Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2010

Εκλογικά Τμήματα Δήμου Κυπαρισσίαςγ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ


   515.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
2ο Δημοτικό Σχολείο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 1η
(Παλιό κτήριο)
Άνω Πόλη Κυπαρισσίας
α) Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (Α) ΑΒΔΑΛΑ μέχρι και (ΑΝ-) ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
β) Οι γραμμένοι κοινοτικοί εκλογείς στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.
γ) Οι γραμμένοι ομογενείς και υπήκοοι τρίτων χωρών στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.


   516.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
2ο Δημοτικό Σχολείο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 2η
(Παλιό κτήριο)
Άνω Πόλη Κυπαρισσίας
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΑΝΤ-) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ μέχρι και (ΒΛ-) ΒΛΑΜΗΣ.


   517.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
2ο Δημοτικό Σχολείο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 3η
(Παλιό κτήριο)
Άνω Πόλη Κυπαρισσίας
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΒΛΑΧ-) ΒΛΑΧΟΣ μέχρι και (ΓΚ-) ΓΚΙΟΥΛΗΣ.


   518.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
2ο Δημοτικό Σχολείο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 1η
(Νέο κτήριο)
Άνω Πόλη Κυπαρισσίας
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΓΚΙΟΥΜ-) ΓΚΙΟΥΜΕ μέχρι και (ΔΡ-) ΔΡΟΣΟΣ.


   519.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
2ο Δημοτικό Σχολείο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 2η
(Νέο κτήριο)
Άνω Πόλη Κυπαρισσίας
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΔΡΟΣ-) ΔΡΟΣΟΥ μέχρι και (ΚΑΛ-) ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ.


   520.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
2ο Δημοτικό Σχολείο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 3η
(Νέο κτήριο)
Άνω Πόλη Κυπαρισσίας
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΚΑΛΑΝ-) ΚΑΛΑΝΙΔΗ μέχρι και (ΚΑΤ-) ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ.


   521.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 1η
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΚΑΤΣ-) ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ μέχρι και (ΚΩΝ-) ΚΩΝΣΤΑΤΝΟΣ.

   522.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 2η
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΚΩΣ-) ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ μέχρι και (ΜΑΡ-) ΜΑΡΤΙΝΟΥ.

   523.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 3η
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΜΑΣ-) ΜΑΣΟΥΡΑ μέχρι και (ΜΩΡ-) ΜΩΡΑΙΤΗΣ.

   524.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 4η
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (Ν) μέχρι και (ΠΑΠ-) ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΑ.

   525.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 5η
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΠΑΠΑΔ-) ΠΑΠΑΔΑΚΗ μέχρι και (ΡΕΤ-) ΡΕΤΕΛΑ.


   526.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 6η
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΡΗΓ-) ΡΗΓΑ μέχρι και (ΣΤ-) ΣΤΑΘΟΥΛΗ .


   527.
1ο     Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 7η
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΣΤΑΙΚ-) ΣΤΑΙΚΟΥ μέχρι και (ΤΣ-) ΤΣΟΛΑΡΙΔΗΣ.


   528.
1ο      Εκλ. Διαμ. Κυπαρισσίας
Δήμου Τριφυλίας
Τεχνικό Επαγγελματικό
Λύκειο
Δ. Κ. Κυπαρισσίας
Αίθουσα 8η
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΤΣΟΛ-) ΤΣΟΛΟΝΔΡΕ  μέχρι και (Ω) τέλος καταλόγου.

   529.
2ο       Εκλ. Διαμ. Αρμενιών
Δήμου Τριφυλίας
Πνευματικό Κέντρο
Τ. Κ. Αρμενιών
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο.

   530.
3ο       Εκλ. Διαμ. Βρυσών ++
Δήμου Τριφυλίας
 Δημοτικό Σχολείο
 Τ. Κ. Βρυσών
α) Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο.
β) Οι γραμμένοι κοινοτικοί εκλογείς στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.
γ) Οι γραμμένοι ομογενείς και υπήκοοι τρίτων χωρών στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

   531.
4ο  Εκλ. Διαμ. Μουριατάδας +
Δήμου Τριφυλίας
 Δημοτικό Σχολείο
 Τ. Κ. Μουριατάδας
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο.

   532.
5ο       Εκλ. Διαμ. Μύρου
Δήμου Τριφυλίας
Πρώην   Κοινοτικό Κατάστημα
Τ. Κ. Μύρου
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο.

   533.
6ο   Εκλ. Διαμ. Ξηροκάμπου +
Δήμου Τριφυλίας
Πρώην   Κοινοτικό Κατάστημα
Τ. Κ. Ξηροκάμπου
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο.

   534.
7ο Εκλ. Διαμ. Περδικονερίου +
Δήμου Τριφυλίας
 Δημοτικό Σχολείο
 Τ. Κ. Περδικονερίου
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο.

   535.
8ο       Εκλ. Διαμ. Ραχών +
Δήμου Τριφυλίας
 Δημοτικό Σχολείο
 Τ. Κ. Ραχών
α) Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο.
β) Οι γραμμένοι κοινοτικοί εκλογείς στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

   536.
9ο       Εκλ. Διαμ. Σπηλιάς
Δήμου Τριφυλίας
 Δημοτικό Σχολείο
 Τ. Κ. Σπηλιάς
 Αίθουσα 1η
α) Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (Α)  μέχρι και (ΚΑΡ-) ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ.
β) Οι γραμμένοι κοινοτικοί εκλογείς στον ειδικό εκλογικό κατάλογο.

   537.
9ο       Εκλ. Διαμ. Σπηλιάς
Δήμου Τριφυλίας
 Δημοτικό Σχολείο
 Τ. Κ. Σπηλιάς
 Αίθουσα 2η
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο με επώνυμο που αρχίζει από (ΚΑΡΑΜ-) ΚΑΡΑΜΗΧΑΛΟΣ  μέχρι και (Χ) τέλος καταλόγου τέλος καταλόγου.

   538.
10ο       Εκλ. Διαμ. Στασιού
Δήμου Τριφυλίας
Πρώην   Κοινοτικό Κατάστημα
Τ. Κ. Στασιού
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο.

   539.
11ο     Εκλ. Διαμ. Φαρακλάδας
Δήμου Τριφυλίας
 Δημοτικό Σχολείο
 Τ. Κ. Φαρακλάδας
Οι γραμμένοι εκλογείς στον εκλογικό κατάλογο.

Δείτε σε πιο εκλογικό τμήμα ψηφίζεται

Για να μην ψάχνεστε σε πιο εκλογικό τμήμα ψηφίζεται κάντε ένα κλικ ΕΔΩ

Η "καλύτερη" δήλωση ατυχήματος που έχετε διαβάσει

http://tnsite.blogspot.com/2010/11/blog-post_1064.html#ixzz14VL9zq5j
Related Posts with Thumbnails