Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2009

Ξεκινα από σήμερα η καταβολή της επιδότησης από την απόσυρση ΙΧ

Ανοίγει από σήμερα, Τετάρτη, ο δρόμος για την καταβολή της επιδότησης από την απόσυρση παλαιών οχημάτων.
Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας τους, είτε για την είσπραξη του ποσού είτε για την πρόβλεψη αντίστοιχης έκπτωσης σε περίπτωση αγοράς νέου οχήματος.
Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, οι πολίτες θα πρέπει να καταθέσουν στη Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας αίτηση που θα χορηγείται από τους υπαλλήλους και στην οποία θα αναγράψουν και λογαριασμό τραπέζης, ώστε να πιστωθεί το ανάλογο ποσό από τη ΔΟΥ, καθώς και βεβαίωση για την απόσυρση του οχήματός τους.
Εάν επιθυμούν να υπολογιστεί το σχετικό οικονομικό κίνητρο στην αγορά οχήματος απαιτείται εκτός από την αίτηση και τη βεβαίωση απόσυρσης να προσκομίσουν και επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του νέου αυτοκινήτου.

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1081170&lngDtrID=244

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails