Τρίτη, 27 Απριλίου 2010

Σε "junk" υποβαθμίζει την Ελλάδα η S&P

Standard & Poor΄s Ratings Services υποβάθμισε σήμερα τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας σε "BB+" και "B" αντίστοιχα, από "BBB+" και "A-2" προηγουμένως. Το outlook είναι αρνητικό.
Την ίδια στιγμή αναθέτει αξιολόγηση ανάκτησης (recovery rating) "4" στις ελληνικές εκδόσεις χρέους, υποδεικνύοντας την εκτίμηση της για "μέση" (30%-50%) ανάκτηση για τους ομολογιούχους σε περίπτωση αναδιάρθρωσης του χρέους ή αθέτησης πληρωμών.
Η αξιολόγηση "AAA" στη μεταφορά και μετατρεψιμότητα παραμένει αμετάβλητη.

"Η υποβάθμιση είναι αποτέλεσμα της αναθεωρημένης επεξεργασίας των πολιτικών, οικονομικών και δημοσιονομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ελληνική κυβέρνηση στις προσπάθειες της για..... μετάβαση των χρεών σε βιώσιμη καθοδική πορεία", αναφέρει ο αναλυτής της Standard & Poor΄s, Marko Mrsnik.

"Πιστεύουμε πως οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης στενεύουν λόγω των αδύναμων προοπτικών ανάπτυξης της Ελλάδας, σε μία στιγμή που οι πιέσεις για περισσότερο δυναμικά μέτρα προσαρμογής αυξάνονται. Επιπλέον, κατά την άποψή μας, οι μεσοπρόθεσμοι χρηματοδοτικοί κίνδυνοι που συνδέονται με τα υψηλό βάρος από το χρέος αυξάνονται παρά τα ήδη μεγάλης έκτασης μέτρα προσαρμογής. Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις μας για τις οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές της Ελλάδας μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως η πιστοληπτική ικανότητα δεν είναι συμβατή με την κατηγορία επένδυσης".

Ως αποτέλεσμα της αύξησης στα κόστη δανεισμού της Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την ενεργοποίηση του έκτακτου μηχανισμού της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ. Περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες τις επόμενες εβδομάδες από τα μέλη της ζώνης του ευρώ σε σχέση με τους όρους και τη διάρκεια της στήριξης προς την Ελλάδα.

Περιμένουμε ότι ένα πολυετές πρόγραμμα στήριξης από τη ζώνη του ευρώ και το ΔΝΤ είναι πιθανό, και θα πρέπει, κατά την άποψη μας, να αμβλύνει σημαντικά τις βραχυπρόθεσμες προκλήσεις ρευστότητας για την Ελλάδα.

Ωστόσο, κατά την άποψη μας, οι πιέσεις για πιο επιθετικά και ευρεία μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής αυξάνονται, εν μέρει λόγω της πρόσφατης ανόδου στα επιτόκια της αγοράς.

Στις αναθεωρημένες προβλέψεις μας προβλέπουμε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας να αυξηθεί στο 124% του ΑΕΠ το 2010 και 131% του ΑΕΠ το 2011.

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε πως το μέγεθος και το φάσμα του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της ελληνικής κυβέρνησης καθώς και η θέλησή της να το εφαρμόσει είναι οι κύριοι οδηγοί των αξιολογήσεων μας.

Η επιτυχία του προγράμματος από αυτή την άποψη μπορεί να οδηγήσει εν καιρώ σε χαμηλότερα επιτόκια. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως η κυβέρνηση θα επιτύχει το στόχο για το έλλειμμα του 2010. Οι αρχές προχωρούν επίσης με την ατζέντα των δομικών μεταρρυθμίσεων, υιοθετώντας φορολογικές αλλαγές τον Απρίλιο, ενώ για το Μάιο αναμένονται προτάσεις για το συνταξιοδοτικό.

Παρ ΄όλα αυτά, πιστεύουμε ότι η δυναμική αυτής της κρίσης εμπιστοσύνης έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα τόσο σχετικά με τη διοικητική ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει με ταχύτητα τις μεταρρυθμίσεις όσο και για την πολιτική βούληση να υιοθετήσει ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής διάρκειας πολλών ετών.

Με βάση τις αναθεωρημένες αξιολογήσεις μας, προβλέπουμε πως η προσαρμογή που απαιτείται στο πρωτογενές δημοσιονομικό ισοζύγιο στην Ελλάδα σε σχέση με αυτό του 2008 προκειμένου να σταθεροποιηθεί το κυβερνητικό χρέος αναλογεί σε τουλάχιστον 13% του ΑΕΠ – ένα ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο σε σύγκριση με άλλες χώρες.

Η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης είναι πιθανό, κατά την άποψη μας, να δοκιμαστεί επανειλημμένα από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλες ισχυρές εγχώριες δυνάμεις που αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά από τις κυβερνητικές πολιτικές.

Ο οίκος εκτιμά παράλληλα ότι το πολυετές πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής θα γίνει πιο αυστηρό στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας Ε.Ε. και ΔΝΤ. Αυτό, προσθέτει, αναμένεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο των αναθεωρημένων εκτιμήσεων της S&P, το πραγματικό ΑΕΠ θα μείνει σχεδόν αμετάβλητο την περίοδο 2009-2016, ενώ το επίπεδο του ονομαστικό ΑΕΠ ενδεχομένως να μην επιστρέψει στα επίπεδα του 2008 πριν το 2017.

Επιπλέον, η S&P εκτιμά ότι οι δημοσιονομικές προκλήσεις της Ελλάδα ακούν αυξανόμενη πίεση στον τραπεζικό και επιχειρηματικό τομέα. Ιδιαίτερα, ο οίκος διακρίνει συνεχιζόμενα δημοσιονομικά ρίσκα από απρόοπτες υποχρεώσεις στον τραπεζικό τομέα που θα μπορέσουν να φτάσουν τουλάχιστον το 5% με 6% του ΑΕΠ το 2010-2011.

Νέα υποβάθμιση είναι πιθανή, αναφέρει ο οίκος, αν η ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να εφαρμόσει το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων υπονομευτεί από την εγχώρια πολιτική αντιπολίτευση ή αποδυναμωθεί ουσιαστικά για άλλους λόγους.

Ο οίκος εκτιμά ότι ανοδικά αναθεώρηση του outlook σε σταθερό θα μπορούσε να ακολουθήσει αν θεωρήσει ότι η πολιτική στήριξη για τις κυβερνητικές πολιτικές παραμένει ισχυρή και οι προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας αποδειχθούν πιο ισχυρές απ΄ ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Υποβαθμίζει Eurobank, Alpha Bank, Πειραιώς και ETE η S&P

H S&P ανακοίνωσε πως υποβαθμίζει τις αξιολογήσεις της για τέσσερις ελληνικές τράπεζες ύστερα από την υποβάθμιση των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου κατά τρεις βαθμίδες.

Πιο συγκεκριμένα, υποβαθμίζει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Efg Eurobank, της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς σε ‘ΒΒ’ από ‘ΒΒΒ’ και τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας σε ‘Β’ από ‘Α-2’.

Επίσης, ο οίκος υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της Εθνικής σε ‘ΒΒ+’ από ‘ΒΒΒ+’ και τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας της τράπεζας σε ‘Β’ από ‘Α-2’.

Το outlook σε όλες τις μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις είναι αρνητικό αντανακλώντας την πιθανότητα περαιτέρω υποβάθμισης σε περίπτωση χαμηλότερης αξιολόγησης της Ελλάδας ή αν η ρευστότητα, η ποιότητα των παγίων ή η κερδοφορία των τραπεζών επιδεινωθεί περισσότερο από το αναμενόμενο.

"Προχωρήσαμε στην υποβάθμιση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας της βουλγαρικής θυγατρικής της ΕΤΕ, Bulgarian Bank A.D. (UBB) σε “BB” από “BBB-” και της βραχυπρόθεσμης σε “B” από “A-3”. Η υποβάθμιση αντανακλά την άποψή μας πως ο βαθμός της προσδοκώμενης στήριξης από την ΕΤΕ έχει υποχωρήσει λόγω των πιέσεων στην εγχώρια αγορά. Το outlook είναι αρνητικό".

Όπως σημειώνεται στην έκθεση του οίκου αν και οι ελληνικές τράπεζες έχουν ‘μαξιλάρια’ με τη μορφή ρευστών παγίων και διατηρούν πρόσβαση στο μηχανισμό χρηματοδότησης της ΕΚΤ, η S&P εκτιμά πως οι ανισορροπίες στα προφίλ χρηματοδότησής τους θα διατηρηθούν για το 2010 αν η πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων παραμείνει κλειστή ή τα ‘μαξιλάρια’ ρευστότητας της ΕΚΤ εξαντληθούν.

capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails