Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

Η σάρκά λείπει ... από τον Καλλικράτη δηλώνει ο πρόεδρος της ΕΝΑΕ Δημήτρης Δράκος

«Τόσο καιρό περιμέναμε να δούμε τον «Καλλικράτη» να παίρνει σάρκα και οστά. Σήμερα είδαμε μόνο τα οστά. Η σάρκα έλειπε…
Ο «Καλλικράτης» που παρουσιάστηκε ως προς τα ζητήματα τουλάχιστον του Β΄Βαθμού Αυτοδιοίκησης δε δίνει τη λύση. Και θα φέρει παράλυση, καθώς η οικονομική προίκα του νέου θεσμού των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων είναι όχι μόνο ανεπαρκής αλλά και αβέβαιη ως προς την είσπραξή της. Διότι δεν υπάρχει καμιά δέσμευση, καμία εγγύηση, για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Eίναι δε σε κάθε περίπτωση οι πόροι που αναφέρονται στο κείμενο, κατά πολύ κατώτεροι, αυτών που με τις ομόφωνες αποφάσεις των Συνεδρίων μας είχαμε προσδιορίσει.
Η κατάργηση του .... διοικητικού κέντρου στα περιφερειακά διαμερίσματα, ο μη σαφής σε πολλές περιπτώσεις προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και η μετάθεση στο μέλλον εφαρμογής και υλοποίησης πολλών εξ’αυτών θα δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Επίσης η μη ενσωμάτωση των θέσεων μας για τα ζητήματα των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ Βαθμού, οι ασάφειες και οι γενικότητες του «Καλλικράτη», στο θέμα αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη Επιχειρησιακού σχεδίου εφαρμογής, καλλιεργούν ανασφάλεια στο προσωπικό της Αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα επιπτώσεις στη λειτουργία, γραφειοκρατία και αναποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, με κίνδυνο απώλειας σημαντικών πόρων.

Το προτεινόμενο σχέδιο «Καλλικράτης» είναι αποτέλεσμα επιτροπών και διαβουλεύσεων, που έχουν λάβει ελάχιστα υπόψιν τις εισηγήσεις και τις παρατηρήσεις των συλλογικών μας οργάνων.

Ωστόσο, όλοι οι συνάδελφοι της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας θα μελετήσουμε περαιτέρω το σύνολο του νομοσχεδίου και θα τοποθετηθούμε αναλυτικά στο έκτακτο συνέδριό μας την ερχόμενη εβδομάδα για το «σκιώδη Καλλικράτη» που μας παρουσίασε η Κυβέρνηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails