Δευτέρα, 19 Απριλίου 2010

Συνεδριάζει την Τετάρτη το δημοτικό συμβούλιο Κυπαρισσίας

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κυπαρισσίας στις 21 Απριλίου 2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα πιο κάτω θέματα :

1. Τροποποίηση Προϋπολογισμού.
2. Τροποποίηση προϋπολογισμού ΘΗΣΕΑ.
3. Έγκριση και παραλαβή της Β1 φάσης μελέτης ΓΠΣ Δήμου Κυπαρισσίας (Γ΄ έκδοση).
4. Παραλαβή της μελέτης με..... τίτλο «Τοπογραφικά Διαγράμματα σε Αγροτικούς Δρόμους του Τ.Δ. Ραχών Δήμου Κυπαρισσίας».
5. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Αγροτικής Οδοποιίας για το Τ.Δ. Μύρου του Δήμου Κυπαρισσίας».
6. Έγκριση χρονικής παράτασης του έργου με τίτλο: « Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Κυπαρισσίας».
7. Γνωμοδότηση για την ψήφιση του προϋπολογισμού της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Κυπαρισσίας έτους 2010.
8. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κυπαρισσίας.
9. Οργάνωση άρδευσης Τ.Δ. Κυπαρισσίας Δήμου Κυπαρισσίας για το έτος 2010.
10. Οργάνωση άρδευσης Τ.Δ. Αρμενιών Δήμου Κυπαρισσίας για το έτος 2010.
11. Οργάνωση άρδευσης Τ.Δ. Βρυσών Δήμου Κυπαρισσίας για το έτος 2010.
12. Οργάνωση άρδευσης Τ.Δ. Σπηλιάς Δήμου Κυπαρισσίας για το έτος 2010.
13. Επί αιτήσεως Σαμαρτζή Ιωάννη του Κων/νου για διαγραφή προστίμων ΤΑΠ και Δ.Τ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails