Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2009

ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΟ ΙΡΑΚ ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Η Συνέχεια εδώ:
http://anopetra-eleos.blogspot.com/2009/03/blog-post_2374.html


Ενδεικτικά παραδείγματα εισοδηματικής πολιτικής‏

1. Δημόσιος Υπάλληλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με 3 χρόνια υπηρεσίας και με μηνιαίες μικτές αποδοχές 1.002 ευρώ, θα έπαιρνε με εισοδηματική πολιτική 1,5% ετήσια αύξηση (καθαρά προ φορολόγησης) 129 ευρώ. Θα πάρει (καθαρό ποσό και αφορολόγητο) 500 ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση εισοδηματικής πολιτικής 4,64%.

2. Δημόσιος Υπάλληλος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με 13 χρόνια υπηρεσίας και με μηνιαίες μικτές αποδοχές 1473 ευρώ, θα έπαιρνε με... εισοδηματική πολιτική 1,5% ετήσια αύξηση (καθαρά προ φορολόγησης) 203 ευρώ. Θα πάρει (καθαρό ποσό και αφορολόγητο) 500 ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση εισοδηματικής πολιτικής 2,96% .

3. Δημόσιος Υπάλληλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με 19 χρόνια υπηρεσίας και με μηνιαίες μικτές αποδοχές 1661 ευρώ, θα έπαιρνε με εισοδηματική πολιτική ετήσια αύξηση (καθαρά προ φορολόγησης) 233 ευρώ. Θα πάρει (καθαρό ποσό και αφορολόγητο) 300 ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση εισοδηματικής πολιτικής 1,55%.

4. Συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 500 ευρώ, θα έπαιρνε με εισοδηματική πολιτική 2% ετήσια αύξηση (καθαρά προ φορολόγησης) 112 ευρώ. Θα πάρει (καθαρό ποσό και αφορολόγητο) 500 ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση εισοδηματικής πολιτικής 7,14%.

5. Συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 900 ευρώ, θα έπαιρνε με εισοδηματική πολιτική 2% ετήσια αύξηση (καθαρά προ φορολόγησης) 202 ευρώ. Θα πάρει (καθαρό ποσό και αφορολόγητο) 300 ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση εισοδηματικής πολιτικής 3,97%.

6. Συνταξιούχος με μηνιαία σύνταξη 1.100 ευρώ, θα έπαιρνε με εισοδηματική πολιτική 2% ετήσια αύξηση (καθαρά προ φορολόγησης) 246 ευρώ. Θα πάρει (καθαρό ποσό και αφορολόγητο) 300 ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με αύξηση εισοδηματικής πολιτικής 3,25%.

* Οι διαφορές γίνονται μεγαλύτερες καθ΄ όσον το εφάπαξ έκτακτο οικονομικό βοήθημα των 500 και 300 ευρώ προκαταβάλλεται, είναι αφορολόγητο και χωρίς κρατήσεις.

* Στις μεικτές αποδοχές δεν συνυπολογίζεται η οικογενειακή παροχή.

http://salonica-press.blogspot.com/2009/03/blog-post_9309.html
15 Μαίου ξεκινούν οι Πανελλήνιες .... 970 περισσότεροι φοιτητές φέτος

Το διδακτικό έτος 2008-2009 θα λήξει στις 13 Μαΐου 2009 και οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 15 Μαΐου 2009.
Από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι ορίστηκε ο αριθμός εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) Αθήνας και στα τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) για το ακαδ. έτος 2009-2010.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος οι θέσεις:....
• στα πανεπιστήμια αυξάνονται συνολικά κατά 970.
• στα ΤΕΙ παραμένουν οι ίδιες, ενώ έχει πραγματοποιηθεί ανακατανομή των θέσεων στα ήδη υπάρχοντα αλλά και στα 13 νεοϊδρυθέντα τμήματα.
• στις Εκκλησιαστικές Ακαδημίες αυξάνονται κατά 30.

Σημειώνεται ότι η φετινή αύξηση προκύπτει από την κάλυψη των αναγκών των τριών νεοϊδρυθέντων Πανεπιστημιακών τμημάτων (300 νέοι εισακτέοι στα 2 νέα Τμήματα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου και 100 νέοι εισακτέοι στο νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Λήμνο), καθώς επίσης και μιας σειράς πανεπιστημιακών τμημάτων κατά κύριο λόγο της περιφέρειας, και αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες και πραγματικές ανάγκες.

Με βάση τη σχετική Υπουργική Απόφαση, οι θέσεις εισακτέων για το 2009-2010 ανέρχονται:

α) Στα Πανεπιστήμια και στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες της Χώρας σε 40.770.

β) Στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης 43.460.


ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΑΕΙ + ΤΕΙ

ΑΕΙ ΤΕΙ ΣΥΝΟΛΟ
2008 39.210 43.430 82.640
2009 40.180 43.430 83.610
ΔΙΑΦΟΡΕΣ +970 ------- +970

Ο αριθμός των εισακτέων στην Ανώτατη Εκπαίδευση και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 ανέρχεται στις 84.230. (Ειδικότερα για τις ΑΣΤΕ η αύξηση σε σχέση με πέρυσι είναι κατά 30 θέσεις, κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου υπουργείου).

Επιπλέον, στον παραπάνω αριθμό των 84.230 εισακτέων προστίθενται και οι θέσεις εισακτέων:
1. Για τις Στρατιωτικές Σχολές 1436,
2. Για τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας 1900 (κατά προσέγγιση),
3. Για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας 26
4. Για τις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού 670 (κατά προσέγγιση).

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 είναι 88.262 θέσεις.

Στον παραπάνω αριθμό, δεν συμπεριλαμβάνονται οι 290 εισακτέοι στα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Α.Π.Θ. και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ., (τα οποία δεν είναι ενταγμένα στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίων).

Από τον ανωτέρω τελικό συνολικό αριθμό των 88.262 θέσεων διατίθενται:

• 69.586 θέσεις στους μαθητές της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) που αντιστοιχούν στο 90% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Στρατιωτικών και των Αστυνομικών Σχολών, των Σχολών της πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Εμπορικού Ναυτικού και στο 69% των θέσεων των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Σχολών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Τις θέσεις αυτές αναμένεται να διεκδικήσουν 91.320 περίπου εν δυνάμει υποψήφιοι, δηλαδή όσοι από τους 73.750 μαθητές της Γ΄ τάξης ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Β΄) θα υποβάλλουν τελικά μηχανογραφικό δελτίο και οι 17.570 απόφοιτοι προηγούμενων ετών που υπολογίζεται ότι θα λάβουν μέρος στις φετινές εξετάσεις.
• 8.777 θέσεις στους κατόχους απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των ημερήσιων Γενικών Λυκείων, οι οποίοι εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο το έτος 2008 και παλαιότερα και δεν λαμβάνουν μέρος στις αντίστοιχες εξετάσεις τους έτους 2009. Οι θέσεις αυτές αντιστοιχούν στο 10% των θέσεων των Πανεπιστημίων, των ΤΕΙ, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Στρατιωτικών και Αστυνομικών Σχολών, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης καθώς και των σχολών των Ακαδημιών της Πυροσβεστικής και Εμπορικού Ναυτικού. Τις θέσεις αυτές αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 17.000 υποψήφιοι.
• 2.366 θέσεις στους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου ημερησίων ΤΕΕ που θα λάβουν μέρος στις ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις των τριών μαθημάτων που αντιστοιχούν στο 5% των θέσεων των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, των Σχολών Αστυφυλάκων και των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Τις θέσεις αυτές αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 3.000 απόφοιτοι Β΄ κύκλου ΤΕΕ προηγούμενων ετών που θα υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο.
• 6.774 θέσεις στους μαθητές της Γ΄ τάξης ημερήσιων ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑΣ Α΄) που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των τεσσαρων μαθημάτων που αντιστοιχούν στο 15% των θέσεων των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών, των Σχολών Αστυφυλάκων και των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Τις θέσεις αυτές αναμένεται να διεκδικήσουν περίπου 13.000 μαθητές.
• 467 θέσεις στους κατόχους πτυχίου Β΄ κύκλου εσπερινών ΤΕΕ που θα λάβουν μέρος στις αντίστοιχες ειδικές εισαγωγικές εξετάσεις και οι οποίες αντιστοιχούν στο 1% των θέσεων των ΤΕΙ, της ΑΣΠΑΙΤΕ, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Σχολών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
• 899 θέσεις, πέρα από τον αριθμό εισακτέων, διατίθενται για τους μαθητές και αποφοίτους των Εσπερινών Γενικών Λυκείων που θα λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις της Δ΄ τάξης των Λυκείων αυτών.

Το διδακτικό έτος 2008-2009 θα λήξει στις 13 Μαΐου 2009 και οι Πανελλαδικές Εξετάσεις θα αρχίσουν στις 15 Μαΐου 2009.


Τις προσεχείς ημέρες θα ανακοινωθεί το αναλυτικό πρόγραμμα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.Τραγικός θάνατος 17χρονου απο φρέζα τρακτέρ στην Μεσσηνία....

Τραγικό θάνατο βρήκε χθες το μεσημέρι ένας 17χρονος στη Βελίκα Μεσσηνίας , όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες την ώρα που εκτελούσε κάποιες εργασίες σε κτήμα της οικογένειας του παρασλυρθηκε από την φρέζα τρακτέρ.
Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί θανάσιμα...


ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

1. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (20-3-2009) ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΙΟΝΙΟ, ΤΗΝ ΗΠΕΙΡΟ, ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΤΗ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΜΕΤΡΑ.
2. ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (21-3-2009) ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ .....ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΤΟΝΕΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΕ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΜΕΤΡΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΝΟΤΙΟΙ ΑΝΕΜΟΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ 8-9 ΜΠΟΦΟΡ .
3. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ (22-3-2009) ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΕΩΣ ΑΡΓΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ ΘΑ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΟΥΝ .
4. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΘΑ ΕΚΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ (21-3-2009).


Ο «κουκουλοδέτης» της δημοκρατίας

Η σύγχρονη δημοκρατία διέπεται από ένα σύνολο κανόνων, των οποίων η νομική και ηθική υπόσταση υπαγορεύει την περιφρούρησή της από κάθε ημιδογματικό καθεστώς.
Η κατά προσέγγιση τήρηση των κανόνων, με μια προαπαιτούμενη ελαστικότητα, συνιστά εχέγγυο για τη δημοκρατία ενώ η απόλυτη εφαρμογή τους αποτελεί ενεργό εκρηκτικό μηχανισμό φωλιασμένο στα θεμέλιά της.
Ο μείζων ρόλος της πολιτικής σ’ ένα δημοκρατικό καθεστώς συνεχούς λεπτής ισορροπίας χρήζει ιδιαίτερης κοινωνικής ανάλυσης, διότι η.... κάθε πολιτική επιλογή συνοδεύεται πάντα από παρεμβατικές κοινωνικές προεκτάσεις. Η επικινδυνότητα μιας πολιτικής θέσης να αναζωπυρώσει όλες τις εκδοχές ενός κοινωνικού προβλήματος και να αποδυναμώσει κάθε «πυροσβεστική», κατευναστική παρέμβαση, υποβόσκει σε περιόδους κρατικής ευημερίας και γίνεται ιδιαίτερα εμφανής σε περιόδους κοινωνικής αστάθειας.
Δυστυχώς, η παρερμηνεία μιας πολιτικής άποψης είναι πρόσφορη, εύπλαστη και εξαρτώμενη απόλυτα από το συγκυριακό κοινωνικό status, θετικοποιώντας, πολλές φορές, με σύνθετο τρόπο ένα απλουστευμένο αρνητικό γεγονός και το αντίστροφο. Με αυτό τον τρόπο παραθέτει, αφαιρετικά, στη συνείδησή μας τις λεγόμενες λύσεις εξαναγκασμού ως μονόδρομο κι εμείς, προσαρμοστικότατοι πλέον, προσπερνάμε αίφνης το στερητικό σύνδρομο της έλλειψης επιλογής.

Το «ιδιώνυμο της κουκούλας» αποτελεί απόβλητο των… κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση λανθασμένων πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης , με το ίδιο να αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής ανεπάρκειας προς διαχείριση των οιωνδήποτε ανάρμοστων κοινωνικών φαινομένων.
Η ισχνή εφαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας από τους θεματοφύλακές της δεν ενισχύεται με τον εμπλουτισμό της από «αυτόδικες», «ετεροδημοκρατικές» προσθήκες, που απλά επιτυγχάνουν να σκιαγραφήσουν το κρατικό χάος, χωρίς να «συλλαμβάνουν» το ίδιο το πρόβλημα.
Οφείλω δε να τονίσω ότι, το κάθε κοινωνικό πρόβλημα λαμβάνει τερατογενείς διαστάσεις, όταν περιβάλλεται από κυβερνητική αναξιοπιστία και υποσυνείδητα αντιδρά, με αντανακλαστικό δυναμισμό, κατά των πολιτικά αδύναμων κυβερνώντων.

Συμπερασματικά, τα λάθη δε διορθώνονται με λάθη και τα κοινωνικά προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται κατασταλτικά. Πόσο δε μάλλον όταν οι καταστολείς είναι συνάμα και οι δημιουργοί τους.
Με την εφαρμογή κάθε «ιδιωνύμου» η κυβέρνηση ενδύεται το χιτώνιο του αυτόχειρα και ατυχώς βαυκαλίζεται από τις αναιδείς και άστοχες επιλογές της.
Μόνο που ετούτη τη φορά τα αντίποινα θα πάψουν να είναι δημοσκοπικά, αλλά ούτε και θα αντισταθμιστούν από τις υλακές των κυβερνώντων βουλευτών στα παραθυρόφυλλα μιας tv περισσών μισθοφόρων δημοσιογραφίσκων!
Εδώ ταιριάζουν απόλυτα τα λόγια του αξέχαστου Καζαντζάκη: Καλό είναι τ’ αρνί, μα σαν το ζώσουν οι λύκοι, καλύτερο είναι το λιοντάρι!

Στέφανος Παραστατίδης

http://www.epikairo.gr/?p=15563

Σοκ από τον θάνατο της Natasha Richardson

Σοκ έχει προκαλέσει η είδηση για τον θάνατο της γνωστής ηθοποιού Natasha Richardson , η οποία ενώ έκανε σκι σε χιονοδρομικό κέντρο του Καναδά ,έπεσε και χτύπησε το κεφάλι της.
Στην αρχή δεν φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό και προφανώς δεν εκτιμήθηκε σωστά η κατάσταση της η οποία στην συνέχεια επιδεινώθηκε ραγδαία. Από εκεί η 45χρονη ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε κλινική της Νέας Υόρκης , όμως η κατάσταση από ότι φάνηκε ήταν μη αναστρέψιμη και τελικά υπέκυψε ....


Δείτε τι είναι επιτυχία στη ζωή ......

Δείτε τι είναι επιτυχία στο κύκλο της ζωής μας και θα διαπιστώσετε ότι η εξήγηση είναι πολύ απλή.
Η εξήγηση δίνεται στο παρακάτω γράφημα ......


κλικ για μεγέθυνση

Επιτέλους !!!!!! βρέθηκε ο καλύτερος εραστής του κόσμου....

Επιτέλους βρέθηκε απάντηση για το ποίος είναι ο καλύτερος εραστής του κόσμου!!!
Ναι και όμως είναι αλήθεια. Είναι ο ..... Ύπνος.Γιατί:
-Τους παίρνει όλους!!!!
-Σε παίρνει κάθε μέρα!!!!
-Μπορεί να σε πάρει πάνω από 1 φορά την μέρα!!!
-Σε παίρνει για πολλές ώρες!!!
-Του αρέσουν τα ομαδικά (μας πήρε ο ύπνος όλους μαζί)!!!!!
-Δεν τον ενοχλεί το μέρος (με παίρνει ο ύπνος όπου να 'ναι)!!!!!
-Αν δεν σε πάρει στεναχωριέσαι (Δεν με παίρνει ο ύπνος)!!!!!
-Έχει ιαματικές ικανότητες (με πήρε ο ύπνος και συνήλθα)!
-Είναι ύπουλος (μόλις έκλεισα τα μάτια με πήρε ο ύπνος)!!!!
-Ανυπομονείς να σε πάρει (Πότε θα με πάρει ο ύπνος)!!!!
-Αν σε πάρει για πολλές ώρες είσαι πιασμένος!!
-Σε παίρνει όποτε θέλεις!!!
-Πολλές φορές μας προτρέπουν να τον πάρουμε (ξάπλωσε να σε πάρει ο ύπνος)!!!
-Ζηλεύουμε αν τον παίρνουν μόνο οι άλλοι ( σε πήρε ο ύπνος, και τον πήρα και εγώ λιγάκι)!!!!

Ευχαριστούμε το φίλο που μας το έστειλε .... όσο αστείο και να είναι δεν έχει και πολύ άδικο....

Πείτε αντίο στις βελόνες για τα εμβόλια!

Ένας ερευνητής από το τμήμα Ιατρικής του πανεπιστημίου του Feinberg παρασκεύασε ένα νέο είδος εμβολίου που μπορεί κανείς να το πάρει από το στόμα!
Ο ερευνητής χρησιμοποίησε προβιοτικά (δηλαδή τα καλά "μικρόβια" που χρησιμοποιεί ο οργανισμός μας για την πέψη και βρίσκονται σε πολλά προϊόντα όπως το τυρί και το γιαούρτι - δείτε τη φωτογραφία).
Χρησιμοποίησε τη ....
μεθοδολογία του για να κατασκευάσει ένα επιτυχημένο εμβόλιο για τον άνθρακα (επίκαιρο θέμα στις ΗΠΑ αυτή την περίοδο), αλλά πιστεύει ότι μπορεί να την επεκτείνει και για την παρασκευή άλλων εμβολίων για μολυσματικές ασθένειες και για τον καρκίνο του μαστού.

Εκτός του ότι αυτή η μεθοδολογία είναι σαφώς πιο φιλική για τους ανθρώπους, αφού θα μας απαλλάξει από αρκετές επίπονες επισκέψεις σε γιατρούς, έχει και το πλεονέκτημα ότι παραδίδει το εμβόλιο κατευθείαν εκεί που χρειάζεται... Καθώς θα καταπίνουμε το εμβόλιο, τα "καλά" βακτηρίδια θα πηγαίνουν στο πεπτικό μας σύστημα κάνοντας μικρές "αποικίες" και θα αρχίζουν να παράγουν το εμβόλιο κατευθείαν εκεί. Με αυτό τον τρόπο η απόκριση του ανοσοποιητικού μας συστήματος θα είναι καλύτερη.
πηγή Proceedings of the National Academy of Science.


http://paideia-gr.blogspot.com/2009/03/blog-post_7075.html

EUROVISION: Η απάντηση για ειρήνη στη Μέση Ανατολή;

Ένα ενδιαφέρον άρθρο του Time για τη Eurovision και την ισραηλινή συμμετοχή.

Η δημιουργικότητα είναι συνήθως από τα πρώτα θύματα στις συγκρούσεις. Στο Ισραήλ όμως, όπου η σύγκρουση έγινε τρόπος ζωής, η δημιουργική έκφραση προσπαθεί να υπάρξει μέσα στη βίαιη πραγματικότητα. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από το “There must be another way”, το τραγούδι που επέλεξαν οι ισραηλινοί να τους εκπροσωπήσει στο φετινό διαγωνισμό της Eurovision.
Μιλώντας για μήνυμα ειρήνης και συμφιλίωσης, το τραγούδι μπορεί να θεωρηθεί κακή επιλογή λίγο μετά το φονικό ισραηλινό πόλεμο στη Γάζα. Δεν είναι όμως μόνο το θέμα αξιοθαύμαστο σε αυτή τη μπαλάντα. Είναι και οι συνθέτριες και τραγουδίστριες, Μίρα και Νόα. Η Μίρα είναι ....
χριστιανή Αραβο-ισραηλινή και ο συνδυασμός με την εβραία Νόα σηματοδοτεί την πρώτη «ανάμειξη» εβραίας σε ισραηλινή συμμετοχή για διεθνές μουσικό γεγονός.
Παρότι τα 1,6 εκατομμύρια Αράβων στο Ισραήλ έχουν ίσα δικαιώματα με τους υπόλοιπους, δύσκολα αφομοιώνονται πλήρως στην κοινωνία, με αποτέλεσμα αυτό το ντουέτο να προκαλέσει μεγάλη αίσθηση. Αντιμετωπίστηκε συγκεκριμένα σαν σύμβολο συνύπαρξης σε μια περίοδο που οι σχέσεις Αράβων και Εβραίων δεν είναι καλές.
Το ντουέτο είναι «μια μελωδική υπενθύμιση προς τις δυο πλευρές ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά να συνεχιστεί ο διάλογος, στοχεύοντας στην ειρήνη», λέει η Μίρα.
«Η μουσική είναι η πλατφόρμα για μηνύματα που πιστεύω και πρέπει να την εκμεταλλευτούμε», λέει η Νόα, που έχει συνεργαστεί και στο παρελθόν με τραγουδιστές αραβικής καταγωγής, προσπαθώντας να γεφυρώσει τη σχέση μεταξύ Αράβων και Εβραίων. Είναι η πρώτη φορά όμως που θα ακουστεί τραγούδι στα αγγλικά, τα εβραϊκά αλλά και τα αραβικά.
Πράγματι, με πάνω από 600 εκατομμύρια τηλεθεατών παγκοσμίως, η Eurovision σίγουρα είναι ένα καλό βήμα. Γι’ αυτό άλλωστε η Νόα επέμενε να τη συνοδεύσει η Μίρα, παρόλο που επέλεξαν εκείνη αρχικά.
Όσο για το αν πάνε για να κερδίσουν η Μίρα είναι αισιόδοξη αλλά και ρεαλίστρια: «Δεν σκέφτομαι τη νίκη. Ήδη θα έχουμε περάσει το μήνυμά μας μέσα από τη μουσική. Αν το μήνυμα μας πάει και στον τελικό ακόμα καλύτερα.»
ΤΙΜΕ


Σχόλιο: Για να δείτε αυτό που λέμε καιρό, ότι η Γιουροβίζιον είναι μεν πανηγύρι, αλλά για κάποιους δε μετρά μόνο η νίκη. Το πάνε παραπέρα. Υπάρχει ξεκάθαρα πολιτική χροιά, αλλά όχι μόνο πολιτική σκοπιμότητα. Και παρά τα αντίθετα μηνύματα που περνούσε το Ισραήλ πριν λιγο καιρό (μόνο ειρήνης δεν ήταν), η κίνηση να στείλει αραβο-εβραϊκό ντουέτο λέει πολλά. Ας τα σκεφτούμε εμείς οι...ευρωπαίοι που πάμε μόνο για τη νίκη και κάθε χρόνο με τραγούδια με βαθυστόχαστους στίχους.........

http://ourgreektv.blogspot.com/2009/03/eurovision_18.html

Related Posts with Thumbnails