Τετάρτη, 11 Αυγούστου 2010

8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΕ 36 ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

Από αρχές Ιουνίου μέχρι σήμερα εφαρμόζεται η συλλογική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς σε 36 ελαιοκομικούς νομούς της χώρας.
Η εφαρμογή της καταπολέμησης, γίνεται με την ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και τη συνεργασία των Διευθύνσεων Γεωργίας των Νομαρχιών.
Μέχρι σήμερα τα αποτελέσματα σε ότι αφορά την προστασία της ελαιοκομικής παραγωγής είναι άριστα, χωρίς προσβολές από το έντομο του δάκου. Το γεγονός αυτό, αναμένεται να επηρεάσει θετικά και... την ποσότητα της παραγωγής και την ποιότητα του ελαιόλαδου.
Το κόστος της καταπολέμησης του δάκου αναλαμβάνει σχεδόν στο σύνολό του ο Κρατικός Προϋπολογισμός με ελάχιστη επιβάρυνση των αγροτών μας.
Πρόσφατα έγινε κατανομή πιστώσεων προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Κατερίνας Μπατζελή, για την κάλυψη των δαπανών της οργάνωσης των ραντισμάτων μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Υπενθυμίζεται ότι οι ραντισμοί είναι επιλεκτικοί, ανάλογα με τις ενδείξεις, για την εμφάνιση των εντόμων και γίνονται πάντα σε τμήμα της κώμης του δένδρου ώστε να μην παρουσιάζεται απορρόφηση του φυτοφαρμάκου από τον καρπό της ελιάς και στη συνέχεια από το ελαιόλαδο.
«Η ποιότητα του ελαιόλαδου αποτελεί ύψιστη φροντίδα για το Υπουργείο. Το ίδιο ισχύει για την προστασία των καταναλωτών» τονίζει σε δήλωσή της η Υπουργός κ. Κατερίνα Μπατζελή και συνεχίζει «η διαφύλαξη της ποιότητας σε υψηλά επίπεδα, αποτελεί προϋπόθεση για την τοποθέτηση του προϊόντος στις αγορές και για τη βελτίωση της τιμής του».

Μείωση 39,7% στο έλλειμα την περίοδο Ιαναουαρίου - Ιουλίου

Σύμφωνα με τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού για το επτάμηνο Ιανουάριου-Ιουλίου 2010, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 12.097 εκατ. ευρώ από 20.050 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2009 και περιορίστηκε κατά 39,7% έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 39,5% που προβλέπεται στο πρόγραμμα οικονομικής πολιτικής. Το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού κινείται εντός των στόχων και των μηνιαίων προβλέψεων του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής.
Το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του... επταμήνου του 2010 οφείλεται τόσο στη μείωση των δαπανών όσο και στην αύξηση των εσόδων και έχει επιτευχθεί πριν ακόμη αποδώσουν πλήρως τα πρόσθετα μέτρα που θεσπίστηκαν.
Ο περιορισμός του ελλείμματος από 45,4% το εξάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010 σε 39,7% το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2010 οφείλεται τόσο σε μικρή υστέρηση των τακτικών εσόδων, όσο και στη σημαντική αύξηση των δαπανών για τόκους τον μήνα Ιούλιο.
Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 4,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγουμένου έτους, έναντι ετήσιου στόχου για αύξηση κατά 13,7%.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού στο ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 10,0%, έναντι στόχου για μείωση κατά 5,5%. Ειδικότερα οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 12,6%, έναντι ετήσιου στόχου μείωσης κατά 5,8%, ενώ οι δαπάνες για τόκους μειώθηκαν επίσης κατά 0,2% έναντι ετήσιας πρόβλεψης για αύξηση κατά 5,6%.
Οι δαπάνες του Π.Δ.Ε. είναι περιορισμένες κατά 36,3%, ενώ τα έσοδά του αυξήθηκαν κατά 23,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2009.
Related Posts with Thumbnails