Σάββατο, 2 Ιανουαρίου 2010

Επτά αλλαγές στις συντάξεις που ισχύουν από 1/1/2010

Από την 1η του χρόνου “τρέχουν” επτά σημαντικές αλλαγές που αφορούν το ασφαλιστικό. Δείτε ποιες είναι οι αλλαγές
Αν και βρίσκεται σε εξέλιξη ο κοινωνικός διάλογος οι αλλαγές αυτές είχαν γίνει από τους προηγούμενους νόμους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ και αφορούν 3,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους.
Οι επτά αλλαγές που αφορούν τα όρια ηλικίας και το ύψος των συντάξεων είναι:...


1. Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης:
Αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους συμπληρώνουν τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση έτη ασφάλισης το 2010. Πρόκειται για τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται σταδιακά τα τελευταία 17 χρόνια σε εφαρμογή του Νόμου 2084 του 1992. Η συγκεκριμένη αλλαγή αφορά πέντε ομάδες εργαζομένων από διάφορα Ταμεία. Παράλληλα, σε εφαρμογή του Ν. 3655/2008 αυξάνεται κατά ένα έτος το όριο ηλικίας σε όλα τα Ταμεία για τις νέες ασφαλισμένες (ασφάλιση μετά την 1.1.1993) για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης με το καθεστώς των μητέρων ανηλίκων.

Στην πραγματικότητα όλες οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας έχουν αύξηση στο όριο ηλικίας κατά πέντε χρόνια, αφού καμία δεν συμπληρώνει 20 έτη ασφάλισης το 2010 και ως το τέλος του 2012.

Ο νόμος προβλέπει αύξηση κατά ένα έτος ανά έτος από το 2009, που σημαίνει ότι το όριο ηλικίας διαμορφώνεται το 2013 για όλες στο 55ο έτος. Οι αυξήσεις των ορίων ηλικίας δεν αφορούν μόνο τα Ταμεία Κύριας Σύνταξης αλλά και τα αντίστοιχα Επικουρικά στα οποία είναι ασφαλισμένοι όλοι οι παραπάνω εργαζόμενοι. Καμία αλλαγή δεν προβλέπεται στο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για το 2009 για τους παλαιούς ασφαλισμένους (ως 31.12.1992) στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ, στο Δημόσιο κ.λπ.

Σημειώνεται ότι οι αλλαγές αυτές για τις μητέρες προκύπτουν από παλαιότερους νόμους, ενώ το υπουργείο Εργασίας «πάγωσε» για έναν χρόνο (ως την 1η Ιανουαρίου 2011) τις αλλαγές που επέρχονταν με τον νόμο Πετραλιά.

2. Αύξηση των ετών ασφάλισης για συνταξιοδότηση:
Πρόκειται για τα γνωστά εξάμηνα που προστίθενται κάθε χρόνο, σε εφαρμογή του Νόμου 2084/92, στα έτη ασφάλισης που απαιτούνται για κάποιον ασφαλισμένο ή ασφαλισμένη προκειμένου να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Στον ΟΓΑ τα έτη ασφάλισης αυξάνονται κατά ένα έτος με βάση τον Νόμο 2458 του 1997. Οι αυξήσεις των ετών ασφάλισης για συνταξιοδότηση αφορούν 13 ομάδες ασφαλισμένων από 12 Ταμεία Κύριας Ασφάλισης και τα αντίστοιχα Επικουρικά.

3. Μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ.
Οσοι από τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ συνταξιοδοτηθούν θα λάβουν 4% μικρότερη βασική σύνταξη σε σχέση με εκείνη που λαμβάνουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2009. Η μείωση της βασικής σύνταξης άρχισε από το 2003 με ποσοστό 4% κάθε χρόνο. Οσοι λοιπόν συνταξιοδοτήθηκαν το 2009 είχαν μειωμένη βασική σύνταξη κατά 28%, ενώ όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2010 θα έχουν μειωμένη βασική σύνταξη κατά 32%.

Επισημαίνεται ότι η παραπάνω μείωση σε συνδυασμό με την αύξηση της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ χωρίς ανάλογη αύξηση της κύριας σύνταξης δημιουργεί πλέον μια μεγάλη στρέβλωση και αδικία για τις εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

4. Μείωση σύνταξης ως 10% στις περιπτώσεις πρόωρης συνταξιοδότησης.
Μείωση ως 10% στις νέες συντάξεις στις περιπτώσεις όπου χορηγείται από τα Ταμεία πρόωρη συνταξιοδότηση. Η μείωση αυτή προκύπτει από την αύξηση της «ποινής» για πρόωρη συνταξιοδότηση, όπως προβλέπει ο νόμος Πετραλιά, από το 1/267 στο 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συνταξιοδότηση ενός εργαζομένου με βάση το προβλεπόμενο όριο ηλικίας.

5.Σύνταξη με 3.500 ένσημα:
Θα δίνεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης με 3.500 ένσημα που αντιστοιχούν σε 11,5 χρόνια ασφάλισης. Η σύνταξη θα είναι μικρότερη από την κατώτερη, αλλά δεν θα μπορεί να είναι χαμηλότερη από τα 2/3 της κατώτερης και όχι κάτω από 330 ευρώ. Απαραίτητο όριο ηλικίας για τη χρήση της διάταξης είναι το 65ο έτος.

6. Συνταξιοδότηση ανέργων:
Δίδεται η δυνατότητα σε ανέργους που πληρούν τις ηλικιακές προϋποθέσεις να συνταξιοδοτηθούν χωρίς να έχουν συμπληρώσει 100 ημέρες εργασίας την τελευταία πενταετία.

7. Ενσωμάτωση του επιδόματος θέσης ευθύνης στον συντάξιμο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων:
Από 1.1.2008 ενσωματώθηκε στις συντάξιμες αποδοχές των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων που είναι προϊστάμενοι οποιουδήποτε επιπέδου το επίδομα που καταβάλλεται σε αυτούς λόγω της θέσης τους. Πρόκειται για διευθυντές, τμηματάρχες κ.λπ. για τους οποίους υπάρχει εισφορά 6,67% για το ποσό αυτό που λαμβάνουν και το οποίο ενσωματώνεται στις συντάξιμες αποδοχές για κύρια σύνταξη.

Οι συντάξεις για όσους αποχώρησαν ως 31.12.2007 αναπροσαρμόζονται με το συγκεκριμένο επίδομα, ανεξαρτήτως αν αποχωρήσουν ή όχι από τη θέση αυτή. Η διαφορά που προκύπτει στη σύνταξή τους καταβάλλεται τμηματικά σε τρεις ετήσιες δόσεις ως εξής: Από 1.1.2010 θα καταβληθεί η τρίτη δόση σε ποσοστό 40%, 30% δόθηκε την 1.1.2008 και 30% το 2009

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=9401&catid=3

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails