Τρίτη, 9 Μαρτίου 2010

Χαμηλότοκα δάνεια σε επιχειρήσεις

Χαμηλότοκα δάνεια συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ με την εγγύηση του Δημοσίου μέσω του ΤΕΜΠΜΕ σε 100.000 επιχειρήσεις για την εξόφληση φορολογικών - ασφαλιστικών υποχρεώσεων και οφειλών σε προμηθευτές εξήγγειλε η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κα Λούκα Κατσέλη. Στόχος, όπως επεσήμανε, είναι να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας, να τονωθεί η ρευστότητα στην αγορά αλλά και να υπάρξουν ταμειακά οφέλη για το κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία.
Οι λεπτομέρειες για τους όρους και προϋποθέσεις εφαρμογής των προγραμμάτων θα ... καθοριστούν από το ΤΕΜΠΜΕ στις 15 Μαρτίου, ωστόσο οι βασικές κατευθύνσεις όπως τις παρουσίασε σήμερα η κα Κατσέλη προβλέπουν τα εξής:

-Στα προγράμματα εντάσσονται επιχειρήσεις όλων μορφών (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ.) και των κλάδων της οικονομίας, με προϋπόθεση να απασχολούν έως 50 άτομα και ο τζίρος τους να μην υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ

-Τα δάνεια για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς τα δάνεια κλιμακώνονται από 5.000 έως 100.000 ευρώ. Για επιχειρήσεις που απασχολούν έως 5 άτομα το όριο είναι 40.000 ευρώ, από 5 - 20 άτομα 70.000 ευρώ και από 20 ως 50 άτομα 100.000 ευρώ. Για την κάλυψη υποχρεώσεων προς προμηθευτές τα όρια είναι 5.000 - 300.000 ευρώ. Το επιτόκιο θα κυμαίνεται μεταξύ 5 και 6 % (Euribor εξαμήνου συν περιθώριο 4 ή 5 %).

-Τα δάνεια θα αντιστοιχούν μέχρι και στο 100 % των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ και ΟΑΕΕ) και τους προμηθευτές, έναντι τιμολογίων. Η εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ θα καλύπτει το 80 % του δανείου και οι τράπεζες θα μπορούν να ζητούν εξασφαλίσεις από τους επιχειρηματίες έως και για το 10 %.

-Το πρόγραμμα για Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία θα "τρέξει" ως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 ενώ το δεύτερο πρόγραμμα, για την εξόφληση υποχρεώσεων προς προμηθευτές, ως τις 31 Δεκεμβρίου 2011.
AΠΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails