Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

Pierre de Fermat

Ο Pierre de Fermat ήταν Γάλλος νομικός στο κοινοβούλιο της Τουλούζης και ερασιτέχνης μαθηματικός με μεγάλη συμβολή στην ανάπτυξη του απειροστικού λογισμού. Ειδικότερα είναι γνωστός για την ανακάλυψη μιας πρωτότυπης μεθόδου υπολογισμού των ελάχιστων και μέγιστων σημείων σε καμπύλες γραμμές, η οποία είναι ανάλογη με τον τότε ακόμα άγνωστο διαφορικό λογισμό. Επίσης είναι γνωστός και για τις ....
έρευνές του για στην θεωρία των αριθμών, την αναλυτική γεωμετρία, την θεωρία πιθανοτήτων και την οπτική. Κυρίως όμως είναι γνωστός για το τελευταίο θεώρημα του Φερμά, γεννήθηκε στις Αυγούστου του 1601 και σε αυτόν σήμερα η Google αφιερώνει το λογότυπο της
Related Posts with Thumbnails