Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Οι προτάσεις της κυβέρνησης για το νέο Φορολογικό Νόμο

Α. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1.Νέα φορολογική κλίμακα
Εισάγεται μια νέα φορολογική κλίμακα χωρίς διακρίσεις ως προς την πηγή προέλευσης των εισοδημάτων, με περισσότερα κλιμάκια για πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και με πρόβλεψη για ανά διετία αναπροσαρμογή των κλιμακίων βάσει του τιμαρίθμου. Το αφορολόγητο όριο για όλους τους φορολογούμενους είναι τα 12.000 Ευρώ. Η νέα κλίμακα διαμορφώνεται ως εξής:....


Ισχύων Νόμος (μισθωτοί) Νέος Νόμος (όλα τα εισοδήματα)
Ύψος εισοδήματος Συντελεστής Ύψος εισοδήματος Συντελεστής
0 – 12.000 0 % 0 – 12.000 0 %
12.001 – 30.000 25% 12.001 – 16.000 18%
30.001 – 75.000 35% 16.001 – 22.000 24%
Άνω των 75.000 40% 22.001 – 26.000 26%
26.001 – 32.000 32%
32.00140.000 36%
40.001 – 60.000 38%
60.001 – 100.000 40%
Άνω των 100.000 45%Με τη νέα κλίμακα υπάρχει μετατόπιση βάρους από τα χαμηλά και μεσαία στα υψηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, υπάρχει φοροελάφρυνση σε εισοδήματα μέχρι 40.000 Ευρώ. Ενδεικτικά, εισόδημα 25.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 310 Ευρώ (-10%), εισόδημα 35.000 Ευρώ έχει μείωση φόρου 50 Ευρώ (-1%), ενώ εισόδημα 100.000 Ευρώ έχει αύξηση φόρου 1.350 Ευρώ (7%).

2.Αποδείξεις και αφορολόγητο όριο
Εισάγονται κίνητρα για τη συλλογή αποδείξεων, καθώς μέρος του αφορολογήτου ορίου θα εξασφαλίζεται με τη συλλογή αποδείξεων από την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, ενώ παρέχεται επιπλέον έκπτωση για τη προσκόμιση αποδείξεων πέρα από το απαιτούμενο όριο. Στις αποδείξεις περιλαμβάνονται όλες οι κατηγορίες αγαθών και υπηρεσιών εκτός εκείνων που αφορούν αγαθά μεγάλης αξίας που αποτελούν τεκμήριο ελάχιστου εισοδήματος, των τακτικών λογαριασμών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας, της ύδρευσης κλπ, και όσων αναγνωρίζονται ιδιαιτέρως για μείωση του εισοδήματος ή έκπτωση από το φόρο (ιατρικές δαπάνες, δαπάνες ενοικίων, ασφάλιστρα κλπ).
Για ατομικό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων δαπανών. Για εισόδημα έως 12.000 ευρώ ο φορολογούμενος χρειάζεται να προσκομίσει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος του. Από 12.000 και άνω χρειάζεται να προσκομίζει αποδείξεις ύψους 10% του εισοδήματος για τις πρώτες 12.000 και 30% του εισοδήματος για το τμήμα του εισοδήματος που είναι πάνω από τις 12.000 ευρώ. Όταν οι δαπάνες είναι περισσότερες από τις απαιτούμενες και μέχρι του ποσού των 15.000 ευρώ ατομικά ή 30.000 ευρώ για οικογένεια, ο φορολογούμενος δικαιούται μείωση φόρου ίση με το 10% της διαφοράς μεταξύ του ποσού των απαιτούμενων για το αφορολόγητο δαπανών και αυτού των δηλούμενων.
Όταν οι δαπάνες είναι λιγότερες από τις απαιτούμενες, ο φορολογούμενος επιβαρύνεται με ποσοστό φόρου ίσο με το 10% του ποσού των δαπανών που υπολείπεται.
3.Προσδιορισμός ελάχιστου εισοδήματος με χρήση τεκμηρίων
Με το νομοσχέδιο, προτείνεται προσδιορισμός του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος με βάση υπηρεσίες και περιουσιακά στοιχεία που έχει στη κυριότητά του ή χρησιμοποιεί ο φορολογούμενος. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος θα λαμβάνονται υπόψη οι κατοικίες, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα, πισίνες, δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, οικιακές βοηθοί κ.α.

4.Κατάργηση αυτοτελούς φορολόγησης

Καταργούνται οι περιπτώσεις αδικαιολόγητης αυτοτελούς φορολόγησης εισοδημάτων. Οι περιπτώσεις αυτές εντάσσονται στην ενιαία κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Εξαιρούνται μόνο οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων και των ελληνικών κρατικών ομολόγων για τους οποίους διατηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις.

Παραδείγματα: Καταργείται η αυτοτελής φορολόγησης των διαφόρων επιδομάτων και αποζημιώσεων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, τα εισοδήματα από την υπογραφή συμβολαίων ποδοσφαιριστών, προπονητών κλπ, οι αμοιβές όσων εκλέγονται στη τοπική αυτοδιοίκηση κ.α.

5.Κατάργηση των φοροαπαλλαγών

Καταργούνται οι απαλλαγές από τη φορολογία εισοδήματος ή η φορολόγηση εισοδημάτων με ειδικούς συντελεστές. Εξαιρούνται μόνο οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, σε ορισμένες περιπτώσεις σε συνδυασμό με εισοδηματικό κριτήριο.

6.Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων

Εισάγεται από 1.1.2011 ο λογιστικός προσδιορισμός βάσει βιβλίων εσόδων - εξόδων και αποδείξεων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταργείται κάθε ειδικός τρόπος φορολόγησης ορισμένων κατηγοριών επαγγελμάτων. Ειδικότερα επιβάλλεται ο λογιστικός προσδιορισμός των εισοδημάτων των:

Ταξί, Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης, Λεωφορείων ΚΤΕΛ, Ενοικιαζομένων Δωματίων, Κάμπινγκ, Μηχανικοί – Αρχιτέκτονες, Λιανοπωλητές, Πρακτορεία ΠΡΟΠΟ, Βενζινάδικα, Περίπτερα κ.α. Για τη μεταβατική περίοδο των εισοδημάτων του 2010 θα υπάρξουν προσαρμογές στο τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα. Η υποχρέωση για την έκδοση αποδείξεων ισχύει σε κάθε περίπτωση και για το 2010.

7.Αναλογική φορολόγησημερισμάτων και υπεραξίας μετοχών

Στα φορολογητέα, εισοδήματα εντάσσονται τα μερίσματα και γενικότερα τα διανεμόμενα κέρδη που εισπράττονται από φυσικά πρόσωπα. Φορολογείται η υπεραξία από τη βραχυχρόνια αγοραπωλησία μετοχών, ενώ για τον ορισμό της φορολογητέας υπεραξίας λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν ζημιές.

8.Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων

Για τις δηλώσεις του 2011 και εξής η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Με υπουργική απόφαση ορίζεται η μορφή της ηλεκτρονικής δήλωσης και οι εναλλακτικές δυνατότητες για την συμπλήρωση και υποβολή της (απευθείας, μέσω φοροτεχνικών γραφείων, μέσω ΚΕΠ).

9.Ενθάρρυνση επαναπατρισμού κεφαλαίων από το εξωτερικό

Καταθέσεις σε τράπεζες στην αλλοδαπή που εντός έξι μηνών θα μεταφερθούν σε ετήσιο προθεσμιακό λογαριασμό στην Ελλάδα εξαιρούνται του ελέγχου πόθεν έσχες εφόσον καταβληθεί φόρος 5% επί της αξίας του κεφαλαίου. Μετά το πέρας της περιόδου των έξι μηνών οι ελληνικές αρχές θα ενεργοποιήσουν κάθε διεθνή ή ευρωπαϊκή συμφωνία προκειμένου να λάβουν γνώση των καταθέσεων ελλήνων φορολογουμένων σε τράπεζες της αλλοδαπής. Για τα επαναπατρισθέντα κεφάλαια που επενδύονται επιστρέφεται μέρος του φόρου αυτού.


Β. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

10.Αντικατάσταση ΕΤΑΚ από προοδευτικό φόρο στην ακίνητη περιουσία

Το Ειδικό Τέλος Ακινήτου Περιουσίας καταργείται. Επιβάλλεται ετήσιος φόρος κατοχής μεγάλης ακίνητης περιουσίας σε ατομικό επίπεδο με την πιο κάτω κλίμακα:


Αξία ακίνητης περιουσίας Φορολογικός συντελεστής
Έως 400.000 0%
400.001 – 500.000 0.1%
500.001 – 600.000 0.3%
600.001 – 700.000 0.6%
700.001 – 800.000 0.9%
800.001 και άνω 1%

Για ακίνητες περιουσίες άνω των 5.000.000 ευρώ θα ισχύει για τρία χρόνια ο συντελεστής 2%.

11.Μεταβιβάσεις και δωρεές

Η ισχύουσα φορολογία μεταβίβασης ακινήτων εφαρμόζεται και κατά τη μεταβίβαση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων εταιρειών κατοχής και εκμετάλλευσης ακινήτων.

Επιβάλλεται φόρος 5% για τις δωρεές ακινήτων και 10% για τις δωρεές μετρητών προς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και λοιπά πρόσωπα που έως σήμερα ήταν απαλλασσόμενα.

12.Φορολόγηση εξωχώριων εταιριών ακινήτων (offshore)

Αυξάνεται ο συντελεστής φορολόγησης ακινήτων στην ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών από 3% σε 15% ετησίως και καταργείται κάθε εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής φόρου. Ταυτόχρονα προσφέρεται προθεσμία για μεταβίβαση του ακινήτου σε φυσικό πρόσωπο με ευνοϊκούς όρους. Τα κτηματολογικά γραφεία ή υποθηκοφυλακεία υποχρεούνται εντός έξι μηνών να ενημερώσουν την ΓΓΠΣ για όλα τα ακίνητα αρμοδιότητάς τους που αποτελούν ιδιοκτησία εξωχώριων εταιρειών. Υποχρεούνται επίσης να κοινοποιούν στη ΓΓΠΣ κάθε νέα τέτοια εγγραφή ή άλλη μεταβολή στα αρχεία τους. Παράλληλα ενεργοποιείται η Υπηρεσία Έρευνας & Ελέγχου Τιμών (ΥΠ.Ε.Ε.Τ.) για την συλλογή πληροφοριών για τις εταιρείες που βρίσκονται εγκατεστημένες σε προνομιακά φορολογικά καθεστώτα και εφαρμόζεται ενδελεχής έλεγχος εταιριών στις οποίες μέτοχος είναι εξωχώρια εταιρία.

13.Φορολόγηση της εκκλησιαστικής περιουσίας

Η ακίνητη περιουσία της εκκλησίας φορολογείται όπως και των άλλων ΝΠΔΔ κοινωφελούς σκοπού. Φορολογούνται με συντελεστή 20% τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας της εκκλησίας και των ιερών μονών και φορολογούνται με συντελεστή 5% οι δωρεές ακινήτων και με 10% οι δωρεές μετρητών.

Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

14.Διαχωρισμός των φορολογητέων κερδών σε μη διανεμόμενα και διανεμόμενα κέρδη

Η φορολογία των μη διανεμομένων κερδών μειώνεται σταδιακά από 25% σε 20%. Το 2010 ο συντελεστής φόρου μειώνεται στο 24%. Η παρακράτηση φόρου στα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα) γίνεται σε επίπεδο νομικού προσώπου. Λαμβάνεται πρόνοια ώστε η συνολική φορολογική επιβάρυνση να μη ξεπερνά τη φορολογική επιβάρυνση για εισοδήματα από μισθωτή εργασία.

15.Φορολόγηση παροχών σε είδος προς εταιρικά στελέχη

Επειδή οι επιτηδευματίες αγοράζουν πολυτελή αυτοκίνητα στο όνομα των εταιρειών τους για να μην τα εμφανίζουν στις προσωπικές δηλώσεις τους θα προβλεφθεί ότι το κόστος κυκλοφορίας, συντήρησης και τα μισθώματα που καταβάλλονται όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρείας αποτελούν εισόδημα του χρήστη (Διευθύνων Σύμβουλος, Διαχειριστής, Πρόεδρος ΔΣ, στέλεχος).

16.Επέκταση ΦΠΑ

Προβλέπεται η επέκταση ΦΠΑ σε οικονομικές δραστηριότητες που σήμερα δεν καλύπτονται ή απαλλάσσονται και δεν προβλέπονται για αυτές εξαιρέσεις από την Οδηγία της ΕΕ για το ΦΠΑ.

17.Κριτήρια αυτοελέγχου

Η αντιμετώπιση σε συστηματική βάση του φαινομένου της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας με την προοδευτική λήψη κατάλληλων θεσμικών και διοικητικών μέτρων πρέπει να συνδυαστεί με την αύξηση της εθελούσιας συμμόρφωσης. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα υπάρχουν κίνητρα για τον αυτοέλεγχο των μικρών επιχειρήσεων με την καθιέρωση δεικτών, όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής. Όποιος πληροί τα συγκεκριμένα κριτήρια ή τα αποδέχεται θα ολοκληρώνει κατ΄ αρχήν την φορολογική του υποχρέωση για την συγκεκριμένη χρήση. Εάν από το σύνολο των στοιχείων βρεθεί στο δείγμα μέσω της ανάλυσης κινδύνου κατ΄ εξαίρεση θα υπόκειται σε έλεγχο.

18.Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών

Κατάργηση χαριστικών φοροαπαλλαγών στις επιχειρήσεις. Φορολόγηση 90% των bonus στις τράπεζες και στις χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις.

19.Φορολογικά πιστοποιητικά επιχειρήσεων από ορκωτούς ελεγκτές. Πιστοποίηση λογιστών – φοροτεχνικών

Ορκωτοί ελεγκτές, και για τις μικρότερες εταιρείες πιστοποιημένα γραφεία λογιστών ή φοροτεχνικών, θα βεβαιώνουν την ακρίβεια της φορολογικής υποχρέωσης της επιχείρησης. Οι ορκωτοί ελεγκτές θα εκδίδουν σχετικό πιστοποιητικό, το οποίο θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις και παραβάσεις επί των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. Οι λογιστές-φοροτεχνικοί θα βεβαιώνουν την ακρίβεια και ειλικρίνεια των υποβαλλόμενων δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα στοιχεία και βιβλία της επιχείρησης. Η εφορία με βάση το σύστημα στοχευμένων ελέγχων θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους οι οποίοι εφόσον αναδείξουν φοροδιαφυγή θα επιφέρουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στις ελεγκτικές εταιρίες.

Δ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

20.Επαγγελματικοί λογαριασμοί

Από 1/1/2011 όλες οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων κάθε κατηγορίας όπως και όλες οι αμοιβές μισθοδοσίας πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών επαγγελματικών λογαριασμών. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται το ύψος των συναλλαγών που υποχρεωτικά υπόκεινται σε αυτή τη ρύθμιση. Οι Τράπεζες όπου τηρούνται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί των επιχειρήσεων υποχρεούνται να παρέχουν στη ΓΓΠΣ ενημέρωση για τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές.

21.Περιουσιολόγιο

Η ΓΓΠΣ εντός έξι μηνών συγκροτεί περιουσιολόγιο όλων των φυσικών προσώπων κατόχων Α.Φ.Μ. Στο περιουσιολόγιο περιλαμβάνονται κυρίως ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, εναέρια μέσα μεταφοράς, κατοχή μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, και εταιρικών μεριδίων. Δεν περιλαμβάνονται οι τραπεζικές καταθέσεις και τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Με υπουργική απόφαση θα ορίζεται ο τρόπος αποτύπωσης και συγκέντρωσης των πιο πάνω περιουσιακών στοιχείων. Το περιουσιολόγιο θα αποτελεί τη βάση για διεξαγωγή διασταυρώσεων προς επαλήθευση των εισοδημάτων που δηλώνονται από τους φορολογούμενους.

22.Διασταυρώσεις στοιχείων

Τακτική εφαρμογή ηλεκτρονικών διασταυρώσεων. Αναθεώρηση του υπάρχοντος πλαισίου διασταύρωσης στοιχείων με βάση ετήσιο πρόγραμμα για τακτικούς περιοδικούς ελέγχους και όχι σε ad hoc βάση όπως είναι σήμερα. Στους ελέγχους περιλαμβάνονται και έλεγχοι που γίνονται για πρώτη φορά, όπως η διασταύρωση στοιχείων τραπεζικών λογαριασμών που λαμβάνουμε από άλλες χώρες στο πλαίσιο των διεθνών συμβάσεων ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών. Ο έλεγχος θα γίνεται με την εφαρμογή κριτηρίων επικινδυνότητας το μέγεθος των δειγμάτων θα είναι τέτοιο ώστε να μπορεί να ελεγχθεί αποτελεσματικά από ελεγκτές και επιθεωρητές.

23.Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών

Ηλεκτρονική διασύνδεση του Υπουργείου Οικονομικών με όλα τα Υπουργεία και Φορείς με υποχρέωση όλων για υποβολή κάθε στοιχείου οικονομικού ενδιαφέροντος είτε πρόκειται για αμοιβές, είτε για μισθούς, είτε για αποζημιώσεις, είτε για επιδοτήσεις ή οικονομικές ενισχύσεις. Θα συγκεντρώνονται (ηλεκτρονική υποβολή) ακόμα στοιχεία όπως από το Υπ. Περιβάλλοντος για τα Δημόσια έργα, άδειες οικοδομών, από το Υπ. Υποδομών για τα αυτοκίνητα, από το Υπ. Δικαιοσύνης- δικαστήρια για δικαστικές διενέξεις διεκδίκησης αμοιβών, αποζημιώσεων, παραστάσεις δικηγόρων, συμβολαιογράφοι για αντίγραφα συμβολαίων, συμφωνητικών, από ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.

24.Έλεγχοι με βάση κριτήρια κινδύνου

Κεντρική επιλογή των ελεγκτέων υποθέσεων με σύστημα ανάλυσης κινδύνου (Riskanalysis).Καταρτίζεται κατάλογος μορίων κινδύνου φοροδιαφυγής (pointsystem) βάσει του οποίου διενεργούνται προληπτικοί και τελικοί έλεγχοι τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας από τα υπόχρεα νομικά και φυσικά πρόσωπα. Οι αρμόδιες για τον έλεγχο αρχές καταρτίζουν ετήσιο πρόγραμμα στοχευμένων ελέγχων βάσει των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των πιο πάνω μορίων. Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης των ελέγχων. Σύστημα που τίθεται σε λειτουργία μέσα στο 2010 επιλέγει προς έλεγχο τις πιο επικίνδυνες επιχειρήσεις, διασφαλίζει ότι οι έλεγχοι γίνονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και επιτρέπει την κεντρική διαχείριση της πορείας των υποθέσεων.

25.Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Σε συνδυασμό με τον επαγγελματικό λογαριασμό εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και ηλεκτρονικής διακίνησης των τιμολογίων μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου. Από 1/1/2011 τιμολόγια για συναλλαγές άνω των 3.000 Ευρώ μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίου θα γίνονται δεκτά μόνο ηλεκτρονικά. Οι φορολογικές αρχές θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

26.Πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής

Όλοι οι επαγγελματίες (λογιστές, φοροτέχνες, εκτελωνιστές, συμβολαιογράφοι, κλπ), θα πιστοποιηθούν και θα αποκτήσουν ψηφιακή υπογραφή, ώστε ναεπικοινωνούν ηλεκτρονικά με το Υπουργείο Οικονομικών για λογαριασμό τρίτων υπόχρεων, νομικών ή φυσικών προσώπων.

27.Συναλλαγές άνω των 1.500 Ευρώ χωρίς μετρητά

Από 1/1/2011 δεν θα θεωρείται νόμιμη κάθε συναλλαγή μεταξύ ιδιωτών και επιχειρήσεων ή μεταξύ επιχειρήσεων, αξίας μεγαλύτερης των 1.500 ευρώ εάν αυτή γίνεται με μετρητά. Οι συναλλαγές αυτές θα γίνονται με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή δίγραμμες επιταγές, ή ηλεκτρονικές διαβιβάσεις μέσω Τραπεζών.

28.Ταμειακές μηχανές παντού

Όλες ανεξαιρέτως οι επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες οφείλουν να εκδίδουν αποδείξεις μέσω πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών. Στο κανόνα αυτό υπάγονται, χωρίς εξαιρέσεις, και τα πρατήρια καυσίμων, τα περίπτερα, τα ταξί, οι πωλητές των λαϊκών αγορών κλπ.

29.Κίνητρα για αποκάλυψη διαφθοράς και φοροδιαφυγής

Υιοθέτηση φορολογικής αμνηστίας για άτομα ή επιχειρήσεις που βοηθούν στην αποκάλυψη διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργών. Αμοιβή όποιου οδηγεί σε σύλληψη για δωροδοκία που αφορά λαθρεμπορία ή φοροδιαφυγή.

30.Επιτάχυνση διαδικασιών καταβολής προστίμου και άλλες κυρώσεις

Συντομεύονται οι προθεσμίες και επιταχύνονται γενικώς οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων. Ειδικότερα θα προβλέπεται η δυνατότητα της ΥΠΕΕ να επιβάλει επί τόπου άμεσα καταβλητέα πρόστιμα. Παράλληλα ενεργοποιείται η διαδικασία κλεισίματος του καταστήματος σε περίπτωση υπότροπου παράβασης μη έκδοσης αποδείξεων.

Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες απώλεια του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας στην περίπτωση παράβασης μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης στοιχείου πώλησης ή στοιχείου διακίνησης.


31.Κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο

Υιοθέτηση δραστικών μεθόδων συλλογής των ανείσπρακτων οφειλών, όπως η κατάσχεση περιουσιών για όσους έχουν την ικανότητα αποπληρωμής. Αυτό θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά μέσω της σύνδεσης των εκκρεμών χρεών με στοιχεία από την ηλεκτρονική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας καθώς και με την δυνατότητα «κατάσχεσης εις χείρας τρίτων» όσον αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς.

32.Έλεγχος συναλλαγών με εξωχώριες εταιρίες και υποκεφαλαιοδότησης(thincapitalization)

Δεν αναγνωρίζονται οι αγορές, οι δαπάνες, τα μισθώματα, οι τόκοι που προκύπτουν από συναλλαγές με εξωχώριες εταιρίες, ή εταιρίες αντιπροσώπευσης αυτών.

33.Έλεγχος πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών

Ενισχύονται και συμπληρώνονται οι διατάξεις περί ελέγχου πρακτικών ενδοομιλικών συναλλαγών (transferpricing) μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένων σε χώρες με προνομιακά φορολογικά καθεστώτα που προβλέπονται στο νόμο 3728 / 08. Δημιουργείται ειδική ομάδα ελέγχου των πρακτικών τιμολόγησης μεταξύ μητρικών και θυγατρικών εταιρειών.

34.Κυρώσεις για Φοροδιαφυγή και Λαθρεμπόριο

Επιβάλλεται ένα αυστηρότερο πλαίσιο ποινικών κυρώσεων για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της λαθρεμπορίας.

35.Αναδιοργάνωση Φορολογικών Υπηρεσιών

Αναδιοργάνωση της ΥΠΕΕ με δημιουργία εξειδικευμένης υπηρεσίας η οποία θα ελέγχει τους ιδιώτες με μεγάλα εισοδήματα (επώνυμη φοροδιαφυγή) αξιοποιώντας στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από φορείς όπως συμβολαιογράφοι, τράπεζες, χρηματιστήριο, μεσίτες, φορολογικές αρχές άλλων χωρών κ.λπ. Εξειδικευμένη υπηρεσία με αποστολή τη διερεύνηση, τη μεθοδολογία και τον εντοπισμό, φοροδιαφυγής τομέων του παραεμπορίου καθώς και την αντιμετώπισή του σε συνεργασία με άλλους φορείς (αστυνομία, δημοτική αστυνομία κ.λ.π).

Δημιουργία κεντρικού τηλεφωνικού κέντρου (call-center) για άμεση υπενθύμιση (με τη λήξη του χρέους) των οικονομικών υποχρεώσεων των πολιτών.

Επίσης προβλέπεται ο επανακαθορισμός των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων μεταξύ των διαφόρων διοικητικών επιπέδων του Υπουργείου Οικονομικών και της Υπηρεσίας Οικονομικής Επιθεώρησης.

Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ (ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ)

36.Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας

Θεσπίζεται 3ετές αφορολόγητο για δημιουργία και λειτουργία νέων επιχειρήσεων από άτομα έως 35 ετών.

37.Περιβαλλοντικά κίνητρα

Θεσπίζονται νέα κίνητρα με στόχο την περιβαλλοντική προστασία όπως φορολογικά κίνητρα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων και για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων. Επιπλέον, δίνονται κίνητρα και ελαφρύνσεις για την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος με ελαφρύνσεις για τη διατήρηση αδόμητης γης που είναι εντός σχεδίου σε πυκνοδομημένες περιοχές και για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

38.Κίνητρα για την έρευνα

Αύξηση εκπτώσεων στα φορολογητέα κέρδη για επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες σε τεχνολογική καινοτομία όπως ορίζονται σε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Το μέρος των κερδών που προέρχεται από την πώληση αγαθών που ενσωματώνουν διεθνώς αναγνωρισμένη πατέντα της επιχείρησης απαλλάσσονται φόρου για τρεις εταιρικές χρήσεις.

39.Κίνητρα για την κινηματογραφική παραγωγή

Παρέχεται έκπτωση φόρου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα με βάση τις δαπάνες που προορίζονται για την παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους.

40.Φορολογικά κίνητρα επενδύσεις και διατήρηση θέσεων εργασίας

Με το νομοσχέδιο εισάγονται φοροαπαλλαγές για τη διατήρηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις με μείωση του κύκλου εργασιών.

Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τα «χαμένα» έγγραφα της υπόθεσης Βατοπαιδίου

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών εις βάρος της πρώην διευθύντριας Πολιτικής Γης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία εμπλέκεται στην υπόθεση της Μονής Βατοπαιδίου.

Η δίωξη αφορά στο αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφων, με τις επιβαρυτνικές περιπτώσεις του νόμου περί καταχραστών του Δημοσίου.

Την περασμένη εβδομάδα αποκαλύφθηκε ότι... η πρώην διευθύντρια είχε πάρει στο σπίτι της, μετά την παραίτησή της από τη θέση της στο υπουργείο, έγγραφα για τις ανταλλαγές Μονής Βατοπαιδίου και Δημοσίου.

Η υπόθεση έγινε γνωστή από το ίδιο το υπουργείο με αφορμή το αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για παραλαβή του συγκεκριμένου φακέλου.

Η πρώην διευθύντρια -που είχε καταθέσει, ως ύποπτη, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης- φέρεται να υποστηρίζει πως πήρε τον φάκελο προσωρινά για να τον φωτοτυπήσει, ώστε να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όταν κληθεί να λογοδοτήσει στην κύρια ανάκριση.

πηγη :in.gr

Ξεκίνησε η καταβολή της δεύτερης δόσης της επιδότησης - ενιαία ενίσχυση

Το ποσό του 1,09 δις ευρώ ξεκίνησε να πιστώνεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων για την δεύτερη δόση της ενιαίας ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση....


Έκπτωση 20% για ανέργους και πολύτεκνους για αγορές σε καταστήματα ... εξαιρούνται Σούπερ Μάρκετ ,Μέσα Συγκοινωνιών

Έκπτωση 20% θα έχουν στα καταστήματα όσοι επιδεικνύουν κάρτα ανεργίας και κάρτα πολυτέκνων, όπως ανακοινώθηκε σε κοινή συνέντευξη Τύπου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας.
Στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, που δόθηκε με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή, ο υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος ανέφερε ότι... στο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται τα σούπερ μάρκετ, ούτε τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα συγκοινωνιών.

Θα αναρτηθούν σχετικά διαφημιστικά πόστερ στα καταστήματα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Β. Κορκίδης, ενώ ο υπουργός σημείωσε ότι το θετικό στοιχείο του προγράμματος είναι η ευελιξία του και ο ταχύτατος χρόνος εφαρμογής του.

Σχετικά με την απουσία των μέσων συγκοινωνιών από το πρόγραμμα, ο υπουργός ανέφερε ότι παρόλο που οι εκπρόσωποί τους προσήλθαν στο διάλογο, αποφάσισαν να μη συμμετέχουν.

Η Κορώνη επικεφαλής της αναγνώρισης της Μεσογειακή Διατροφής ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς

Η Κορώνη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην προσπάθεια που καταβάλλεται από τέσσερις μεσογειακές χώρες για την αναγνώριση από την UNESCO της Μεσογειακής Διατροφής και επίσημα ως άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κορώνης, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Μαρόκο έχουν υποβάλει το φάκελο υποψηφιότητας και έχουν ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για την επίτευξη του στόχου, που πάνω απ΄όλα θα... δώσει διεθνή ταυτότητα στη Μεσογειακή Διατροφή.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων, οι εκπρόσωποι των προαναφερόμενων χωρών και των αντίστοιχων πόλεων, που έχουν επιλεγεί, θα έχουν την πρώτη τους συνάντηση στο Μαρόκο, το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Μαρτίου, για να κλιμακώσουν την προβολή και να χαράξουν τη στρατηγική που θα τις κάνει πρωταγωνίστριες σε διεθνές επίπεδο.

"Είναι η μέγιστη διάκριση που μπορούσε να έχει μια ελληνική πόλη", λέει ο δήμαρχος Κορώνης Θοδωρής Σαλαντής και προσθέτει: "Η Κορώνη επιλέχθηκε ως η πόλη που αποτελεί τη χαρακτηριστική εμβληματική-αντιπροσωπευτική περιοχή της χώρας μας. Η όλη διαδικασία είναι σε συνεργασία με τα υπουργεία Πολιτισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εξωτερικών που στηρίζουν την προσπάθεια και συνεργάζονται με τα αντίστοιχα υπουργεία των τριών άλλων χωρών που ξεκίνησαν την προσπάθεια".

Εκπρόσωπος-πρεσβευτής της Μεσογειακής Διατροφής για την Ιταλία είναι το Σιλέντο, για την Ισπανία η Σορία και για το Μαρόκο το Σεφχάουεν.

"Η Μεσογειακή Διατροφή αποτελεί, ουσιαστικά, το παράδειγμα τρόπου ζωής στον κόσμο. Δεν την αποτελεί μόνο το κομμάτι των τροφίμων, αλλά συνδέεται με τα ήθη και εθιμα των χωρών της Μεσογειακής Λεκάνης, τα οποία αποτελούν πόλο έλξης για τους κατοίκους των υπολοίπων χωρών του πλανήτη. Οι τέσσερις πόλεις και οι αντίστοιχες χώρες προέβλεψαν αυτή τη δυναμική που δίνει η έννοια της Μεσογειακής Διατροφής και ζητούν από την UNESCO να την αναγνωρίσει ως πολιτιστική τους κληρονομιά", τονίζει ο δήμαρχος Κορώνης και προσθέτει:

"Ουσιαστικά, για πρώτη φορά, ζητάμε διάκριση του τρόπου ζωή μας. Διάκριση πολιτιστική. Έχουμε πολιτισμό στην καθημερινότητά μας. Λέμε ότι είναι κάτι διαφορετικό από τον υπόλοιπο κόσμο, η υφήλιος το αναγνωρίζει και η Ελλάδα διεκδικεί μαζί με τις υπόλοιπες χώρες την πατρότητα και τον ρόλο που της αναλογεί", λέει ο Θοδωρής Σαλαντής.

Η UNESCO θα εξετάσει τον Ιούνιο το φάκελο υποψηφιότητας που έχουν υποβάλει οι τέσσερις πόλεις-χώρες. Στη διαδικασία θέλουν να εμπλακούν και άλλες χώρες της Μεσογείου, κάτι που θα γίνει μετά το καλοκαίρι και αφού πρώτα αυτό συζητηθεί στη συνάντηση του Μαρόκου. Η βαρύτητα που δίδεται είναι μεγάλη και πολλά υπουργεία υποστηρίζουν την προσπάθεια, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου Κορώνης. Στην αποστολή στο Μαρόκο θα μετάσχουν εκτός από την πόλη της Κορώνης και εκπρόσωποι των υπουργείων Πολιτισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Το ιστορικό

Η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία και το Μαρόκο έχουν αναλάβει από το 2008 μια σειρά από πρωτοβουλίες για την προστασία και την ανάδειξη της μεσογειακής διατροφής. Η Μεσογειακή Διατροφή δεν είναι πολύτιμη μόνο από ιατρικής και οικονομικής άποψης. Αποτελεί επίσης ένα σημαντικό κεφάλαιο άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας και των υπόλοιπων μεσογειακών χωρών, όπως είναι οι παραδοσιακές καλλιέργειες (λάδι, στάρι, κρασί κ.λπ.) και τα βότανα της μεσογειακής λεκάνης, τα έθιμα, καθώς και τα πανηγύρια, στα οποία η τροφή και η διαδικασία εστίασης κατέχουν ιδιαίτερη θέση.

Έτσι, κατατέθηκε στην UNESCΟ από τις τέσσερις προαναφερόμενες χώρες φάκελος υποψηφιότητας της Μεσογειακής Διατροφής, προκειμένου να εγγραφεί στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του διεθνούς οργανισμού. Συντονιστής της προσπάθειας από την πλευρά της χώρας μας είναι το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, με τη σημαντική συμβολή του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNESCO του Υπουργείου Εξωτερικών. Τα αποτελέσματα της υποψηφιότητας θα γνωστοποιηθούν από την αρμόδια Υπο-επιτροπή της UNESCO περί τα τέλη Ιουνίου 2010.

Η UNESCO δίνει μεγάλη σημασία στην ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη του πληθυσμού της εκάστοτε κοινότητας, με την οποία συνδέονται τα αντιπροσωπευτικά άυλα πολιτιστικά αγαθά που εντάσσει στους Καταλόγους της. Στην περίπτωση της Μεσογειακής Διατροφής, οι λαοί της Μεσογείου υποστηρίζουν την υποψηφιότητα, ως φορείς της συγκεκριμένης πολιτιστικής κληρονομιάς. Κάθε μία από τις χώρες της υποψηφιότητας επέλεξε μία αντιπροσωπευτική-εμβληματική περιοχή: η κοινότητα της Soria για την Ισπανία, η κοινότητα του Cilento για την Ιταλία, η κοινότητα του Chefchaouen για το Μαρόκο και η κοινότητα της Κορώνης για την Ελλάδα.

Οι τέσσερις αυτές πόλεις θα λειτουργήσουν ως το βασικό παράδειγμα για την πολιτισμική αξία της μεσογειακής διατροφής. Οι συντονιστές της υποψηφιότητας προτείνουν την οργάνωση συναντήσεων των εμπλεκόμενων μερών στις αντιπροσωπευτικές πόλεις. Η πρώτη τέτοια συνάντηση πραγματοποιείται από τις 13 έως τις 16 Μαρτίου στο Σεφχάουεν του Μαρόκου, όπου αναμένεται, μεταξύ των άλλων θεμάτων που θα συζητηθούν, να προγραμματιστούν και οι συναντήσεις στις άλλες τρεις πόλεις. Σκοπός αυτών των συναντήσεων είναι, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός δικτύου φορέων, που θα αναπτύσσουν κοινές δράσεις για την προστασία της μεσογειακής διατροφής ως πολιτισμικού κεφαλαίου, αλλά και ως εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.

paseges.gr

Αποδείξεις υποχρεωτικά και τα βενζινάδικα από 1 Απριλιου. Η απόφαση του υπουργείου

Στην έκδοση αποδείξεων υποχρεώνονται τα βενζινάδικα σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών.
Αναλυτικά η απόφαση του υπουργού αναφέρει :
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:...

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης β’, γ΄ (υποπερίπτωση γδ’, γστ’ και γθ΄) του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α΄)

2. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ΚΒΣ με τις οποίες εντάσσεται στην πρώτη κατηγορία τήρησης βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης.

3. Τις Α.Υ.Ο.Ο. 1013365/71/ΠΟΛ.1022/1-2-2008 (ΦΕΚ 232 Β΄/14-2-2008), 1013370/72/ΠΟΛ.1023/1-2-2008 (ΦΕΚ 230 B΄/14-2-2008), με τις οποίες εντάσσονται αντίστοιχα στην Α΄ κατηγορία τήρησης βιβλίων ανεξαρτήτως ύψους ακαθάριστων εσόδων οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων για την εμπορία πετρελαίου και οι επιτηδευματίες του μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) πωλητές πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.

4. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α’), όπως ισχύουν.

5. Τις διατάξεις της με αριθμ.1100772/1474/ΠΟΛ1135/0015/26.10.2005 (ΦΕΚ 1592 Β’/17.11.2005) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων».

6. Τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζονται στην εγκατάσταση στα πρατήρια υγρών καυσίμων ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου εισροών ? εκροών του ν.3784/2009 (ΦΕΚ 137Α’/7.8.2009) και μέχρι την οριστική διευθέτηση και εγκατάσταση του συστήματος αυτού.

7. Την αναγκαιότητα λογιστικού προσδιορισμού του εισοδήματος όλων των επιτηδευματιών για τη διασφάλιση των εσόδων του Δημοσίου.

8. Την εφαρμογή του μέτρου της θέσπισης αφορολόγητου ορίου με αποδείξεις στη Φορολογία Εισοδήματος και την αναγκαιότητα ίσης μεταχείρισης των παραπάνω επιτηδευματιών με τις επιχειρήσεις εκείνες που προαιρετικά ή υποχρεωτικά εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης.ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ1. Εντάσσεται από 1/4/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Κ.Β.Σ.:

α) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου.

β) Ο επιτηδευματίας του μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) πωλητής πετρελαίου θέρμανσης για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης.

2. Όποιος από τους παραπάνω επιτηδευματίες διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, ο κλάδος αυτός για την ένταξή του σε κατηγορία βιβλίων κρίνεται αυτοτελώς.

3. Από τις 1/4/2010 και εφεξής οι επιτηδευματίες της παραγράφου 1 της παρούσας, υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής πώλησης ως ακολούθως:

α) για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, με τη χρήση φορολογικού μηχανισμού του ν.1809/1988, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του νόμου αυτού, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) και όταν χρησιμοποιείται Φορολογική Ταμειακή Μηχανή αθροίζονται σε ιδιαίτερο αθροιστή (τμήμα) για κάθε είδος καυσίμου, η συνολική ημερήσια αξία του οποίου εμφανίζεται στο δελτίο ημερήσιας κίνησης “Ζ”.

β) για την εμπορία πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης, με τον προβλεπόμενο τρόπο από τις διατάξεις της ΑΥΟΟ 1019446/113/0015/ΠΟΛ 1034/14.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 307).

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


15 Μάρτη Ημέρα Καταναλωτή ΕΛΛΑΔΑ: Πρωταθλήτρια στην ακρίβεια, ουραγός στην αγοραστική δύναμη

Με αφορμή την Ημέρα Καταναλωτή το ΕΛΚΕΚΑ σμειώνει "Η φετινή παγκόσμια ημέρα καταναλωτή βρίσκει τους Έλληνες καταναλωτές, κύρια μισθωτούς, συνταξιούχους και νέους στα όρια της απόγνωσης, βλέποντας τους οικογενειακούς τους προϋπολογισμούς στο κόκκινο , λόγω αύξησης του ΦΠΑ σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και μείωση της αγοραστική τους δύναμη λόγω μη πραγματική αύξηση των αποδοχών τους.
Βασικές αιτίες: ή ανεξέλεγκτη κερδοσκοπία, η προβληματική λειτουργία του ανταγωνισμού, τα καρτέλ που αλωνίζουν , η θεοποίηση της αγοράς και η αντιλαϊκή εισοδηματική πολιτική.
Η Χώρα μας έρχεται πρώτη στη αύξηση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης και ουραγός στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών στην Ε.Ε
Χαρακτηριστική είναι η έρευνα που πραγματοποίησε το ΕΛΚΕΚΑ στις Χώρες της Ευρωζώνης και αφορά την βενζίνη μετά τις τελευταίες αυξήσεις:...Ο Έλληνας καταναλωτής με κατώτατο μισθό(739 ευρώ)

Με 1 ώρα εργασίας αγοράζει 2,956946223 λίτρα βενζίνη (τιμ. 1,42 λίτρο)Ο Ισπανός καταναλωτής με κατώτατο μισθό(700 ευρώ)

Με 1 ώρα εργασίας αγοράζει 3,615702479 λίτρα βενζίνη (τιμ. 1,10 λίτρο)Ο Γερμανός καταναλωτής με κατώτατο μισθό(1730 ευρώ)

Με 1 ώρα εργασίας αγοράζει 7,446625344 λίτρα βενζίνη ( τιμ. 1,32 λίτρο)Ο Δανός καταναλωτής με κατώτατο μισθό(1924 ευρώ)

Με 1 ώρα εργασίας αγοράζει 7,698463508 λίτρα βενζίνη ( τιμ. 1,42λίτρο)Ο Γάλλος καταναλωτής με κατώτατο μισθό(1280 ευρώ)

Με 1 ώρα εργασίας αγοράζει 5,509641873 λίτρα βενζίνη ( τιμ.1,32 λίτρο)Ο Βέλγος καταναλωτής με κατώτατο μισθό(1309,6 ευρώ)

Με 1 ώρα εργασίας αγοράζει 5,637052342 λίτρα βενζίνη ( τιμ. 1,32 λίτρο)Ο Ιταλός καταναλωτής με κατώτατο μισθό(1400 ευρώ)

Με 1 ώρα εργασίας αγοράζει 6,026170799 λίτρα βενζίνη( τιμ. 1,32 λίτρο)Ο Ολλανδός καταναλωτής με κατώτατο μισθό(1335 ευρώ)

Με 1 ώρα εργασίας αγοράζει 5,056818182 λίτρα βενζίνη ( τιμ. 1,50λίτρο)Η αύξηση του ΦΠΑ από σήμερα στην .... τσέπη μας

Σε ισχύ  από σημερα η άυξηση του ΦΠΑ στο 21% από 19 και στο 10% από 9 , ενώ ο χαμηλός ΦΠΑ αναπροσαρμόζεται από 4,5% σε 5%.
Αυξήσεις που άμεσα θα την δούμε στην τσέπη μας φυσικά ως ...μείωση των όποιων χρημάτων έχουν απομείνει σε αυτή. Το μεγάλο ζητούμενο είναι αν θα είναι τουλάχιστον οι αυξήσεις κατά το ποσόστο αυτό ή λόγω των στρογγυλοποιήσεων θα έχουμε μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις ....


Τα αποτελέσματα Α Τοπική Μεσσηνίας 21η Αγωνιστική

Σπερχογεία-Τσικλητήρας Πύλου 3-1
ΑΕ Αβίας-Φαραί 0-3
Χώρα-Κυπαρισσία 0-3
Αίας-Αστέρας Βαλύρας 1-0
Ατρόμητος Πλατύ-Μιλτιάδης 0-3 (χ.α.)
Πανιώνιος-Απόλλωνας 2-1
Πανθουριακός-Μεθώνη 0-1
Ηρακλής-Εθνικός 2-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ.....

1. Κυπαρισσία 59-10 51

2. Σπερχογεία 52-16 46

3. Μιλτιάδης 38-28 40

4. Εθνικός Μ. 35-19 39

5. Α.Ο. Φαραί 36-18 36

6. Πύλος 36-23 35

7. Ηρακλής 33-21 34

8. Απόλλωνας 31-32 31

9. Αβία 27-24 29

-. Μεθώνη 19-29 29

11. Αίας 26-27 27

12. Χώρα 35-42 25

13. Πανιώνιος 29-34 22

14.Πανθουριακός 19-46 14

15.Βαλύρα 13-52 11

16. Πλατύ -

* To Πλατύ έχει παραιτηθεί από το πρωτάθλ
Related Posts with Thumbnails