Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2010

Ασφαλιστικά Μέτρα από το Επιμελητήριο Μεσσηνίας για τα απορρίμματα στην περιοχή της Καλαμάτας

Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου αναφέρει" Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας, υπακούοντας στο θεσμικό του ρόλο και με αίσθημα ευθύνης έναντι των μελών του και της κοινωνίας της Καλαμάτας, προχώρησε στην άσκηση ασφαλιστικών μέτρων για το μεγάλο πρόβλημα των απορριμμάτων στην περιοχή.
Την προσφυγή στη δικαιοσύνη υπαγόρευσε πρώτα και πάνω απ’ όλα η προάσπιση της δημόσιας υγείας αλλά και οι κραυγές αγωνίας των επιχειρηματιών μελών του οι οποίοι, εν μέσω της βαθιάς οικονομικής κρίσης, βλέπουν ακόμη μια τουριστική περίοδο να πηγαίνει χαμένη υπό αυτή τη νέα απειλή....

Η ενέργεια του Επιμελητηρίου δεν υποκρύπτει καμία πρόθεση καταλογισμού ευθυνών ούτε συνιστά κίνηση εντυπωσιασμού, αλλά αντίθετα δηλώνει την επιθυμία του να εξευρεθεί ΑΜΕΣΑ σωστή λύση του προβλήματος, κάτι που δεν μπορεί να γίνει υπό συνθήκες πίεσης.

Έχοντας υπόψη τη δέσμευση του Δημάρχου Καλαμάτας κ. Παν. Νίκα, το Επιμελητήριο κατέθεσε το αίτημά του συνοδευόμενο από ρεαλιστικές προτάσεις και ευελπιστεί ότι η αιτούμενη μικρή παράταση θα επιτρέψει να γίνουν με ταχείς ρυθμούς οι απαραίτητες ενέργειες εξεύρεσης κατάλληλου χώρου συγκέντρωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων και θα αποφευχθούν τα χειρότερα για την περιοχή της Καλαμάτας και τους κατοίκους της.

Συγκεκριμένα, το Επιμελητήριο ζητά:

1. Να επιτραπεί η εναπόθεση των απορριμμάτων του Δήμου Καλαμάτας στη θέση Μαραθόλακκα μέχρι 31.12.2010, προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη βιαστικών μέτρων και η επιλογή πρόχειρης λύσης, που δεν έχει μελετηθεί και ενδέχεται να συνεπάγεται σοβαρό περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος.
2. Ο Δήμος Καλαμάτας να προκηρύξει άμεσα διαγωνισμό για την εναλλακτική εξεύρεση χώρου συγκέντρωσης και επεξεργασίας απορριμμάτων, ώστε η λύση, που θα επιλεγεί να λάβει τις κατά νόμον εγκρίσεις. Η θέση θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του Καλλικρατικού Δήμου Καλαμάτας και να συνεπάγεται το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Τα πορίσματα της μελέτης να τεθούν υπό την κρίση διεπιστημονικής επιτροπής ειδικών, την οποία θα συστήσει ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο τη βέλτιστη λύση και να γίνει Διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς εταίρους και της κοινωνίας των πολιτών.
3. Ο Δήμος Καλαμάτας να αναθέσει με τις νόμιμες διαδικασίες μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την εναπόθεση των απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα, καθώς και αποκατάστασης των επιπτώσεων αυτών.
4. Ο Δήμος Καλαμάτας να εγγράψει στον Π/Υ του πίστωση πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)€, για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή Μαραθόλακκας κατά τα ανωτέρω. Οι εργασίες αποκατάστασης, που θα ξεκινήσουν από τις αρχές του 2011, δεν θα πρέπει να υπερβούν χρονικά τα δύο (2) έτη.
5. Ο Δήμος Καλαμάτας να αναλάβει την ευθύνη για την ασφαλή λειτουργία και προστασία του χώρου της Μαραθόλακκας, κατά το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα συνεχίσει να τον χρησιμοποιεί για την εναπόθεση των απορριμμάτων του και σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails