Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

6 Ιουλίου τελικά τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2010. Από 7 Ιουλίου υποβολή μηχανογραφικών

Μια μέρα νωρίτερα τελικά στις 6 Ιουλίου θα αναρτηθούν οι γραπτοί βαθμοί των μαθημάτων της τελευταίας τάξης των Γενικών Λυκείων και ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β΄)μετά τις 12 το μεσημέρι σε όλα τα Λύκεια της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους δελτίο από την Τετάρτη 7 Ιουλίου μέχρι και.... την Τρίτη 20 Ιουλίου.

Το κορυφαίο γραπτό των φετινών εξετάσεων. Τυχαίο? Δε νομίζω

http://mytilinia-dialektos.blogspot.com/2010/06/blog-post_30.html

Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου για Ρύθμιση των Οφειλών Υπερχρεωμένων Φυσικών Προσώπων . Τι προβλέπει

Κατατέθηκε σήμερα, Τετάρτη 30 Ιουνίου 2010, στη Βουλή το σχέδιο νόμου για τη ρύθμιση των χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

1) Το σχέδιο νόμου δίνει τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους πολίτες που έχουν περιέλθει σε αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, να ρυθμίσουν την εξόφληση ενός μέρους των χρεών τους για τέσσερα χρόνια, και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους.....

2) Στις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου υπάγονται όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία τη δυνατότητα να προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

3) Με το σχέδιο νόμου ρυθμίζονται όλα τα χρέη προς τράπεζες (καταναλωτικά, στεγαστικά, επαγγελματικά) καθώς και όλα τα χρέη προς τρίτους, με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.

4) Ο οφειλέτης, του οποίου οι οφειλές ρυθμίζονται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει κάθε μήνα και για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών ένα μέρος του εισοδήματός του στους πιστωτές. Το ποσόν που θα καταβάλει καθορίζεται από το δικαστήριο με βάση τα εισόδημά του και αφού ληφθούν υπόψη οι βιοτικές ανάγκες του ιδίου και των προστατευομένων μελών της οικογενείας του. Το μέρος του χρέους που θα εξοφλήσει ο οφειλέτης εξαρτάται λοιπόν από το εισόδημα που διαθέτει και τις πραγματικές του δυνατότητες. Δεν ορίζεται στο σχέδιο νόμου κάποιο ελάχιστο ποσοστό χρέους που θα πρέπει να ξοφλήσει. Το δικαστήριο μπορεί ακόμη και να απαλλάξει τον οφειλέτη από την υποχρέωση να καταβάλει μηνιαία ένα ορισμένο ποσόν όταν αυτός βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση (π.χ. λόγω ανεργίας, προβλημάτων υγείας), επανεξετάζοντας όμως κάθε φορά την κατάσταση μετά από έξι περίπου μήνες.

5) Η περιουσία του οφειλέτη ρευστοποιείται για την ικανοποίηση των πιστωτών. Ο οφειλέτης έχει όμως τη δυνατότητα να εξαιρέσει από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία την κύρια κατοικία του, αναλαμβάνοντας, με ευνοϊκό επιτόκιο και με δυνατότητα περιόδου χάριτος, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φθάνει μέχρι 20 έτη, την εξυπηρέτηση χρεών που αντιστοιχούν στο 85% της εμπορικής αξίας της κατοικίας. Κατ' αυτόν τον τρόπο προστατεύονται οι συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας του υπερχρεωμένου, δίχως να θίγονται τα συμφέροντα των πιστωτών, και ιδίως των τραπεζών από τα εξασφαλισμένα με υποθήκη στεγαστικά δάνεια.

6) Αρμόδιο Δικαστήριο ορίζεται το Ειρηνοδικείο του τόπου που κατοικεί ή διαμένει ο οφειλέτης. Εφαρμόζεται η εκούσια δικαιοδοσία που επιτρέπει στο δικαστήριο την αυτεπάγγελτη έρευνα των γεγονότων. Δεν είναι συνεπώς απαραίτητη η παράστασή του με δικηγόρο. Η διαδικασία έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο που οι δαπάνες στις οποίες θα υποβληθεί ο οφειλέτης να είναι οι ελάχιστες δυνατές. Θα εκδοθούν σχετικά έντυπα από τα αρμόδια υπουργεία ώστε να διευκολύνεται ο οφειλέτης στη συμπλήρωση και υποβολής της αίτησης ρύθμισης.

7) Το Ειρηνοδικείο δικάζει την υπόθεση μέσα σε έξι μήνες από την κατάθεση της αίτησης. Η έφεση δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Για να ανταποκριθεί η Δικαιοσύνη στον όγκο των υποθέσεων που θα προστεθούν σε εφαρμογή του νόμου δημιουργούνται ογδόντα νέες θέσεις ειρηνοδικών.

8) Σε περίπτωση που μετά την κατάθεση στο δικαστήριο της αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των χρεών ξεκινήσει ή συνεχιστεί οποιαδήποτε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας του, το δικαστήριο, μετά από αίτημα του οφειλέτη που δικάζεται με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, διατάζει να σταματήσει η αναγκαστική εκτέλεση, εφόσον εκτιμά ότι ο οφειλέτης θα υπαχθεί σε ρύθμιση. Για την περίπτωση των στεγαστικών δανείων θα πρέπει ο οφειλέτης να καταβάλει από την υποβολή της αίτησης και μέχρι την έκδοση της απόφασης από το δικαστήριο τη δόση ενήμερης οφειλής. Δεν υποχρεούται όμως να εξοφλήσει τις τυχόν μέχρι τότε ληξιπρόθεσμες δόσεις.

9) Το σχέδιο νόμου υποχρεώνει τα μέρη (οφειλέτη και πιστωτές) να επιδιώξουν μία συμβιβαστική λύση, τόσο πριν την υποβολή της αίτησης στο δικαστήριο όσο και μετά από αυτή." Εξωδικαστικός συμβιβασμός

Την προσπάθεια συμβιβασμού πριν την υποβολή της αίτησης για τον οφειλέτη αναλαμβάνει ο Συνήγορος του Καταναλωτή ή Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε νομαρχία ή Ένωση Καταναλωτών ή δικηγόρος ή άλλος δημόσιος φορέας που συνδράμει καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης.

" Δικαστικός συμβιβασμός

Ο συμβιβασμός ενώπιον του Δικαστηρίου είναι δυνατόν να επιτευχθεί ακόμη κι αν δεν συμφωνούν όλοι οι πιστωτές, αλλά συμφωνούν μόνο πιστωτές με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ των οφειλών. Το δικαστήριο μπορεί να υποκαταστήσει τη συναίνεση των αντιτιθεμένων εφόσον κρίνει ότι ο συμβιβασμός δεν επιδεινώνει τη θέση τους και εξασφαλίζεται η σύμμετρη ικανοποίησή τους. Για το συμβιβασμό θα πρέπει πάντως να συμφωνούν οι ενυπόθηκοι δανειστές.

Το σχέδιο νόμου δίνει για πρώτη φορά διαπραγματευτική δύναμη στους υπερχρεωμένους απέναντι στους πιστωτές του και δημιουργεί κίνητρα και στις δύο πλευρές για μία συμβιβαστική διευθέτηση των οφειλών.

10) Το σχέδιο νόμου λαμβάνει με πλήθος διατάξεων ιδιαίτερη μέριμνα για την αποτροπή καταχρήσεων σε βάρος των πιστωτών. Ενδεικτικά: Η διαδικασία εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις της μη δόλιας αδυναμία πληρωμής, ενώ η απαλλαγή του οφειλέτη από χρέη μπορεί να γίνει μόνο μία φορά στη ζωή του. Προβλέπονται σοβαρές κυρώσεις και συνέπειες σε περίπτωση ανειλικρινούς δήλωσης των περιουσιακών του στοιχείων και εισοδημάτων, ακόμη και η ανάκληση της απαλλαγής από τα χρέη, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων η ψευδής δήλωση ή απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων. Η υποχρέωση ειλικρίνειας υφίσταται τόσο κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης όσο και κατά τη διάρκεια της τετραετίας. Ο οφειλέτης οφείλει να δηλώνει στο δικαστήριο κάθε σημαντική βελτίωση του εισοδήματός του. Ο άνεργος οφειλέτης οφείλει να καταβάλλει τουλάχιστον προσπάθεια για την ανεύρεση εργασίας. Καθυστέρηση καταβολής της μηνιαίας δόσης που ορίζεται για το χρονικό διάστημα της τετραετίας πέραν του διμήνου συνεπάγεται την έκπτωση από τη διαδικασία. Οι πιστωτές μπορούν με συνοπτικές διαδικασίες να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία του οφειλέτη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή στον εργοδότη. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μετά από δύο έτη. Η υπαγωγή του οφειλέτη στη διαδικασία ρύθμισης των χρεών καταχωρείται στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ, όπου και μένει μέχρι πέντε χρόνια μετά την απαλλαγή του από τα χρέη.

Μέχρι 2 ιουλίου οι αιτήσεις υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών
Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προε-τοιμασίας κατάρτισης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2010-2011,
κ α λ ε ί....

α) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30.6.2010
β) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,
γ) εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδε-νικά μόρια, βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης του πτυχίου τους,

να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολ. έτους 2010-2011.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Όσοι επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί κατά το σχολικό έτος 2010-2011 από τον πίνακα αναπληρωτών ανά κατηγορία προϋπηρεσίας (24μηνο, 40% και 30μηνο), σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά αί-τηση κατά την παρούσα διαδικασία.


Προθεσμία υποβολής ορίζεται από 24-06-2010 μέχρι 02-07-2010

Υπέγραψαν Κόκκαλης - Μαρινάκης και επίσημα ξεκινά η νέα εποχή στον Ολυμπιακο

Στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός συναντήθηκαν σήμερα οι Βαγγέλης Μαρινάκης και Σωκράτης Κόκκαλης που υπέγραψαν το προσύμφωνο για τη μεταβίβαση του 67% των μετοχών οι οποίες πλέον περνούν στον πρώτο.
Ενώ την ερχόμενη δευτέρα αναμένεται κοινή συνέντευξη τύπου.
Πλέον η αλλαγή σελίδας στην ιστορία της ομάδας του Πειραιά είναι γεγονός ....

17.760.000 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Με απόφαση της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κατερίνας Μπατζελή, καθορίστηκαν οι οριστικές τιμές για κάθε είδος εσπεριδοειδούς που παραδόθηκε για μεταποίηση κατά την περίοδο από 01.03.2009 έως 31.12.2009, στο πλαίσιο εφαρμογής του καθεστώτος της συνδεδεμένης ενίσχυσης.
Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αυτά προέκυψαν μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους της κεντρικής βάσης δεδομένων και αφορούν τις παραδοθείσες ποσότητες εσπεριδοειδών στους μεταποιητές καθώς και τις εκτάσεις από τις οποίες προήλθαν οι εν λόγω παραδοθείσες ποσότητες, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:....

1. Για τα πορτοκάλια, δικαιούχοι κρίθηκαν 7.273 παραγωγοί στους οποίους θα καταβληθούν συνολικά 17.680.000€ ως ακολούθως:
α) για την κατηγορία παραδόσεων από 1.000-3.000 κιλά/στρέμμα η οριστική τιμή καθορίστηκε σε 142,8€/στρέμμα.
β) για την κατηγορία παραδόσεων από 3.001 κιλά και άνω /στρέμμα η οριστική τιμή καθορίστηκε σε 428,4€/στρέμμα.

2. Για τα μανταρίνια/κλημεντίνες, δικαιούχοι κρίθηκαν 83 παραγωγοί που παρέδωσαν για μεταποίηση τουλάχιστον 200 κιλά/στρέμμα και στους οποίους θα καταβληθούν συνολικά 60.000€, ήτοι 210,30€/στρέμμα.

3. Για τα γκρέιπφρουτ, δικαιούχοι κρίθηκαν 41 παραγωγοί που παρέδωσαν για μεταποίηση τουλάχιστον 200 κιλά/στρέμμα και στους οποίους θα καταβληθούν συνολικά 20.000€, ήτοι 136,52€/στρέμμα.

Επισημαίνεται ότι παραγωγοί που παρέδωσαν πορτοκάλια λιγότερο από 1.000 κιλά/στρέμμα, ή μανταρίνια/κλημεντίνες, γκρέιπφρουτ, λιγότερο από 200 κιλά/στρέμμα δεν κρίθηκαν ως δικαιούχοι της συνδεδεμένης ενίσχυσης.

Οι νέες φορολογικές διατάξεις που ισχύουν από 1η Ιουλίου 2010

Σε εφαρμογή των νόμων 3842/2010 και από 1η Ιουλίου 2010 ισχύουν τα εξής:
- Αύξηση συντελεστών ΦΠΑ (Ν. 3845/2010):
Ο βασικός συντελεστής αυξάνει από 21% σε 23%, ο χαμηλός συντελεστής από 10% σε 11% και ο πολύ χαμηλός συντελεστής από 5% σε 5,5%.
Οι ειδικοί συντελεστές των νησιών διαμορφώνονται σε 16%, 8% και 4%.Υπενθυμίζεται ότι σε οποιοδήποτε φορολογικό στοιχείο εκδίδεται με ημερομηνία από 1/7/2010, με βάση τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών, ο ΦΠΑ θα υπολογίζεται με τους νέους συντελεστές.....
- Επέκταση ΦΠΑ σε δραστηριότητες που δεν υπάγονταν (Ν. 3842/2010):
Όπως δικηγόρους, συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, δικαστικούς επιμελητές, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα (υπηρεσίες νοσοκομειακής και ιατρικής περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα), καλλιτέχνες, συγγραφείς και σε επαγγελματίες διακίνησης εφημερίδων.

- Λογιστικός προσδιορισμός εισοδημάτων επαγγελματιών που φορολογούνταν τεκμαρτά (Ν. 3842/2010):

Όπως ταξί, περίπτερα, υποπράκτορες εφημερίδων και περιοδικών.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρατήρια υγρών καυσίμων ο λογιστικός προσδιορισμός ισχύει από 1η Μαΐου 2010, ενώ στους πωλητές λαϊκών αγορών θα ισχύσει από 1η Οκτωβρίου 2010.

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2010 για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου, για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του ν.2238/1994, που αποκτούν εισόδημα, από συμμετοχή σε εταιρεία, κοινοπραξία ή κοινωνία, με βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄, κατηγορίας, εφόσον η διαχειριστική περίοδος έληξε τους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2009, οι πράκτορες, ασφαλειομεσίτες, συγγραφείς κλπ., περιπτώσει....ς αα), στστ), ζζ), της περίπτ. γ΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 62 του ΚΦΕ , από μισθούς, συντάξεις, αμοιβές ως αξιωματικοί ή κατώτερο πλήρωμα εμπορικών πλοίων, εισόδημα αλλοδαπής κλπ., περιπτώσεις ββ), γγ), δδ), εε), της ίδιας περίπτ., παραγρ. και άρθρου, καθώς και οι εφημεριδοπώλες και όσοι δικαιούνται βεβαιώσεις αμοιβών ή βεβαιώσεις ασφαλίστρων, από Ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, παρατείνεται μέχρι και 5 Ιουλίου 2010 ανεξαρτήτως ΑΦΜ.

Μέχρι την ίδια ημερομηνία υποβάλλονται ηλεκτρονικά και οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Αναβολή συναυλίας Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα σε Γιάννενα και Θεσσαλονίκη

"Η Big Star Promotion ανακοινώνει ότι οι προγραμματισμένες συναυλίες των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα στα Ιωάννινα, την Τετάρτη 30 Ιουνίου και στη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 2 Ιουλίου αναβάλλονται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Η συναυλία της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί την.... Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών και η συναυλία στα Ιωάννινα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Ε.Η.Μ.
Οι κάτοχοι εισιτηρίων μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εισιτήριό τους στις νέες ημερομηνίες ή να εξαργυρώσουν το εισιτήριό τους από το σημείο αγοράς."


http://www.tralala.gr/index.php/mousika-nea/item/4566-katsimixaioi

Από αύριο 1η Ιουλίου σε ισχύ οι νέες αυξήσεις σε ΦΠΑ

Ακόμη πιο ακριβότερη γίνεται από αύριο η ζωή μας λόγω των αυξήσεων στο ΦΠΑ οι οποίες τίθονται σε ισχύ.
Συγκεκριμένα, ο συντελεστής ΦΠΑ από 21% πάει 23%, από 10% σε 11%, από 5% σε 5,5%.
Ενώ οι μειωμένοι συντελεστές, για τα νησιά του Αιγαίου, από 15% πάει 16%, από 7% σε 8% και σταθερός μένει ο 4%.

Τραγωδία στο Αίγιο από πτώση ανεμόπτερου 2 νεκροί

Δυο άνθρωποι 50 και 17 χρονών ,εκπαιδευτής και εκπαιδευόμενος έχασαν την ζωή τους από πτώση ανεμόπτερου το απόγευμα της Τρίτης κοντά στο Αίγιο.
Άγνωστο για ποια αιτία το ελαφρύ αεροσκάφος κατέπεσε κοντά σε κατοικημένη περιοχή στις 8.30 το απόγευμα συμπαρασύροντας στο θάνατο τους δύο χειριστές του....

Κατάληψη στην ΕΡΤ από συμβασιούχους

Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή έχουν καταλάβει από νωρίς σήμερα το πρωί συμβασιούχοι εργαζόμενοι σε αυτή , οι συμβάσεις των οποίων λήγουν σήμερα. Έχουν καταλάβει τις εισόδους του κτηρίου

Δύο νεκροί σε τροχαίο στη Γλυφάδα Πύλου στη Μεσσηνία

Μοιραία στάθηκε η νυχτερινή έξοδος ενός 70χρονου και ενός 30χρονου από τη Γλυφάδα της Πύλου.
Κατά την επιστροφή τους στο σπίτι, το μοτοποδήλατο που οδηγούσε ο 30χρονος συγκρούστηκε μετωπικά με γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ) που κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο Κορυφάσιου – Κρεμμυδίων.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν θανάσιμα οι επιβαίνοντες του μοτοποδηλάτου.
Τα ακριβή αίτια του... θανατηφόρου τροχαίου ερευνά το ΑΤ Πύλου.

www.zougla.gr

Οι αναμετρήσεις στα προημιτελικά - φάση των 8 - στο Μουντιάλ

Οι αναμετρήσεις που θα γίνουν στα προημιτελικά του Μουντιάλ είναι:

2/7/2010 17:00 Ολλανδία - Βραζιλία
2/7/2010 21:30 Ουρουγουάη - Γκάνα
3/7/2010 17:00 Αργεντινή - Γερμανία
3/7/2010 21:30 Παραγουάη - Ισπανία

Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

5-3 στα πέναλτι πέρασε η Παραγουάη την Ιαπωνία

Η διαδικασία των πέναλτι χρειάστηκε για να δώσει το εισιτήριο για τους 8 του Μουντιάλ στον αγώνα Παραγουάη - Ιαπωνία το όποιο πήρε η Παραγουάη.
Η αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων έληξε στην κανονική διάρκεια του αγώνα ισόπαλη χωρίς τέρματα όπως και η ημίωρη παράταση. ΄Ετσι ακολούθησε η διαδικασία των πέναλτι όπου οι Παραγουανοί επικράτησαν με σκορ 5-3 απέναντι στην μαχητική ομάδα της Ιαπωνίας ....

Πρόγραμμα Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2010 δήμου Καλαμάτας

21 Ιουνίου, 20.00—23.30
Ιστορικό Κέντρο (Πλ. Αγ. Αποστόλων, οδός Μπενάκη, πλ. Αμφείας)
Ευρωπαϊκή Ημέρας Μουσικής με τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου (ε)
23 Iουνίου, 21.00
Ιστορικό Κέντρο – Πλατεία Αμφείας
Παρουσίαση του προγράμματος του 16ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (ε)
25 Ιουνίου, 21:00
Εικαστικό Εργαστήρι
«Βιοποικιλότητα »: Εγκαίνια Έκθεσης των σπουδαστών του Εικαστικού Εργαστηρίου.
!ιάρκεια έκθεσης: 25 Ιουνίου – 4 Σεπτεμβρίου 2010 (ε)
30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου, 21:00...
Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας
Παράσταση της Δημοτικής Σχολής Χορού - «Στου Κάστρου την αγκάλη χορεύουμε και πάλι…» (ε)
3 Ιουλίου, 21:00
Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας «Α.Τάσσος»
Εγκαίνια Έκθεσης «Περί ηρώων και….»
Επιμέλεια:Ίρις Κρητικού.
Διάρκεια έκθεσης: 3 Ιουλίου-30 Οκτωβρίου 2010 (ε)
5 Ιουλίου, 21:00
Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας
«25 ΧΡΟΝΙΑ !ημοτικό Ωδείο»
Πανηγυρική Συναυλία για τον εορτασμό των 25 χρόνων λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου
Καλαμάτας (ε)
8, 9, 10 Ιουλίου, 21:30
Πλατεία Αμφείας
Festival μηδέν
Προβολές σύγχρονης βιντεοτέχνης (ε)
8 & 13 Ιουλίου, 21:00
Λιμάνι –Προκυμαία (8); Ιστορικό Κέντρο (13)
Βραδινοί μουσικοί περίπατοι με τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας (ε)
15-22 Ιουλίου
Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας
25 Ιουλίου , 21:30
Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας
Βραδιά Jazz με τα διεθνή μουσικά συγκροτήματα: «now vs now» (Νέα Υόρκη) και «blazin
quartet» (Άμστερνταμ).
26 & 27 Ιουλίου,21:00
Πάρκο Σιδηροδρόμων, patinage (26) και Ιστορικό Κέντρο, Πλ. Όθωνος (27)
Παραστάσεις Καραγκιόζη
30 –31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου, 21:30
Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας
!ημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καλαμάτας-«ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ» του Μπόστ,
σε σκηνοθεσία Κώστα Κατσουλάκη
6 Αυγούστου , 21:30
Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας
Συναυλία με τους ΛΑΥΡΕΝΤΗ ΜΑΧΑΙΡΙΤΣΑ – ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΣΙΡΑ
24 Αυγούστου,21:30
Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας
ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ «Ταξιδεύοντας με Μουσική και Ποίηση».
Μαζί του, ο Χρ. Θηβαίος και ο Γ. Κούτρας
30 Αυγούστου, 21.30
Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας
Συναυλία με τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ

Αναβάλλεται η σημερινή συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στα Γιάννενα

Ο καιρός δεν τον θέλει καθόλου φέτος!
Αναβάλλεται και η σημερινή συναυλία του Μιχάλη Χατζηγιάννη στα Γιάννενα εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών. Νέα ημερομηνία την Δευτέρα 5 Ιουλίου....
Ευχαριστούμε το official fan club για την ενημέρωση: www.michalishatzigiannisfans.dom.gr

http://tralala.gr/index.php/mousika-nea/item/4557-xatzigiannis_akirosi

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της πόλης Σιαν αύριο στην Καλαμάτα

Αντιπροσωπεία από την αδελφή πόλη Σιάν της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας με επικεφαλής τον Αντιδήμαρχο Mr HUANG Xingshen, θα επισκεφτεί αύριο Τετάρτη 11.30 π.μ το Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα, στα πλαίσια της Αδελφοποίησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την αντιπροσωπεία συνοδεύουν επτά (7) διακεκριμένοι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην πόλη μας.

Εράνια 2010 Αθλητικές εκδηλώσεις

Κλικ στην φωτογραφία για να δείτε αναλυτικα τις εκδηλώσεις

Ανακοίνωση της Αστυνομίας για τις σημερινές συγκεντρώσεις

Πρωινές ώρες σήμερα Τρίτη 29-06-2010 πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις ατόμων στην πλατεία Συντάγματος, στο Πεδίον του Άρεως και επί της οδού Πατησίων (Μουσείο), ενώ ακολούθησαν πορείες σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας.
Κατά τη διάρκεια των, ως άνω, συγκεντρώσεων-πορειών, ομάδες ατόμων από τους συγκεντρωθέντες στην οδό Πατησίων (Μουσείο), επιτέθηκαν με πέτρες και άλλα αντικείμενα στις αστυνομικές δυνάμεις, προξενώντας, παράλληλα, περιορισμένες υλικές ζημιές σε δύο (2) υποκαταστήματα τραπεζών και σε τρία (3) καταστήματα (φθορές σε τζάμια).
Από τις ...επιθέσεις τραυματίστηκαν επτά (7) αστυνομικοί, προσήχθησαν δεκατρία (13) άτομα, εκ των οποίων έξι (6) συνελήφθησαν.

Προανάκριση ενεργείται από Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής.

Το βίντεο video Τζούλιας Αλεξανδράτου - Ζαγορίτη όπως κυκλοφορεί στο internet

Η Βαλάντω Τρύφωνος νικήτρια στον τελικο του Greek Idol

Η Βαλάντω είναι η μεγάλη νικήτρια στο Greek Idol αφού επικράτησε στον τελικό της Νικόλ. Σε μια Κυπριακή μονομαχία αφού και οι δύο κατάγονται από εκεί. Ήταν πάντως ένας τελικός πολύ καλός με πλούσιο θέαμα και με πολύ καλές ερμηνείες και από τις δύο διαγωνιζόμενες

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ....

Παραπέπονται σε προανακριτική επιτροπή 5 πρώην υπουργοί της ΝΔ για το Βατοπέδι

Την σύσταση Προανακριτικής επιτροπής αποφάσισε η ολομέλεια της βουλής για να παραπεμφθούν 5 πρώην υπουργοί της ΝΔ για το σκάνδαλο του Βατοπεδίου αυτοί είναι οι Θεόδωρος Ρουσόπουλος , Γιώργος Βουλγαράκης , Αλέξανδρος Κοντός , Πέτρος Δούκας και Ευάγγελος Μπασιάκος , ενώ αποφασίστηκε η μη παραπομπή του Κώστα Κιλτίδη.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στη Βουλή είναι ωσ εξής ....
E. Μπασιάκος: ψήφοι:282 Υπέρ: 194 Κατά:81 Παρών:2 Λευκά:4 Άκυρα:1
Π. Δούκας: ψήφοι 282 Υπέρ: 177 Κατά:81 Παρών:13 Λευκά:0 Άκυρα:11
Α.Κοντός: ψήφοι 282 Υπέρ: 186 Κατά:77 Παρών:4 Λευκά:0 Άκυρα:15
Γ.Βουλγαράκης: ψήφοι 282 Υπέρ: 167 Κατά:91 Παρών:17 Λευκά:1 Άκυρα:6
Θ.Ρουσόπουλος: ψήφοι 282 Υπέρ: 198 Κατά:73 Παρών:7 Λευκά:4 Άκυρα:0
Κ.Κιλτίδης: ψήφοι 282 Υπέρ: 49 Κατά:212 Παρών:16 Λευκά:0 Άκυρα:5

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Παγώνουν οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα για 3 χρόνια

Πάγωμα μισθών στον ιδιωτικό τομέα προεξόφλησε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε σχετική ερώτηση
Δείτε τι ακριβώς ειπώθηκε:
Ερώτηση ΣΕΓΚΟΣ: Κύριε Εκπρόσωπε, σχεδιάζει η κυβέρνηση να προχωρήσει σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το τριετές πάγωμα των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανάλογη απόφαση στις διαπραγματεύσεις των κοινωνικών εταίρων, όπως άφησε να εννοηθεί ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας την Παρασκευή;
Απάντηση ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ: Αυτό είναι μία απόφαση που έχει ληφθεί. Το πώς θα εξειδικευτεί, είναι νομοτεχνικό θέμα.

79χρονη πνίγηκε στη Μαραθούπολη Μεσσηνίας

Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 79χρονη αλλοδαπή, σήμερα στις 13.20, από τη θαλάσσια περιοχή Μαραθούπολης Μεσσηνίας.
Η 79χρονη διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Γαργαλιάνων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η σορός πρόκειται να παραδοθεί στο Γ.Ν. Κυπαρισσίας για νεκροψία - νεκροτομία.
Προανάκριση διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Πύλου...

ΒΛΑΧΕΡΝΙΑ 2010 9η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

ΒΛΑΧΕΡΝΙΑ 2010 9Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΑΤΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

1,3 ΚΑΙ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 : Φιλαρμονική Συλλόγου Φιλοπροόδων

Πάρκο Βλαχέρνας - ώρα 10.00 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010:.... Δημοτική Φιλαρμονικής Λαμίας

Κεντρική Πλατεία Φιλιατρών - ώρα 9.30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010:

Κουαρτέτο Σαξοφώνων Αθήνας

ώρα 9.30 μ.μ. - Πάρκο Βλαχέρνας

Καμπάνες για την "εμφάνιση" Τζούλιας στο Πολεμικό Μουσείο

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ για τα αποτελέσματα της ΕΔΕ που διατάχθηκε αναφέρει "Ανακοινώνεται από το ΓΕΕΘΑ ότι ολοκληρώθηκε η Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) που είχε διαταχθεί για τον εντοπισμό ευθυνών και τον καταλογισμό τους στους υπευθύνους για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών τη νύκτα 18/19 Ιουν 2010.
Λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα, επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές στο εμπλεκόμενο στρατιωτικό προσωπικό και ταυτόχρονα ο φάκελος της ΕΔΕ έχει αποσταλεί στον εισαγγελέα του Ναυτοδικείου για ποινική αξιολόγηση. Επιπλέον, ο... άμεσα εμπλεκόμενος μετατέθηκε σε μονάδα της παραμεθορίου."
Όπως αναφέρουν τώρα tanea.gr "Ποινή φυλάκισης 60 ημερών (εκ των οποίων οι 30 αυστηρή φυλάκιση, στο Πειθαρχείο) επεβλήθη στο ναύτη Γεράσιμο Ζαγορίτη...
Ανάλογη ποινή επεβλήθη από τη διοίκηση του Πολεμικού Μουσείου και στον αξιωματικό βάρδιας, ενώ μικρότερες ποινές επεβλήθησαν στους φρουρούς, έναν ναύτη και έναν στρατιώτη, που είχαν σκοπιά εκείνη την ώρα."

Παράνομη κηρύχθηκε η απεργία των ναυτεργατικών σωματείων για αύριο

Παράνομη κήρυξε το Πρωτοδικείο Πειραιά την απεργία που έχουν κηρύξει για την Τρίτη τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και «Στέφενσων», κάνοντας δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε υποβάλει το πρωί η Ενωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας.
Η Ένωση Επιχειρήσεων Ναυτιλίας θα στείλει εξώδικο προς το Λιμενικό Σώμα και τον ΟΛΠ, προκειμένου να ληφθούν ολα τα... απαραίτητα μέτρα για να λειτουργήσει ομαλά το λιμάνι την Τρίτη.

πηγη : in.gr (Newsroom ΔΟΛ, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Υποβολή Δικαιολογητικών Εξετάσεων Ομογενών

Από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από 1 Ιουλίου μέχρι και 12 Ιουλίου 2010 όσοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες των τέκνων Ελλήνων του εξωτερικού και των τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εξωτερικό και επιθυμούν να λάβουν μέρος στις ειδικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου με τις ειδικές αυτές κατηγορίες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην αρμόδια επιτροπή που εδρεύει:....

α) στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας (Ανδρέα Παπανδρέου 37 - Μαρούσι, Στάση Νερατζιώτισσα, Ισόγειο - μεγάλη αίθουσα (ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΓΥ) Ώρες: 09:00 - 14:00,

β) στη Θεσσαλονίκη, στη Δ/νση Β΄/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσσαλονίκης (Σαπφούς 44 - Θεσ/νίκη), και

γ) στην Κύπρο (Λύκειο Απόστ. Βαρνάβα - Στρόβολος).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, η οποία είναι αποκλειστική και δεν πρόκειται να δοθεί παράταση, να υποβάλουν οι ίδιοι ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους έντυπη αίτηση και μηχανογραφικό δελτίο (έντυπα που χορηγούνται από την επιτροπή) και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ένταξης στην ειδική κατηγορία, που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο οδηγιών.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν την αίτηση και το μηχανογραφικό δελτίο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.ypepth.gr/exams και επιλέγουν «Έλληνες του εξωτερικού».

Αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Μονής Βατοπεδίου

Κατατέθηκε την Παρασκευή 25 Ιουνίου από την Ομάδα Εργασίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που συστάθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών, Γιώργο Παπακωνσταντίνου, η πρώτη αγωγή του Ελληνικού Δημοσίου κατά της Μόνης Βατοπεδίου στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που αφορά στην ανταλλαγή εποικιστικού αγροκτήματος 180 στρεμμάτων στο Δήμο Βεγορίτιδος Ν. Πέλλας, με 7,682/1000 της λίμνης Βιστωνίδας (υπ. αριθμ. 2814/9-5-2007 συμβόλαιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Πελέκη-Βουλγαράκη). Με την αγωγή το Ελληνικό Δημόσιο ζητά την... αναγνώριση της κυριότητάς του, τόσο στο εποικιστικό αγρόκτημα όσο και στη λίμνη Βιστωνίδα και την επιδίκαση 10 εκ. ευρώ για ηθική βλάβη.

Η αγωγή ύστερα από αίτηση προτίμησης του Δημοσίου, προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2011. Θα ακολουθήσει έγερση και για τα υπόλοιπα ανταλλαγέντα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου.

Την Τετάρτη η πρώτη πολιτική εκδήλωση της Δημοκρατικής Αριστεράς

Την Τετάρτη 30 Ιουνίου, στις 8 μμ, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη δημόσια πολιτική εκδήλωση της Δημοκρατικής Αριστεράς, στο ξενοδοχείο Athens IMPERIAL (πλατεία Μεταξουργείου) με πολιτική ομιλία του Φώτη Κουβέλη.

Το πρόγραμμα του Rockwave Festival 2010 Εισιτήρια προπώληση , τιμές

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010
Terra Stage
The Black Eyed Peas
Faithless
Aviv Geffen
K.BHTA
Transistor

Σάββατο 10 Ιουλίου 2010....
Terra Stage

FatBoy Slim
The Ting Tings
The White Lies

Vibe Stage
DJ Shadow
Garcia Plays Kyuss

Κυριακή 11 Ιουλίου 2010
Terra Stage

Massive Attack
Ska-P
Peyoti For President

Vibe Stage
Gogol Bordello
Γιάννης Αγγελάκας 3


Εισιτήρια :

Ticket House Αθήνας
Πανεπιστημίου 42 (Εντός Στοάς)
Τηλ: 210 3608366

Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 10:30-21:00
Σάββατο 10:30-16:00

Ticket House Θεσσαλονίκης
Μητροπόλεως 102
Τηλ: 2310 264880

Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα - Παρασκευή 10:30-21:00
Σάββατο 10:30-16:00

Website: www.tickethouse.gr

Οι τιμές εισιτηρίων έχουν ως εξής:

Τετάρτη 7 Ιουλίου 2010

Πρώτα 2000 εισιτήρια: 49 ευρώ
Γενική είσοδος: 60 ευρώ
Διακεκριμένης θέσης: 95 ευρώ

Σάββατο 10 Ιουλίου 2010

Πρώτα 2000 εισιτήρια: 39 ευρώ
Γενική είσοδος: 45 ευρώ
Διακεκριμένης θέσης: 75 ευρώ
BoxOffice: 60 ευρώ

Κυριακή 11 Ιουλίου 2010

Πρώτα 2000 εισιτήρια: 39 ευρώ
Γενική είσοδος: 45 ευρώ
Διακεκριμένης θέσης: 75 ευρώ
BoxOffice: 60 ευρώ

Τριήμερο εισιτήριο: 120 ευρώ

Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

Internet Explorer 9 hot preview

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι όλοι είμαστε ανυπόμονοι επιτέλους με την καινούρια έκδοση του Firefox 3.6.4., κυκλοφορεί και η καινούρια έκδοση του Internet Explorer 9 Platform Preview 3. Εγκαταστήστε την στο PC σας και εκκινήστε τις πρώτες δοκιμές τώρα!
Ο IE9 έρχεται εξοπλισμένος με νέα μηχανή JavaScript που εγγυάται ταχύτατο σερφάρισμα και υποστηρίζει HTML5, ενώ διαθέτει πληθώρα νέων χαρακτηριστικών που υπόσχονται να κάνουν την εμπειρία του browsing πιο ευχάριστη από ποτέ.
Μπορείτε να κατεβάσετε την preview έκδοση του Internet Explorer 9 και να... δείτε demos από τα καινούρια χαρακτηριστικά του εδώ http://ie.microsoft.com/testdrive/. Φυσικά εικάζεται ότι θα δούμε την τελική του έκδοση πριν το τέλος του έτους κοντά στις πρώτες φθινοπωρινές ημέρες για να ολοκληρώσουμε τις νέες τάσεις στο browsing..
Πηγη: msigeek
http://freegr.blogspot.com/

video από το απίστευτο τρακάρισμα στο Grand Prix της F1 στη Valencia μεταξύ Webber και Kovalainen

Τρομακτικό τρακάρισμα σήμερα στην Φόρμουλα 1 στη Βαλένθια όταν ο Webber έπεσε με δύναμη στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου του Kovalainen με αποτέλεσμα στην κυριολεξία να απογειωθεί. ευτυχώς παρά την σφοδρότητα της σύγκρουσης δεν έπαθε τίποτα.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ...

Ολομέτωπη επιθεση Ντόρας σε Σαμαρά ..."φθηνός, ακραίος , επικίνδυνος λαϊκιστής"

Η ανεξάρτητη βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:
"Ο κ.Σαμαράς ψηφίζοντας υπέρ της χρεοκοπίας της χώρας επέλεξε να μην συμμετάσχει στη σοβαρή και επώδυνη συζήτηση για τα μέτρα εφαρμογής του μνημονίου του ευρωπαϊκού μηχανισμού στήριξης. Ακόμη και σήμερα δεν απαντά στο ερώτημα πως θα πληρωνόντουσαν οι μισθοί και οι συντάξεις των Ελλήνων, αν η Βουλή δεν ενέκρινε το μνημόνιο. Ας μην αγχώνεται όμως για τη δική μου στάση, θα είμαι συνεπής σε όσα ψήφισα.
Είναι φανερό ότι ο κ.Σαμαράς πάσχει από σύνδρομο καταδίωξης. Για τη σημερινή εικόνα αποσύνθεσης και παρακμής του κόμματος της ΝΔ δεν ευθύνεται κανένας άλλος εκτός από τον ίδιο.
Η υποκρισία, η... παραδοξολογία, τα φοβικά σύνδρομα, στα οποία πλειοδοτεί η ηγεσία της ΝΔ σε καμιά περίπτωση δεν δίνουν ελπίδα και προοπτική. Είναι το άλλο πρόσωπο του πιο ακραίου, φτηνού και επικίνδυνου λαϊκισμού που γνώρισε ο τόπος από την εποχή του "Τσοβόλα δώστα όλα". Είναι η πολιτική κερδοσκοπία επί των ερειπίων της χώρας .
Το γεγονός ότι έχουμε μια κυβέρνηση που παλινωδεί μεταξύ κρατισμού και ανευθυνότητας, που αδυνατεί να θέσει παράλληλα τις βάσεις για την μελλοντική ανάπτυξη της οικονομίας και να κινητοποιήσει τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας δεν σημαίνει ότι πρέπει να διολισθήσουμε στον αριστεροδεξιό εθνολαϊκισμό. Οφείλουμε να συγκροτήσουμε μία ρεαλιστική και υπεύθυνη εναλλακτική πρόταση που να δίνει όραμα, έμπνευση και πίστη στις δυνάμεις της κοινωνίας μας, στην Ελλάδα της δημιουργίας."

Δημοκρατική Αριστέρα το νέο κόμμα που δημιουργήθηκε από την Ανανεωτική Πτέρυγα

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης με την συμμετοχή 520 αντιπροσώπων απ’ όλη τη χώρα.
Αποφασίστηκε η συγκρότηση πολιτικού κόμματος με τίτλο «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ».
Εγκρίθηκε η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Πολιτική Θέσεων και Αρχών του νέου κόμματος και ανεδείχθη Πανελλαδική Πολιτική Επιτροπή που αναλαμβάνει την ευθύνη της διοργάνωσης του 1ου Συνεδρίου της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ μέσα στο 2010.
Την ΤΕΤΑΡΤΗ 30 Ιουνίου, στις 8 μμ, θα πραγματοποιηθεί δημόσια πολιτική εκδήλωση, στο ξενοδοχείο Athens IMPERIAL με ομιλητή τον Φώτη Κουβέλη.
Βασικά σημεία της ιδρυτικής διακήρυξης είναι:...«Τι είναι και τι θέλει η Δημοκρατική ΑριστεράΕμείς, το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς που έρχεται από μακριά και πάει μακριά, δεσμευόμαστε, παράλληλα με τη διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής και υπεύθυνης πρότασης εξόδου από την κρίση, να ενισχύσουμε μεθόδους και πρακτικές που θα φέρνουν την πολιτική στους πολίτες και τους πολίτες στην πολιτική.

Φιλοδοξούμε το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς να είναι η απάντηση στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για τη ριζική ανασυγκρότηση του πολιτικού πεδίου και για τον ανακαθορισμό των κοινωνικών συσχετισμών. Η Δημοκρατική Αριστερά είναι, ταυτοχρόνως, η υπεράσπιση του παρελθόντος και του μέλλοντος της ανανεωτικής, δημοκρατικής και οικολογικής αριστεράς.

Ο πυρήνας των ανανεωτικών ιδεών, που τον κωδικοποιούμε στις θεμελιώδεις αρχές: «δημοκρατικός σοσιαλισμός - αριστερός ευρωπαϊσμός - μεταρρυθμιστική στρατηγική -οικολογική εγρήγορση» είναι και παραμένει στοιχείο της ταυτότητάς μας. Οι ιδέες αυτές εξακολουθούν να είναι ενεργές και να τροφοδοτούν τους προβληματισμούς μας για το μέλλον της αριστεράς. Γιατί ο χώρος της ανανεωτικής και διαρκώς ανανεούμενης αριστεράς είναι και πρέπει να είναι ένα ζωντανό κύτταρο υπεύθυνης στάσης, επίκαιρου λόγου, προγραμματικών θέσεων για τη προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

Αφήνουμε πίσω μας την Ελλάδα της χρεοκοπίας και της παρακμής. Είμαστε η Αριστερά της δημιουργίας, της κριτικής σκέψης και της πολιτιστικής αναγέννησης.

Είμαστε εμείς η Αριστερά που σταθερά υποστηρίζει ότι υπάρχει και άλλος δρόμος πέρα από το νεοφιλελευθερισμό και το ΔΝΤ. Η αριστερή αντιμετώπιση της κρίσης: η επιβεβλημένη μείωση του ελλείμματος και η συγκράτηση του χρέους να μη φορτωθεί στις πλάτες των εργαζομένων μέσα από την αποσάθρωση των εργασιακών σχέσεων και των κοινωνικών δικαιωμάτων, αλλά να συνδυαστεί με βαθιά αλλαγή του κράτους, του άδικου φορολογικού συστήματος, της διαχείρισης των χρημάτων του δημοσίου, του παραγωγικού αλλά και του καταναλωτικού προτύπου, επιλογών και νοοτροπιών σπατάλης, διαφθοράς.

Η υπεράσπιση του «δημόσιου συμφέροντος» είναι κεντρικό ιδεολογικό πρόταγμα, που θα μας επιτρέψει να επικεντρώσουμε τις δράσεις μας γύρω από τις «πολιτικές της κρίσης». Παράλληλα με τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας, τις προτάσεις αντιμετώπισής της, η δική μας αριστερά δεν μπορεί παρά να επικεντρώνεται στην ανθρώπινη διάσταση της κρίσης και το προστατευτικό δίκτυ της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η εστίαση στην αναδιανομή, στην αλληλεγγύη και στον επανακαθορισμό του προτύπου ανάπτυξης ανοίγει σήμερα το έδαφος για μια ουσιαστική παρέμβαση στο κράτος, στην αυτοδιοίκηση με αποκέντρωση και στους θεσμούς, αλλά και στη μεικτή οικονομία, με στόχο την προώθηση δομικών μεταρρυθμίσεων.

Οι κατευθύνσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για στρατηγική επιλογή για τη χώρα, τους εργαζόμενους, τη δημοκρατία και τον πολιτισμό. Η αντιμετώπιση της κρίσης συνδυάζεται με τις αναγκαίες αλλαγές στην ΕΕ προς την επείγουσα κατεύθυνση της ομοσπονδιακής δημοκρατικής ενοποίησης με πρώτους στόχους τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του τραπεζικού συστήματος και των χρηματαγορών από πολιτικούς θεσμούς, την απεμπλοκή από τους ασφυκτικούς δημοσιονομικούς κανόνες και αποδοχή της βαρύτητας των κριτηρίων απασχόλησης και κοινωνικής προστασίας, τη στήριξη του ευρώ με ισχυρό κοινοτικό προϋπολογισμό, τη στήριξη χωρών όταν δέχονται τις κερδοσκοπικές επιθέσεις, δηλαδή κοινή οικονομική πολιτική. Οι αλλαγές αυτές απαιτούν νέους κοινωνικούς και πολιτικούς συσχετισμούς και αγώνες σε εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Είμαστε η αριστερά που έχει ενσωματώσει στον πυρήνα της συγκρότησής της την πεποίθηση ότι Αριστερά και Οικολογία μπορούν να συνθέσουν ένα καινούριο όραμα μια προγραμματική καινοτομία για τον κόσμο και τις σύγχρονες κοινωνίες. Αυτό σημαίνει βαθιές αλλαγές στον τρόπο που, ως αριστεροί/ές, σκεφτόμαστε και δρούμε, στα οράματα, στις αξίες, στις προτάσεις μας. Σημαίνει την ανάγκη για πράσινη-οικολογική στροφή της οικονομίας ως μιας ώριμης δυνατότητας για ισχυρές μεταρρυθμιστικές αλλαγές για το κλίμα και ένα νέο ενεργειακό πρότυπο.

Απευθυνόμαστε σήμερα στους προοδευτικούς και αριστερούς πολίτες της χώρας μας ζητώντας την ενεργό στήριξη, τη συμπόρευση και τη συμμετοχή τους στο εγχείρημά μας.

Το νέο μας κόμμα στηριγμένο στις αρχές της δημοκρατίας, της διαφάνειας, της πολυφωνίας και της αποτελεσματικότητας, συνδυάζοντας τη συλλογικότητα με την ατομική ευθύνη στη λειτουργία και τη δράση, διεκδικεί να κερδίζει ένα μεγάλο στοίχημα με τους πολίτες που συμμετέχουν ή το παρακολουθούν: Να επιβεβαιώνει καθημερινά την αντιστοιχία του με τα οράματα που επαγγέλλεται».

ΕΔΕ στο Πολεμικό Μουσείο μετά το δημοσίευμα για Τζούλια - Ζαγορίτη από το Veto

Σάλο έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες και το ρεπορτάζ του VETO για όσα φαίνεται να έχουν γίνει στο Πολεμικό Μουσείο . Σχετική ανακοίνωση μάλιστα έβγαλε το ΓΕΕΘΑ διατάσσοντας ΕΔΕ. Η ανακοίνωσης αναφέρει "Ανακοινώνεται από το ΓΕΕΘΑ ότι έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών, για τον εντοπισμό ευθυνών και τον καταλογισμό τους σε τυχόν υπευθύνους για τα όσα φέρεται να έλαβαν χώρα στο Πολεμικό Μουσείο σύμφωνα με το... δημοσίευμα της εφημερίδας VETO της 27ης Ιουν 2010.

Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010

Τα κυριακάτικα πρωτοσέλιδα 27-06-10 σε βίντεο...www.enimerwsi.com

Η κλήρωση του Champions League στο βόλεϊ για Ολυμπιακό και ΠΑΟ

Πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη η κλήρωση των ομίλων του Τσάμπιονς Λιγκ ανδρών. Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός τέθηκε επικεφαλής του Γ’ ομίλου και θα αντιμετωπίσει την πολωνική Γιαστρζέμπσκι, την σλοβενική Μπλεντ και την Μπούντβα από το Μαυροβούνιο. Ο κυπελλούχος Παναθηναϊκός κληρώθηκε στον ΣΤ’ όμιλο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης και θα έχει αντιπάλους του τη βέλγικη Κνακ Ροζελάρε, την αυστριακή Χίπο Τιρόλ Ινσμπρουκ και τη ρωσική Διναμό

ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ...Α΄όμιλος
Κάννες (Γαλλία)
Ζενίτ Καζάν (Ρωσία)
Ουντερχάκινγκ (Γερμανία)
ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία)

Β΄όμιλος
Κούνεο (Ιταλία)
Μασσέικ (Βέλγιο)
Τερουέλ (Ισπανία)
Κραγκούγεβατς (Σερβία)

Γ΄όμιλος
Ολυμπιακός (Ελλάδα)
Γιαστρέμπσκι (Πολωνία)
Μπλεντ (Σλοβενία)
Μπούντβα (Μαυροβούνιο)

Δ' όμιλος
Τρεντίνο (Ιταλία)
Σκρα Μπελχάτοφ (Πολωνία)
Φριντριχσχάφεν (Γερμανία)
Ζαλάου (Ρουμανία)

Ε΄όμιλος
Μπέλγκοροντ (Ρωσία)
Τουρ (Γαλλία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)
Σισλεϊ (Ιταλία)

ΣΤ΄όμιλος
Ροζελάρε (Βέλγιο)
Παναθηναϊκός (Ελλάδα)
Ινσμπρουκ (Αυστρία)
Ντιναμό Μόσχας (Ρωσία)

Οι αναμετρήσεις και το πρόγραμμα στην φάση των 16 του Μουντιάλ

26/6/2010 17:00 Ουρουγουάη-Ν. Κορέα
26/6/2010 21:30 ΗΠΑ-Γκάνα
27/6/2010 17:00 Γερμανία-Αγγλία
27/6/2010 21:30 Αργεντινή-Μεξικό
28/6/2010 17:00 Ολλανδία-Σλοβακία
28/6/2010 21:30 Βραζιλία-Χιλή
29/6/2010 17:00 Παραγουάη-Ιαπωνία
29/6/2010 21:30 Ισπανία-Πορτογαλία

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

Η διαδρομή του φακέλου βόμβα μέχρι την έκρηξη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Από τη μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος μέσα σε φάκελο αλληλογραφίας, μεγέθους Α3, ο οποίος ταχυδρομήθηκε στις 18.06.2010 από κατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων, στην Αθήνα, προς το Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ο φάκελος, που έφερε την ένδειξη αποστολέα «Χρήστος Καράβελας», παρελήφθη με απόδειξη στις 21.06.2010 και αφού παρέμεινε δύο ημέρες στο πολιτικό γραφείο μεταφέρθηκε, χθες, μαζί με άλλα έγγραφα στο... γραφείο του Υπασπιστή. Κατά τον χρόνο που επιχείρησε να τον ανοίξει εξερράγη ενώπιόν του με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργήθηκαν σε αντικείμενα του γραφειακού εξοπλισμού δεν ανιχνεύθηκαν υπολείμματα εκρηκτικών υλών οργανικής σύστασης. Από την εξέταση των ευρημάτων εκτιμάται η πιθανή χρήση υλών πυροτεχνίας που είναι υπό περιορισμό.

Ολο το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο

Tο όνομα του Χρήστου Καραβέλα στο μοιραίο δέμα!

Ο φυγόδικος καταζητούμενος για την υπόθεση της Siemens κ. Χρήστος Καραβέλας εμφανιζόταν ως ο αποστολέας του δέματος με την βόμβα που εξερράγη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη παρασύροντας στο θάνατο τον αστυνομικό υποδιευθυντή Γιώργο Βασιλάκη, ενώ η συνδεσμολογία της βόμβας παραπέμπει ευθέως σε τρομοκρατικές οργανώσεις του εξωτερικού!
Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του protothema.gr, η βόμβα -επρόκειτο για ένα κίτρινο φάκελο- έφτασε την ...προηγούμενη Τρίτη 22 Ιουνίου στο πολιτικό γραφείο του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας.

Οι υπάλληλοι στο γραφείο του κ. Χρυσοχοϊδη θεώρησαν ότι το δέμα έπρεπε να μεταφερθεί στο υπουργείο επί της λεωφόρου Κατεχάκη. Δυστυχώς, απ’ ότι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία ουδείς από τους ανθρώπους που έπιασε στα χέρια του (ή είδε) το φάκελο μπήκε σε δεύτερες σκέψεις ή υποψίες. Σαν αποστολέας εμφανιζόταν ο Χρήστος Καραβέλας με κατοικία στην Εκάλη. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος διαφεύγει της σύλληψης και θεωρείται εκ των βασικών υπόπτων στην υπόθεση των μαύρων ταμείων της Siemens. Κατά πάσα πιθανότητα οι τρομοκράτες χρησιμοποίησαν το όνομα του Καραβέλα σε μια επίδειξη κυνισμού και μπλακ χιούμορ.

Ο φάκελος, χωρίς να ελεγχθεί από τα ακτινοσκοπικά μηχανήματα –εκτίμηση στην οποία συγκλίνουν οι υπάρχουσες πληροφορίες- έφτασε στο γραφείο του υπασπιστή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Περίπου στις 20.30 το βράδυ της Πέμπτης, ο Γιώργος Βασιλάκης, άνοιξε το φάκελο ο οποίος αυτομάτως εξερράγη παρασύροντας ακαριαία στο θάνατο τον υπασπιστή του κ. Χρυσοχοϊδη.

Η συνδεσμολογία της βόμβας έχει άρωμα διεθνούς τρομοκρατίας. Όπως αναφέρουν απολύτως αξιόπιστες πληροφορίες στο protothema.gr, ο φάκελος δεν περιείχε ζελατοδυναμίτιδα, αλλά ένα υλικό άγνωστο στις ελληνικές διωκτικές αρχές.

Η συνδεσμολογία παραπέμπει ευθέως στη βασκική αυτονομιστική οργάνωση ΕΤΑ και στον IRA η βομβιστική δράση του οποίου είχε προκαλέσει εκατοντάδες νεκρούς στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Βρετανία.

Αντίστοιχη συνδεσμολογία με τη βόμβα που εξερράγη στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε ένας εκρηκτικός μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε το 1999 από την ιταλική τρομοκρατική οργάνωση «διεθνής αλληλεγγύη». Η βόμβα εκείνη, σύμφωνα με την προκήρυξη των Ιταλών τρομοκρατών είχε χρησιμοποιηθεί σε ένδειξη συμπαράστασης στον Νίκο Μαζιώτη που ήταν τότε προφυλακισμένος και σήμερα κατηγορείται για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας.

Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του protothema.gr, το άψυχο σώμα του αστυνομικού υποδιευθυντή ήταν γεμάτο από υπολείμματα της άγνωστης εκρηκτικής ύλης.

Το ωστικό κύμα, μετά την ενεργοποίηση του εκρηκτικού μηχανισμού κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα ¾ της ισχύος του όμως κατευθύνονται προς το πρόσωπο του ανθρώπου που βρίσκεται μπροστά στο πακέτο. Κάτι που αποδείχθηκε θανατηφόρο για το Γιώργο Βασιλάκη.

πηγη ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Δικαίωση για ΗΡΑΚΛΗ πήρε άδεια συμμετοχής στη Super League

Η ανακοίνωση:

"Η Επιτροπή Εφέσεων Αδειοδότησης έκανε δεκτή την έφεση της ΠΑΕ Ηρακλής και αποφάσισε να χορηγήσει στην ΠΑΕ την άδεια συμμετοχής στο πρωτάθλημα Super League 2010-2011. Τέλος, η Επιτροπή επιβάλλει σε βάρος της ΠΑΕ Ηρακλής χρηματικό πρόστιμο 150.000 ευρώ."

Ημερίδα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη στην Κυπαρισσία

Το Σάββατο 26-6-2010 και ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα “Σακχαρώδης Διαβήτης: Εκπαίδευση – Πρόληψη – Θεραπεία” στην αίθουσα “Αλ. Παπαδόπουλος”. Στην ημερίδα θα μιλήσουν οι κ.κ. Καρούνου Αθανασία (Πρόεδρο ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ & Συλλόγου Διαβητικών Ν. Μεσσηνίας), Μπενρουμπή Μαριάννα (Διευθύντρια Διαβητολογικού Κέντρου "Πολυκλινική"), Μάρκου Γεωργία (Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου "Λαϊκό Νοσοκομείο"), Αλεξόπουλος Παναγιώτης ....(Διαιτολόγος-Διατροφολόγος) και Λιακοπούλου Ασημίνα (Διαιτολόγος-Διατροφολόγος).

Η ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ "Ενοχλεί και φοβίζει η ανάπτυξη της Τριφυλίας"

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι χρόνια τώρα η περιοχή της Τριφυλίας, και οι δυνατότητες ανάπτυξής της, ενοχλεί ή φοβίζει παράγοντες της περιοχής της Καλαμάτας, αλλά οι τελευταίες δηλώσεις του διευθυντή της Α’ Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Καλαμάτας, κ. Καλαφάτη, ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο, όταν σαν κεραυνός εν αιθρία διατυπώθηκαν έτσι ανερυθρίαστα και απροκάλυπτα. Ως Ένωση Ξενοδόχων Τριφυλίας πιστεύουμε ότι τέτοιου είδους διχαστικά διλήμματα μας αποπροσανατολίζουν από το σκοπό της ανάπτυξης που έχουμε χαράξει οι φορείς του νομού, και που μόνο... μέσα από την ενότητα μπορεί να επέλθει, και ότι, επιτέλους, πρέπει τοπικιστικές λογικές και αντιλήψεις να υποχωρήσουν.
Η αντίδρασή μας μπορεί να έρχεται κάπως καθυστερημένα για τους περισσότερους, η έκπληξή μας, όμως, που μετεξελίχθηκε σε οργή, σας διαβεβαιώνω μας κατέβαλε άμεσα και έντονα. Θεωρήσαμε, λοιπόν, πιο σωστό να απαντήσουμε τώρα που πλησιάζει η εορτή του Αγίου Σαμψών (27/06), του προστάτη των ξενοδόχων, του γιατρού που επί εποχής Βυζαντίου και αυτοκράτορα Ιουστινιανού έδωσε τα υπάρχοντά του σε ξένους και φτωχούς, θεράπευσε τον ίδιο τον αυτοκράτορα από ανίατη αρρώστια και σε ερώτηση του αυτοκράτορα πώς να του ανταποδοθεί το μεγάλο καλό που του έκανε, ζήτησε να φτιαχτεί ένα νοσοκομείο για ξένους και φτωχούς (εξ ου και η ονομασία προστάτης των ξενοδόχων).
Για εμάς, κε Καλαφάτη, η ύπαρξη του νοσοκομείου στην περιοχή μας δεν αποτελεί απλά χώρο όπου φιλοξενούνται αναξιοπαθούντες συνάνθρωποί μας, αλλά χώρος όπου αντιμετωπίζονται άμεσα τα προβλήματα υγείας. Αναμφισβήτητα κρίνουμε απαραίτητη τη λειτουργία του στην περιοχή μας, ειδικά στους καιρούς ανάπτυξης που ζούμε, όχι γιατί αυτό μπορεί να το κρίνει μια πιθανή «μελέτη» που εσείς μας υποδείξατε (πόσες μελέτες πια σε αυτήν τη χώρα;), αλλά γιατί η δική μας εμπειρία - μελέτη τόσα χρόνια μας το υπαγορεύει. Ρωτήσατε τους επαγγελματίες της περιοχής μας πόσες φορές βρέθηκαν στην ανάγκη να επικοινωνήσουν με το Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας, ώστε να παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη σε τουρίστες Έλληνες και ξένους; Γνωρίζετε ότι πολλοί Οργανισμοί στα εκδρομικά τους προγράμματα έχουν ως προϋπόθεση συμμετοχής και συνεργασίας καταλυμάτων την ύπαρξη νοσοκομείου στην περιοχή; Μας ρωτήσατε πόσες φορές δεχόμαστε τηλεφωνήματα από εν δυνάμει επισκέπτες που θέτουν απαραίτητη προϋπόθεση διαμονής τους την ύπαρξη νοσοκομείου; Σε όλα η απάντηση είναι προφανώς «όχι», αφού διατυπώνετε την άποψη από το δικό σας θώκο, ότι «το νοσοκομείο δεν αποτελεί φορέα ανάπτυξης της Δυτικής Μεσσηνίας»... Δεν είναι «πολυτέλεια» η υγεία, κύριε Καλαφάτη...
Η υγεία είναι το ύψιστο αγαθό του ανθρώπου μετά την ελευθερία του και εσείς, υποτίθεται, το γνωρίζετε καλύτερα από εμάς.
Λέτε ότι «πρέπει τα νοσοκομεία που δεν παράγουν έργο, ανάλογο με τα έξοδά τους, να κλείνουν». Από πότε η υγεία του ανθρώπου μπαίνει στην πλάστιγγα; Από πότε η επιτυχής αντιμετώπιση της ασθένειας είναι ανάλογη των εξόδων του ιδρύματος; Η αλήθεια είναι ότι τέτοιου είδους δηλώσεις από ανθρώπους που έδωσαν κάποτε τον όρκο του Ιπποκράτη προκαλούν!
Κύριε Καλαφάτη, δείχνετε άνθρωπος με περισσή εμπειρία και γνώστης των προβλημάτων στον τομέα υγείας (όπως και των οικονομικών!) στη χώρα μας και αναρωτιέμαι μήπως αδικείστε που δεν κατέχετε θέση στο υπουργικό συμβούλιο, τουλάχιστον...
Αλήθεια, όμως, αναφορικά με το Νοσοκομείο της Καλαμάτας, που θεωρείται το πρώτο του Νομού, θα δώσετε εσείς, άραγε, χρονοδιάγραμμα για την αντιμετώπιση των δικών σας ελλείψεων σε ανθρώπινο επιστημονικό προσωπικό και για τα λοιπά που λαμβάνουν χώρα στο εν λόγω Νοσοκομείο, για τα οποία διαβάζουμε τον τελευταίο καιρό; Μήπως θα ήταν φρονιμότερο να κοιτάξετε τα του οίκου σας και πώς μπορείτε να καλυτερεύσετε τις δικές σας συνθήκες και να αφήσετε το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας να διαγράψει τη δική του εκσυγχρονιστική πορεία, η οποία μάλιστα σημειώνεται σχεδόν αποκλειστικά με ιδιωτική πρωτοβουλία, κάτι που αφ’ εαυτού αποτελεί ισχυρότατο λόγο να μην κλείσει; Μήπως θα έπρεπε να ζητήσετε να ανοίξουν και άλλα νοσοκομεία ή, έστω, να ισχυροποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα;
Όσο για το αν το Νοσοκομείο Κυπαρισσίας έχει ή όχι επαρκή στελέχωση με εξειδικευμένους και έμπειρους ιατρούς, θα σας απαντήσω από προσωπική εμπειρία το εξής: τη δική μου μητέρα δεν την έσωσαν οι γιατροί της Καλαμάτας, οι οποίοι μάλιστα μας αντιμετώπισαν απάνθρωπα, αλλά η άμεση και έγκυρη διάγνωση, η επιστημοσύνη και η ανθρωπιά των γιατρών της Κυπαρισσίας, οι οποίοι πάσχισαν και βρήκαν εντατική μονάδα στην περιφέρεια, κατόπιν ρήξης εγκεφαλικού ανευρύσματος, όταν στην Καλαμάτα μας διαβεβαίωναν άπραγοι για σίγουρο θάνατο. Ας προσέχουμε, όμως, τα λόγια μας... Η δική μου η περίπτωση μπορεί να ήταν μεμονωμένη. Σε καμία περίπτωση δεν έχω σκοπό να κατηγορήσω το επιστημονικό προσωπικό της Καλαμάτας. Είμαι σίγουρη ότι ο νομός μας έχει λαμπρούς επιστήμονες. Αυτό που έχει ανάγκη είναι οι υποδομές και να καταπολεμηθούν φαινόμενα διαφθοράς, που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και γενικά ολόκληρη την κοινωνία. Ένας ανοικτός ανιδιοτελής διάλογος μεταξύ των υπευθύνων των δύο νοσοκομείων θα προσφέρει σίγουρα περισσότερα στο νομό απ’ ό,τι οι διασπαστικές κινήσεις.
Αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι να φωνάξουμε όλοι μαζί, ώστε ν’ αντιμετωπιστεί η εκμετάλλευση του ανθρώπινου πόνου και να ισχυροποιηθεί η περίθαλψη στον νομό.
Περιμένουμε να αναιρέσετε τις προηγούμενες απόψεις σας και να μας δείξετε εσείς πρώτα το δρόμο για την ισχυροποίηση της περίθαλψης στην περιφέρεια.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
Γεωργία Χριστοδούλου
Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών Τουριστικών Καταλυμάτων Τριφυλίας

http://www.eleftherianews.gr/openpdf.php?p_id=17

Παραίτηση της προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων με βολές κατά του δημάρχου

Κατά του δημάρχου Γαργαλιάνων στρέφεται με επιστολή παραίτησής της η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μάρθα Μιχαλοπούλου - Κατσούλα. Η πρόεδρος στην επιστολή της σημειώνει: ''Κύριε δήμαρχε, Διάβασα προσεκτικά την με αρ. πρωτ. 3592/11-6-2010 επιστολή σας, με την οποία απευθύνεστε προς όλους μας. Κατ‘ αρχάς μου κάνει εντύπωση που αναφέρεστε σε Δήμο «Νότιας Τριφυλίας». Πότε συναποφασίσαμε για «Δήμο Νότιας Τριφυλίας»; Γράφετε πως απευθυνθήκατε σε «ώτα μη ακουόντων», για διαδικασία «παρωδία διαβούλευσης» και για πολιτική ηγεσία με νοοτροπία «αποφασίζουμε και διατάζουμε». Αναρωτιέμαι, μήπως κρίνετε εξ ιδίων; Μιλάτε για κατάφωρη αδικία και περιφρόνηση απ' την πολιτική ηγεσία, απέναντι στο δίκαιο αίτημά μας. Σε ποιο αίτημά μας αναφέρεστε; Στην.... θέληση του λαού για Δήμο Νέστορος με έδρα τους Γαργαλιάνους (αίτημα δίκαιο και εφικτό) ή στην δική σας επιθυμία για Δήμο Φιλιατρών με έδρα τους Γαργαλιάνους (αίτημα άδικο και ανέφικτο); Ολοι οι υγιώς πολιτικά σκεπτόμενοι, με εμπειρία και γνώσεις πέρα από ιδιοτελείς σκοπούς και κομματικές αντιλήψεις, πολίτες και δημοτικοί σύμβουλοι επέμεναν και σας συμβούλευαν να εγκαταλείψετε την προσπάθεια προς την λανθασμένη αυτή κατεύθυνση. Ηταν δε τόση η επιμονή σας προς αυτήν την κατεύθυνση, που συγκαλέσατε έκτακτο και κατεπείγον Δημοτικό Συμβούλιο στις 9/5/2010 χωρίς να περιμένετε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νέστορος, το οποίο και θα συγκαλείτο το πρωί της επόμενης μέρας, με θέμα το κάλεσμα και ομόφωνο ψήφισμα με αρ. πρωτ. 2441/30-4-2010 που τους απευθύναμε για την δημιουργία Δήμου Νέστορος με έδρα τους Γαργαλιάνους. Σας αναφέρω ότι για να επιτύχει ο σκοπός αυτός του ψηφίσματος, εκτός από την συνάντησή μου, συνοδευόμενη από τον αντιδήμαρχο κ. Σοκορέλη, με τον δήμαρχο Νέστορος κ. Τσορώνη, και μέχρι την απόφαση του Δ.Σ. του δήμου μας στις 9-5-2010 που εσπευσμένα πάρθηκε από εμάς, κατόπιν δικιά σας πίεσης (αφού ήσασταν πεπεισμένος από «άνωθεν» διαβεβαιώσεις πως μόνο έτσι μπορούσαμε να διεκδικήσουμε νέο δήμο), αγωνίσθηκαν άνθρωποι και από τους δύο δήμους που πίστευαν χωρίς ιδιοτέλεια πως αυτή είναι η καλύτερη λύση για τον τόπο μας. Στις 10/5/2010, μετά τη λήψη της απόφασης που πάρθηκε ομόφωνα από το Δήμο Νέστορος, παραδόθηκε σε μένα αυθημερόν και ιδιοχείρως από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Νέστορος. Στη συνέχεια ενημέρωσα γι' αυτήν την απόφαση τηλεφωνικά εσάς και μερικά από τα μέλη του Συμβουλίου. Ομως εμείς την προηγούμενη μέρα πήραμε απόφαση να ταχθούμε μαζί με τον Δήμο Φιλιατρών για το νέο δήμο. «Πρώην» ένθερμοι υποστηρικτές του συνδυασμού μας και φίλοι του όμορου δήμου, καθώς επίσης και συντοπίτες υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, απογοητεύθηκαν και όχι μόνο, εξαπατήθηκαν από μας, αφού κάναμε πίσω σε ό,τι είχαμε κοινά αποφασίσει και μάλιστα την χρονική στιγμή που ετοίμαζαν μια απόφαση που θα μας άνοιγε το δρόμο για εκπλήρωση του πρώτου και εφικτού στόχου μας. Πρέπει να αναφέρω ότι λίγο πριν το έκτακτο συμβούλιο ζητήθηκε τηλεφωνικά από τον πρόεδρο του Δ.Σ. Νέστορος παράταση απόφασης, διότι την επομένη το πρωί θα είχαν απάντηση στην πρότασή μας με το επικείμενο συμβούλιό τους, κάτι που ανέφερα στην αρχή της συνεδρίασής μας όπως είχα υποχρέωση και δεν έδωσε κανείς από εμάς την πρέπουσα σημασία. Εδώ θέλω να ζητήσω προσωπικά συγγνώμη για τις όποιες παραλείψεις μου και λάθη, που έγιναν κάτω από την συναισθηματική φόρτιση και σωματική κόπωση εξ αιτίας των αυξημένων υποχρεώσεών μου σε θέσεις ευθύνης. Ακόμη, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ για τον τίμιο και καθαρό αγώνα που έδωσαν όλοι οι φίλοι, συντοπίτες και φορείς και από τους δύο δήμους. Παρά το ότι δεν πετύχαμε το στόχο μας σε ένα τόσο σοβαρό θέμα, που κρίνεται το μέλλον του τόπου μας, εσείς με την επιστολή σας ζητάτε από εμάς να μην εγκαταλείψουμε το δήμο και να κάνουμε άρση της τότε ομόφωνης απόφασής μας για παραίτηση. Πόσο αξιόπιστοι και υπεύθυνοι είμαστε αν αθετήσουμε το λόγο και τις δεσμεύσεις μας απέναντι στο λαό των Γαργαλιάνων; Με ποιο αίσθημα ευθύνης δεσμευθήκατε μέσα από το λόγο σας στην πλατεία των Γαργαλιάνων στις 9/5/2010 και στο ψήφισμα της 30/4/2010 γραπτώς για την παραίτησή σας μαζί με τις δικές μας; Ξεχάσατε την απαξιωτική και εχθρική στάση σας απέναντί μου και στον θεσμικό μου ρόλο, όταν ήρθα στο Δημαρχείο σε συνάντησή σας, την επόμενη ημέρα της απόφασης του Δήμου Νέστορος, μη αποδεχόμενος τη βοήθειά μου παρότι ξέρατε καλά ότι δεν είχατε καμία ελπίδα στις προσδοκίες σας οι οποίες ήταν αντίθετες με των περισσοτέρων δημοτών μας και τις δικές μου προσωπικά. Δεν μπήκατε καν στον κόπο να με ακούσετε, και όταν καταλάβατε ότι μιλούσα για την αρχική μας πρόταση με το Δήμο Νέστορος, τότε εξαγριωθήκατε και βγήκατε εκτός εαυτού. Αποφασίσατε να προχωρήσετε στον δρόμο που οδήγησε το Δήμο Γαργαλιάνων σε δημοτικό διαμέρισμα της Κυπαρισσίας, αντί να σκεφτείτε και τη λύση της Πύλου που ήταν σαφώς πιο εφικτή και ίσως και η καλύτερη, αφού το ξέρατε πως δεν θα γινόμασταν δήμος. Βρεθήκατε, λέτε, σε δίλημμα να αποφασίσετε. Θυμηθήκατε τι επιτάσσει ο όρκος που δώσαμε και ζητάτε από εμάς να ακολουθήσουμε το δύσκολο δρόμο της ευθύνης και του καθήκοντος παραμένοντας στις θέσεις μας. Το δίλημμα αυτό έπρεπε να το βάλουμε πριν δεσμευτούμε. Τώρα δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Κατόπιν όλων των παραπάνω, οδηγήσαμε το λαό των Γαργαλιάνων στην οργή και την απαξίωσή, αφού το μόνο που καταφέραμε είναι να παραλάβουμε έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Μεσσηνίας και να παραδώσουμε ένα δημοτικό διαμέρισμα. Αυτό για μένα είναι βάρος συνείδησης, και δεν μου απομένει τίποτε άλλο από το να ζητήσω επιείκεια από τον κόσμο που με εμπιστεύτηκε. Επειδή ποτέ δεν ξεχνώ τον όρκο που έδωσα αλλά και την δημόσια δέσμευσή μου, και επειδή θέλω να τιμώ την θέση ευθύνης και καθήκοντος που τάχθηκα να υπηρετώ, θεωρώ πως δεν μπορώ παρά να ζητήσω να γίνει δεκτή η παραίτησή μου - και να μου επιτραπεί μέσα από την επιστολή μου αυτή να ευχαριστήσω τον κόσμο που με στήριξε και με εμπιστεύθηκε όλα αυτά τα χρόνια''.

http://www.eleftherianews.gr/openpdf.php?p_id=17

Εγκρίθηκε η πορνογραφική κατάληξη .xxx

Ο οργανισμός για τη χορήγηση ονομάτων και αριθμών στο Internet, γνωστός ως ICANN, έδωσε τελικά την έγκρισή του για τη δημιουργία ενός νέου top-level domain με την κατάληξη .xxx έπειτα από διαβουλεύσεις ετών. Στο νέο αυτό domain αναμένεται να ενταχθούν κατ' αποκλειστικότητα sites με πορνογραφικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο για ενηλίκους, όπως είναι ο πολιτικά ορθός ορισμός.
Η απόφαση αυτή δικαιώνει την πολυετή προσπάθεια του φορέα ICM Registry, ο οποίος στηρίζει το εγχείρημα κι έχει αναλάβει την.... οργάνωση του νέου domain. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ICM, η εξέλιξη αυτή θα βελτιώσει την κατηγοριοποίηση του Internet και θα δώσει τη δυνατότητα σε όλους να αναζητήσουν ή να αποφύγουν το περιεχόμενο για ενηλίκους. Μέχρι στιγμής, ο ICM έχει σε εκκρεμότητα 110.000 αιτήσεις για ιστοσελίδες στο νέο domain.
Το συμβούλιο επιλογής του ICANN έδωσε μάλλον απρόθυμα την έγκρισή του για τη δημιουργία των .xxx sites. Κάποια μέλη δήλωσαν ότι δεν αισθάνονται καθόλου άνετα με την αδειοδότηση, ωστόσο δε μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά γιατί ο ICM ακολούθησε κατά γράμμα τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
Το .xxx εγκρίθηκε για πρώτη φορά το 2005, όμως η απόφαση ανακλήθηκε έπειτα από τις αντιδράσεις οργανώσεων που πρόσκεινται πολιτικά στο συντηρητικό χώρο. Τον περασμένο Φεβρουάριο, μια ομάδα αμερικανών δικαστών γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης άδειας, υπογραμμίζοντας ότι κακώς ανακλήθηκε η πρώτη απόφαση.

http://e-pcmag.gr

Ψήφισμα της Παμπελοποννησιακής Συντονιστικης Επιτροπης για την Σωτηρία του Σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο

Η Παμπελοποννησιακή Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για τη Σωτηρία του Σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) είμαστε ριζικά αντίθετοι με κάθε απόφαση περικοπής και κατάργησης των δρομολογίων Πάτρας – Καλαμάτας και Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας.
Δεδομένου ότι το συντριπτικά μεγαλύτερου μέρους του τεράστιου ελλείμματος του οργανισμού του ΟΣΕ οφείλεται σε ανεξόφλητες οφειλές του δημοσίου προς τον οργανισμό, αλλά και σε παραλείψεις και λανθασμένες επιλογές, θεωρούμε εξαιρετικά άδικη την επιλογή για περικοπές δρομολογίων. Διότι ο σιδηρόδρομος μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στη σωστή.... κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της Πελοποννήσου.
Είναι γνωστό ότι για τον ίδιο όγκο μεταφορών ο σιδηρόδρομος απαιτεί 7 φορές λιγότερη ενέργεια, έχει 16 φορές λιγότερα ατυχήματα και 10 φορές λιγότερη ρύπανση από τα αυτοκίνητα.
Εκτιμούμε ότι αποτελεί μέγα σκάνδαλο η μη ολοκλήρωση μετά από 88 μήνες της «ανακαίνισης» της γραμμής Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαμάτας, ενώ οι μελέτες προέβλεπαν ότι αυτό θα γίνει σε 18 μήνες. Συνεπώς είναι τεράστιες οι ευθύνες όσων διαχειρίστηκαν τις υποθέσεις του σιδηρόδρομου, ιδιαίτερα από το 2003 μέχρι σήμερα.
Απαιτούμε:
Α. Γενικά
Τη διατήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου.
Την επαναφορά όλων των δρομολογίων που καταργήθηκαν τον Αύγουστο του 2009.
Να γίνει προκήρυξη για πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού.
Β. Κανονικοποίηση της γραμμής του μετρικού V της Πελοποννήσου
Ζητούμε άμεση προώθηση της απόκτησης μελετητικής ωριμότητας για τη γραμμή κανονικού πλάτους Πύργος – Κυπαρισσία – Καλαμάτα και στη συνέχεια κατασκευή όλου του δυτικού άξονα Πάτρα – Πύργος – Καλαμάτα στα πλαίσια της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου.
Ζητούμε άμεσα την προώθηση των μελετών κανονικοποίησης της γραμμής Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο – Τρίπολη – Καλαμάτα και την κατασκευή των τμημάτων Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο και Πάτρα – Πύργος – Ολυμπία στα πλαίσια της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου.
Γ. Επαναλειτουργία της γραμμής Τρίπολη – Καλαμάτα
Να ολοκληρωθούν άμεσα τα έργα στο τμήμα Τρίπολη – Καλαμάτα και να τεθεί σε λειτουργία με 5 δρομολόγια χωρίς βραδυπορίες. Επίσης να γίνει ανακαίνιση στο Πύργος – Κυπαρισσία – Ζευγολατιό.
Να κλείσουν όλες οι επικίνδυνες ισόπεδες διαβάσεις που υπάρχουν κατά μήκος της γραμμής στο τμήμα Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο και Ολυμπία – Καλαμάτα και στα τοπικά δρομολόγια, οι οποίες επηρεάζουν και την ασφάλεια και την ταχύτητα. Να κατασκευαστεί άμεσα σύστημα σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης, καθώς και να γίνει τοποθέτηση παντού αυτόματων ηχοφωτεινών συστημάτων στις ισόπεδες διαβάσεις.
Να γίνει άμεσα προμήθεια σύγχρονου μετρικού τροχαίου υλικού μεσαίων αποστάσεων με κλιματισμό.
Να γίνει άμεση αναβάθμιση του μηχανοστασίου Καλαμάτας για τη συντήρηση του τροχαίου υλικού της Πελοποννήσου.
Να προωθηθεί το θέμα του τουριστικού σιδηροδρόμου Πελοποννήσου και η σύνδεσή του με όλα τα αρχαιολογικά και ιστορικά μνημεία π.χ. η διαδρομές Καλαμάτα – Αρχαία Μεσσήνη – Αρχαία Ολυμπία και Καλαμάτα – Μυκήνες – Επίδαυρος – Ναύπλιο να καθιερωθούν ως πολιτιστικές διαδρομές της Πελοποννήσου.
Δ. Στήριξη των προαστιακών δρομολογίων σε όλους τους Νομούς της Πελοποννήσου
Να επαναλειτουργήσουν όλα τα προαστιακά δρομολόγια από Καλαμάτα – Μεσσήνη και Καλαμάτα – Κυπαρισσία, καθώς και από Πύργο μέχρι Πάτρα και Κυπαρισσία, επίσης τα προαστιακά δρομολόγια της Κορίνθου και του Άργους.
Να διευρυνθούν τα προαστιακά με περιφερειακή αντίληψη από Καλαμάτα προς Πύργο και Τρίπολη και από Κόρινθο και Άργος προς Τρίπολη και από Πύργο προς Πάτρα.
Να δρομολογηθούν για τα προαστιακά σύγχρονα, μικρά και ευέλικτα τρένα.
Τονίζουμε ότι η Πελοπόννησος, όπως και όλη Ελλάδα, έχει όσο ποτέ ανάγκη από ένα ενιαίο, δημόσιο, ανασυγκροτημένο ΟΣΕ που θα λειτουργεί με αξιοκρατικά κριτήρια, μακριά από σκανδαλώδεις συμβάσεις και θα υπηρετεί την ανάπτυξη της χώρας, με την διαμόρφωση ενός σύγχρονου, προσιτού και γρήγορου σιδηροδρομικού δικτύου.
To όραμά μας είναι η Καλαμάτα να μην είναι το σημείο συνάντησης των δύο πλευρών του V της Πελοποννήσου, αλλά το σημείο συνάντησης των δύο πλευρών του ενιαίου V της Ελλάδας που θα ξεκινάει από Ηγουμενίτσα από τη μία πλευρά και η άλλη από Αλεξανδρούπολη και Θεσσαλονίκη.
Απαιτούμε να δεσμευτεί η κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα ο πλήρης και ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του σιδηροδρόμου στο V της Πελοποννήσου είναι έργο ευρωπαϊκό εθνικής και όχι περιφερειακής σημασίας.
Γι’ αυτό το λόγο ζητάμε να υπάρξει στήριξη στον αγώνα μας και να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες χρηματοδοτήσεις.
Τέλος τονίζουμε και πάλι ότι δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση την κατάργηση των δρομολογίων του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο.

479 νέοι αγρότες εγκαθίστανται στην Πελοπόννησο

Επιδότηση εγκατάστασης σε 479 νέους γεωργούς της περιφέρειας Πελοποννήσου χορηγείται με απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου Φώτη Χατζημιχάλη, στο πλαίσιο της στήριξης νέων αγροτών και με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργικής τους εκμετάλλευσης.

Το ύψος της επιδότησης, που καλύπτεται από το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέρχεται συνολικά στο... ποσό των 8.557.500 ευρώ.

ΑΠΕ

Ένας χρόνος από το θάνατο του Μάικλ Τζάκσον

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τον θάνατο του Βασιλία της ποπ Μάικλ Τζάκσον.
Ο Μάικλ Τζάκσον πέθανε σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου του 2009 σε ηλικία 51 χρονών από ανακοπή καρδιάς σοκάροντας όλο τον κόσμο και σκορπίζοντας την θλίψη σε εκατομύρια θαυμαστέσ του.
Όπως διαπιστώθηκε στην συνέχεια ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα χρήσης ισχυρών φαρμάκων.

Σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο οι οριστικές αποφάσεις για ασφαλιστικό - εργασιακά

Οι οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για τις αλλαγές στο ασφαλιστικό και στις εργασιακές σχέσεις, αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
Χθες, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη του πρωθυπουργού Γιώργου Α. Παπανδρέου με τον υπουργό Εργασίας Ανδρέα Λοβέρδο, τον υφυπουργό Γιώργο Κουτρουμάνη, τον υπουργό Επικρατείας Χάρη Παμπούκη και τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου στη διάρκεια της οποίας .... συζητήθηκαν τεχνικές λεπτομέρειες των δυο νομοσχεδίων και διευθετήθηκαν όσα ζητήματα παρέμεναν ανοιχτά.

ΑΠΕ

7 Ιουλίου τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2010

Στις 7 Ιουλίου αναμένεται να γίνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας. Η βαθμολόγηση των γραπτών όσων συμμετείχαν στις εξετάσεις θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου.update
6 Ιουλίου τελικά τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών εξετάσεων 2010. Από 7 Ιουλίου υποβολή μηχανογραφικών

Επιμηκύνονται ως και στα 40 χρόνια τα στεγαστικά δημοσίων υπαλλήλων

Σε ρύθμιση των στεγαστικών δανείων που έχουν λάβει όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προχωρεί η κυβέρνηση, μετά την κατάθεση στη Βουλή της σχετικής τροπολογίας από τον υφυπουργό Οικονομικών κ. Φ. Σαχινίδη , με την οποία εξουσιοδοτείται ο διοικητής του οργανισμού κ. Α. Αντωνόπουλος να προχωρήσει σε ευνοϊκές ρυθμίσεις.
Πρόκειται για μια κίνηση που αφορά περισσότερους από 200.000 υπαλλήλους του Δημοσίου, στρατιωτικούς, αστυνομικούς και άλλες κατηγορίες, από τους οποίους παρακρατείται η δόση από τη μισθοδοσία. Στόχος είναι... ο περιορισμός των μηνιαίων δόσεων που πληρώνουν αυτοί οι δανειολήπτες, μετά τις περικοπές των εισοδημάτων τους σε ποσοστό ως και 25% λόγω των μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση για τη μείωση των ελλειμμάτων.

Η λύση που επιλέγεται είναι η επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησης των δανείων ως και τα 40 χρόνια, ώστε να μειωθούν σημαντικά οι δόσεις. Σημειωτέον ότι η κάθε περίπτωση θα εξετάζεται ξεχωριστά από το Ταμείο. Συνολικά τα δάνεια που έχει χορηγήσει ανέρχονται σε 3,6 δισ. ευρώ και κατά μέσον όρο σε 150.000 ευρώ για κάθε οικογένεια.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η μηνιαία δόση μπορούσε να ανέλθει ως το 60% των αποδοχών του κάθε δανειολήπτη, αλλά στην πράξη έφθανε ως και το 50% των αποδοχών στις οποίες λαμβανόταν υπόψη και τα επιδόματα που είχαν μόνιμο χαρακτήρα (π.χ. τα ΔΙΒΕΤ που καταβάλλονται στους εφοριακούς και τελωνειακούς). Μετά την περικοπή των αποδοχών (μισθών και επιδομάτων), που ανέρχεται περίπου στο 20%, χιλιάδες νοικοκυριά βρίσκονται σε πραγματικό οικονομικό αδιέξοδο, καθώς από τον μισθό τους παίρνουν στο χέρι μόνο το 30%.

Με την αύξηση της διάρκειας αποπληρωμής μπορούν να εξοικονομηθούν σημαντικά ποσά κάθε μήνα. Για παράδειγμα: Εστω ότι νοικοκυριό έλαβε το 2005 στεγαστικό δάνειο 150.000 ευρώ με διάρκεια 20 έτη και επιτόκιο 5%. Η μηνιαία δόση του ανερχόταν ως και σήμερα στα επίπεδα των 1.000 ευρώ. Σήμερα, μετά την περικοπή των μέσων μηνιαίων αποδοχών του από τα 3.000 ευρώ στα 2.600 ευρώ, θέλει να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους του. Το υπόλοιπο που χρωστάει στην τράπεζα φθάνει στα 125.000 ευρώ. Μια λύση αποτελεί η επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής του δανείου στον αρχικώς συμφωνηθέντα χρόνο εξόφλησης, δηλαδή στα 20 χρόνια. Σε αυτή την περίπτωση η νέα μηνιαία δόση θα διαμορφωθεί στα 825 ευρώ. Αν το νοικοκυριό θέλει να μειωθεί περαιτέρω η δόση, μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια στα 25 έτη. Σε αυτή την περίπτωση η δόση θα υποχωρήσει στα 730 ευρώ.

www.tovima.gr/
Related Posts with Thumbnails