Παρασκευή, 16 Ιουλίου 2010

Χειροτερεύει η οικονομική δραστηριότητα στη Μεσσηνία

Σύμφωνα με έρευνα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας για το πρώτο τρίμηνο του 2010 "• Χειροτερεύει η οικονομική δραστηριότητα και οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες το πρώτο τρίμηνο του 2010. Η περαιτέρω σημαντική πτώση στις πωλήσεις και την παραγωγή ακολουθείται από την συνεχή αύξηση των τιμών και του κόστους παραγωγής. Αντικατοπτρίζοντας την ύφεση αυτή, η απασχόληση παράμεινε σε πτωτική τάση.

• Όσον αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν το τρέχων επιχειρηματικό κλίμα, η ζήτηση αγαθών και υπερεσιών παραμένει ο..... πιο αδύναμος κρίκος. Σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2009, η φορολογία και το κόστος παραγωγής επιβαρύνουν περισσότερο την απόδοση των επιχειρήσεων.

• Ενώ παρατηρείται ανοδική τάση στον τραπεζικό δανεισμό και στη χρηματοδότηση από ιδιωτικά κεφάλαια, το κόστος πίστωσης –κυρίως σε δάνεια χωρίς εξασφάλιση– συνεχίζει την ανοδική του πορεία.

• H σημαντική χειροτέρευση στην πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό συμβαδίζει με την αύξηση στο κόστος πίστωσης και υποδεικνύει ότι το συνολικό μέγεθος δανεισμού που καταλήγει στην αγορά παραμένει χαμηλό. Γενικότερα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ήταν ακόμα πιο συντηρητικά το Α’ τρίμηνο του 2010.

• Στο ίδιο τρίμηνο παρατηρείται σημαντική επιδείνωση στην δυνατότητα επιχειρήσεων να καλύψουν δανειακές υποχρεώσεις, καθώς επίσης και συνεχής αύξηση στις ληξιπρόθεσμες εισφορές.

• Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, η αβεβαιότητα για το μέλλον της επιχείρησης φαίνεται να παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην ζήτηση δανεισμού το Α’ τρίμηνο του 2010. Παράλληλα οι όροι δανεισμού παραμένουν ο βασικότερος αποτρεπτικός παράγοντας.

• Τέλος, στο πρώτο τρίμηνο του 2010 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των επιχειρήσεων που δηλώνουν απόρριψη δανείου λόγω πρόσφατων αποτελεσμάτων, Τειρεσία και αξία εξασφαλίσεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails