Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Το πόρισμα του ΓΕΩΤΕΕ για τα Τέμπη

«Για την εκδήλωση του φαινομένου των καταπτώσεων στην Κοιλάδα των Τεμπών πιστεύουμε ότι δεν είναι ικανή η παρουσία ενός και μόνο παράγοντα. Απαιτείται η συνύπαρξη πολλών παραγόντων, που έχουν σχέση τόσο με τις γεωλογικές, γεωτεχνικές και μορφολογικές συνθήκες όσο και με τις περιβαλλοντικές συνθήκες και ανθρώπινες παρεμβάσεις και δραστηριότητες».
Το παραπάνω, επισημαίνονται σε ανακοίνωση του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας που υπογράφει ο πρόεδρος Κώστας Σκόρδας, γεωλόγοι του οποίου, επισκέφθηκαν το σημείο που έγιναν οι κατολισθήσεις στα Τέμπη. Μάλιστα, ως τέτοιο παράγοντα, αναφέρει και τη συνεχή επαναλαμβανόμενη καταπόνηση από τις εκρήξεις στα μέτωπα διάνοιξης της σήραγγας, τονίζοντας πάντως ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να διερευνηθεί.
Όπως επισημαίνεται, μεταξύ άλλων..., στην ανακοίνωση, στην περιοχή των Τεμπών δεν έχουμε να κάνουμε με τυπική περιστροφική ολίσθηση, αλλά με κατάπτωση βραχωδών τεμαχών από κλιτείες μεγάλης μορφολογικής κλίσης. Και ως εκ τούτου, παρατηρεί το ΓΕΩΤΕΕ, ο κίνδυνος κατά τη διέλευση από την κοιλάδα των Τεμπών υπήρχε ήδη από παλιά. Η ιδιαιτερότητα της πρόσφατης κατάπτωσης είναι ότι αφορούσε έναν ιδιαίτερα μεγάλο όγκο από μεγάλο ύψος και ότι προκάλεσε την απώλεια ανθρώπινης ζωής.
Αναφερόμενο το ΓΕΩΤΕΕ στους παράγοντες που πιθανά συνέβαλλαν στη μείωση της διατμητικής αντοχής αναφέρει ως τέτοιους: τη δράση χλωρίδας, φυσικοχημικές διεργασίες (αποσάθρωση. κ.ά.), παρουσία νερού (έντονες βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις κ.ά.), υφιστάμενη γεωλογική δομή (έντονα κερματισμένοι ασβεστόλιθοι - φτωχή ποιότητα βραχομάζας), συνεχής επαναλαμβανόμενη καταπόνηση από τις εκρήξεις στα μέτωπα διάνοιξης της σήραγγας (όπως μένει να διερευνηθεί).
Πιστεύουμε, επισημαίνεται στο πόρισμα, ότι οι παραπάνω παράγοντες άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο συνέβαλαν στη μείωση της διατμητικής αντοχής του εδάφους με αποτέλεσμα την εκδήλωση των καταπτώσεων.

Το ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνει κατόπιν τούτων ότι:
Καλό θα ήταν να γίνεται έλεγχος της ζώνης επιρροής και της έντασης των δονήσεων από τις εκρήξεις για να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεάσουν την υπάρχουσα επισφαλή ισορροπία σε θέσεις όπου η σήραγγα θα πλησιάσει τα πρανή της οδού.
Επίσης προτείνεται να γίνει έλεγχος των Γεωλογικών - Γεωτεχνικών μελετών στα πλαίσια σχεδιασμού και υλοποίησης του έργου.
Απαιτείται η αυστηρή εφαρμογή μέτρων ασφαλείας κατά την εξέλιξη των έργων.
Επισημαίνεται ότι σε έργα τέτοιας κλίμακας και σε περιοχές με έντονη μορφολογία αναμένονται κάποιες αστοχίες. Τονίζεται όμως ότι σε ένα τέτοιο έργο από όπου διέρχεται η Εθνική οδός, έπρεπε να είχαν διερευνηθεί πιθανές αστοχίες και να είχαν ληφθεί πρόσθετα μέτρα ασφαλείας.
Οι προτάσεις δε, που διατυπώνει το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος για την αντιμετώπιση του προβλήματος όπως είναι σήμερα είναι οι ακόλουθες:

Xαρτογράφηση κατά μήκος της οδού στην κοιλάδα των Τεμπών των περιοχών με επικρεμάμενους βράχους, και τεχνικογεωλογική χαρτογράφηση περιοχών όπου η βραχομάζα είναι ιδιαίτερα καταπονημένη με έντονο κερματισμό, πολλά συστήματα ασυνεχειών αλλά συχνά και με σημαντική αποσάθρωση.
Στόχος θα είναι τι ειδικά έργα μπορούν να εκτελεστούν όπως: Πλέγματα ενισχυμένα κατακόρυφα ή οριζόντια, αγγυρώσεις, ηλώσεις, στέγαστρα. κ.ά.
Προτείνεται η δημιουργία συστήματος παρακολούθησης της έντασης των δονήσεων από τις εκρήξεις, με ειδικά όργανα που θα τοποθετηθούν σε διάφορες θέσεις της κοιλάδας.
Άμεσα προτείνεται η καθαίρεση βραχωδών τεμαχών που παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα κατάπτωσης.

ΑΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails