Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Πίνακας με τις τιμές πλαφόν για τα καύσιμα

Οι ανωτέρω υπολογισμοί της ΑΤΚ, οι οποίοι γίνονται από την αρμόδια Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ για την πρώτη εφαρμογή του μέτρου, έγιναν βάσει της μεθόδου και των στοιχείων που αναφέρονται επίσης ρητά στην ΚΥΑ και έχουν ως απεικονίζονται στον ακόλουθο Πίνακα:...

ΑΜΟΛΥΒΔΗ (95 RON 10 PPM) SUPER ΑΜΟΛΥΒΔΗ (100 RON 10 PPM) SUPER (LRP 10 PPM) DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ (BIO 10 PPM)

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 1,517 1,708 1,550 1,238

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1,520 1,733 1,577 1,279

ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1,493 1,269

ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1,543 1,731 1,600 1,273

ΠΡΕΒΕΖΑΣ 1,477 1,677

ΡΕΘΥΜΝΗΣ 1,562 1,781 1,598 1,292

ΦΩΚΙΔΑΣ 1,490

ΧΑΝΙΩΝ 1,537 1,743 1,594 1,288Όπως προβλέπεται, οι οικείες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις θα μεριμνούν για την τήρηση των προσδιοριζόμενων τιμών και θα επιβάλουν σε περίπτωση θετικής απόκλισης των τιμών τις προβλεπόμενες από τα άρθρα 17 και 20 (παρ. 2) του Ν. 3054/2002 κυρώσεις.Η αρμόδια Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής του ΥΠΕΚΑ θα επαναϋπολογίζει και κοινοποιεί την ΑΤΚ κάθε Παρασκευή, μετά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου και για το χρονικό διάστημα ισχύος της κοινής Υπουργικής απόφασης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails