Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Ο δεκάλογος του Μηχανογραφικού. Χρήσιμες οδηγίες για την συμπλήρωση , τι να προσέξετε


1 Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώνει στο Μηχανογραφικό όσες σχολές επιθυμεί, ακόμη και όλες όσες περιλαμβάνονται σε ένα ή δύο το πολύ από τα πέντε Επιστημονικά Πεδία.

2 Μπορεί να δηλώνει με όποια σειρά επιθυμεί τις σχολές, ανεξάρτητα από το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο περιλαμβάνονται.

3 Εχει τη δυνατότητα, ανεξάρτητα από το αν ακολουθεί τη Θεωρητική, τη Θετική ή την Τεχνολογική Κατεύθυνση, να δηλώσει όποιο Επιστημονικό Πεδίο επιθυμεί....


4 Οταν ομως δηλώσει Επιστημονικό Πεδίο που απαιτεί μαθήματα αυξημένης βαρύτητας τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην Κατεύθυνση που ακολουθεί, τότε χάνει μόρια.

5 Ο υποψήφιος μετέχει στην επιλογή μόνο των τμημάτων για τα οποία δήλωσε προτίμηση, με βασικό κριτήριο τον αριθμό των μορίων που του δίνουν ο γενικός βαθμός πρόσβασης και οι βαθμοί των δύο μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας. 6 Για σχολές που είναι κοινές στα δύο Επιστημονικά Πεδία τα οποία επέλεξε ο υποψήφιος, λαμβάνεται υπόψη για την επιλογή του το μεγαλύτερο από τα δύο σύνολα μορίων που αντιστοιχούν σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο που επέλεξε, ανεξάρτητα από αυτό στο οποίο δήλωσε την προτίμησή του. 7 Αντιθέτως, για τα τμήματα που είναι κοινά σε δύο Επιστημονικά Πεδία αλλά ο υποψήφιος επέλεξε μόνο το ένα, λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που αντιστοιχούν στο Επιστημονικό Πεδίο που δήλωσε την προτίμηση.

8 Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στην τελευταία θέση εισακτέων κάποιου τμήματος, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο γενικό βαθμό πρόσβασης. Αν πάλι υπάρχει ισοβαθμία, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες.

9 Αν ο υποψήφιος βάσει των μορίων μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές από αυτές που έχει δηλώσει, τότε θα εισαχθεί σ΄ αυτή που έχει δηλώσει πρώτη. Αν όχι στη δεύτερη, κ.λπ. Για τον λόγο αυτόν η σειρά των προτιμήσεων χρήσιμο είναι να εκφράζει την πραγματική επιθυμία του υποψηφίου.

10 Μετά την οριστική κατάθεσή του Μηχανογραφικού δεν επιτρέπεται αλλαγή, διόρθωση, τροποποίηση ή αντικατάστασή του. Μετά τις 20 Ιουλίου δεν γίνεται δεκτό Μηχανογραφικό για οποιονδήποτε λόγο.
Προσοχή στα «ανάδελφα» Τμήματα

ΟΣΟΙ υποψήφιοι δικαιούνται μετεγγραφής και ποντάρουν στην αξιοποίησή της θα πρέπει να προσέξουν κατά τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού τους Δελτίου να μην να εισαχθούν σε κάποιο από τα 47 «ανάδελφα» Τμήματα (μη αντίστοιχα) που υπάρχουν στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ. Είναι προφανές ότι σε τέτοια περίπτωση το δικαίωμα μετεγγραφής θα παραμείνει ανικανοποίητο, εφόσον τα Τμήματα αυτά δεν συνδέονται με κανένα άλλο προς το οποίο να μπορεί να κατευθυνθεί ο υποψήφιος. Οι αντιστοιχίες των Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα http://www.ypepth. gr/el-ec-category5757.htm

πηγη : ΤΑ ΝΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails