Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2010

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας γίνεται μέσω στης ιστοσελίδας . Καταληκτική ημερομηνία είναι η 30η Ιουλίου 2010.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία (π.δ. 253/1983), στη θέση αυτή μπορούν να... διοριστούν αρχιμουσικοί ή μουσικοσυνθέτες ή μουσικολόγοι, ή μουσικοί εκτελεστές ευρείας μόρφωσης και αναγνωρισμένου κύρους, εφ’ όσον έχουν τα παρακάτω ειδικότερα προσόντα:

1. Για την περίπτωση του αρχιμουσικού:

α) Δίπλωμα Διεύθυνσης Ορχήστρας ή πτυχίο αντίστιξης και φούγκας αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα ανωτάτης μουσικής σχολής της αλλοδαπής.

β) Πενταετή τουλάχιστον πείρα στη Διεύθυνση αναγνωρισμένων Ορχηστρών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.


2. Για την περίπτωση του μουσικοσυνθέτη:

α) Δίπλωμα σύνθεσης ή πτυχίο αντίστιξης και φούγκας αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή ανωτάτης μουσικής σχολής της αλλοδαπής.

β) Συνθετική εργασία συμφωνικών ή μελοδραματικών έργων που έχουν εκτελεστεί από αναγνωρισμένου κύρους Οργανισμούς συμφωνικής ή μελοδραματικής μουσικής στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.


3. Για την περίπτωση του μουσικολόγου:

α) Δίπλωμα μουσικολογίας αναγνωρισμένης σχολής της ημεδαπής ή ανωτάτης μουσικής σχολής της αλλοδαπής.

β) Αξιόλογη μουσικολογική συγγραφική εργασία, χωρίς να θεωρείται αρκετή η μουσικοκριτική εργασία.

γ) Δεκαετή σταδιοδρομία.


4. Για την περίπτωση του μουσικού εκτελεστή:

α) Δίπλωμα οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή ανωτάτης μουσικής σχολής της αλλοδαπής.

β) Ευδόκιμη δεκαετή τουλάχιστον σταδιοδρομία ως εκτελεστή από την πενταετή τουλάχιστον ως σολίστ σε συμφωνικές συναυλίες και ατομικές μουσικές εκδηλώσεις (ρεσιτάλ).


Επισημαίνεται ότι στη θέση αυτή μπορούν να διορίζονται και μόνιμοι αρχιμουσικοί ή μουσικοί εκτελεστές των Κρατικών Ορχηστρών Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Ν. 1881/1990).


Σκόπιμο θα ήταν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σύντομο κείμενο στο οποίο να περιγράφουν το όραμά τους για το έργο και τη λειτουργία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών. Η επισύναψη του σχετικού αρχείου μπορεί να γίνει στο τελευταίο βήμα της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails