Πέμπτη, 10 Φεβρουαρίου 2011

Πρόστιμο 200 ευρώ για τη μη πληρωμή διοδίων

Πρόστιμο ύψους 200 ευρώ και δυνητική επιβολή αφαίρεσης άδειας ικανότητας οδηγού, άδειας κυκλοφορίας και κρατικών πινακίδων οχήματος για 20 ημέρες προβλέπεται σε περίπτωση άρνησης πληρωμής διοδίων, σύμφωνα με την προσθήκη που κατέθεσε το Υπουργείο Υποδομών στο νομοσχέδιο για τις αστικές συγκοινωνίες.

Η άρνηση πληρωμής διοδίου καθίσταται παράβαση του Κ.Ο.Κ., ενώ η μη... καταβολή κομίστρου στις δημόσιες συγκοινωνίες μετατρέπεται σε πλημμέλημα.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Related Posts with Thumbnails