Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

ΔΕΗ Το πρόγραμμα διακοπων ρεύματος

Δειτε σε ποιες περιοχές θα υπάρξει διακοπή ρεύματος μέσα από το www.dei.gr επιλέγοντας τα δλτία τύπου που ανακοινώνει η επιχείρηση
Related Posts with Thumbnails