Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Προσλήψεις Αναπληρωτών Δασκάλων ΠΕ 70 και Νηπιαγωγών ΠΕ60. Οι πίνακες με τα ονόματα

Κατόπιν της αριθμ. 2/2009 γνωμοδοτήσεως της Επιτροπής του άρθρου 28 παρ.4 του Ν.2190/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία και παρέχεται εξαίρεση της αναστολής προσλήψεων για το Υπουργείο Παιδείας κατά την προεκλογική περίοδο, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό έτος 2009-2010, προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 670 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 345 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, για την κάλυψη των λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να... παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από 17 Σεπτεμβρίου έως και 21 Σεπτεμβρίου 2009, όπου και θα τοποθετηθούν προσωρινά με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης, ύστερα από πρόταση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής που προσλήφθηκαν, μέχρι λήξεως του διδακτικού έτους.

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΔΩ
Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails