Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010

«Στοπ» στην κατασκευή της Ιονίας Οδού στη λίμνη Καϊάφα

Δεκτή έκανε το Ε' Τμήμα του ΣτΕ αίτηση κατοίκων και ιδιοκτητών ακινήτων του Δήμου Ζαχάρως, οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί υπουργική απόφαση του 2006 βάσει της οποίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή του τμήματος της Ιονίας Οδού που διέρχεται από την λίμνη Καϊάφα.
Σύμφωνα με το ΣτΕ, η λίμνη Καϊάφα εντάσσεται στο δίκτυο Natura 2000....

Το ΣτΕ έκανε ακόμη δεκτούς τους ισχυρισμούς όσων προσέφυγαν σε αυτό, σύμφωνα με τους οποίους επιλέχθηκε παράνομα η χάραξη της Ιονίας Οδού από τον Τόπο Κοινοτικής Σημασίας της λίμνης Καϊάφα, χωρίς να εκτιμηθεί ότι αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην λίμνη, όπως και στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής.
Έλαβε δε υπόψιν του την προειδοποιητική επιστολή της Κομισιόν, η οποία έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις σημαντικές επιπτώσεις του έργου κατασκευής της Ιονίας Οδού στο περιβάλλον της λίμνης Καϊάφα.
Στην ίδια επιστολή επισημαίνεται ότι δεν ελήφθησαν τα κατάλληλα μέτρα, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για τα οικολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής.

ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails