Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

Η πρόταση της Πειραιώς για την Αγροτική και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

"Η Τράπεζα Πειραιώς έχοντας πλήρη συναίσθηση των οικονομικών συνθηκών της χώρας αλλά και απόλυτη εμπιστοσύνη στην αποτελεσματικότητα του νέου 3ετούς οικονομικού προγράμματος το οποίο εφαρμόζεται, θεωρεί ότι η παρούσα συγκυρία δημιουργεί υποχρέωση και ευκαιρία για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Άλλωστε, τα .....θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα του α’ εξαμήνου σε συνδυασμό με την πρόοδο στην εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, δημιουργούν πλέον το κατάλληλο περιβάλλον για ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών όχι μόνον στον τραπεζικό κλάδο, αλλά στην οικονομία γενικότερα.
Με τα δεδομένα αυτά, η Τράπεζα Πειραιώς, μετά και από ενδελεχή ανάλυση, η οποία επιβεβαίωσε τη βιωσιμότητα και τις προοπτικές του εγχειρήματος, υπέβαλε προς την Κυβέρνηση πρόταση, στο πλαίσιο της διαδικασίας αποκρατικοποιήσεων, για την ταυτόχρονη συνδυασμένη εξαγορά ποσοστού 77,31% της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος Α.Ε. (ΑΤΕ) και 33,04% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. (ΤΤ), που κατέχει το ελληνικό Δημόσιο.
Σκοπός της εξαγοράς είναι η δημιουργία ενός μεγάλου τραπεζικού Ομίλου με ενεργητικό (pro forma) άνω των €105 δις, με €69 δις καθαρές χορηγήσεις και με €64 δις καταθέσεις, ο οποίος θα προκύψει μετά τη ενοποίηση των τριών τραπεζών. Ο νέος Όμιλος θα είναι, από πλευράς μεριδίου αγοράς δανείων και καταθέσεων, ο μεγαλύτερος τραπεζικός Όμιλος στην Ελλάδα και ο δεύτερος μεγαλύτερος ελλαδικός Όμιλος στην ευρύτερη περιοχή.
Η δημιουργία του νέου Ομίλου θα αποβεί σε όφελος των μετόχων των τριών τραπεζών λόγω του μεγέθους που δημιουργείται και των οικονομιών κλίμακας που θα επιτευχθούν σε διάστημα τριετίας και εκτιμώνται σε €300 εκατ. ευρώ ετησίως (€200-220 εκατ. από εξοικονόμηση δαπανών και €80-100 εκατ. από συνέργειες εσόδων). Μετά τη συνδυασμένη αυτή εξαγορά, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του νέου Ομίλου διαμορφώνεται στο 9% περίπου και οι δείκτες ρευστότητας ενισχύονται σημαντικά (δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 98% χωρίς δάνεια που «αυτοχρηματοδοτούνται»).
Η Τράπεζα Πειραιώς με την εμπειρία των επιτυχημένων εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιχειρεί με την πρόταση αυτή:
Να ανταποκριθεί στην πρόσκληση για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος
Να συμβάλει στην ανόρθωση της οικονομίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
Να στείλει θετικά μηνύματα στις διεθνείς αγορές για τις προοπτικές τόσο της τραπεζικής αγοράς όσο και της ελληνικής οικονομίας
Να αξιοποιήσει τη συγκυρία και τις οικονομίες κλίμακας που δημιουργούνται προς όφελος των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων των τριών τραπεζών, αλλά και του Δημοσίου.
Με τη δημιουργία του νέου Ομίλου, η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα επιδιώκει :
να εισαγάγει και αναπτύξει την σύγχρονη επιχειρηματικότητα στον αγροτικό τομέα της οικονομίας,
να μετεξελιχθεί σε βασική τράπεζα του πιο αναπτυσσόμενου τομέα της οικονομίας, αυτόν της πράσινης επιχειρηματικότητας,
να αξιοποιήσει την συμπληρωματικότητα της πελατειακής βάσης των τριών τραπεζών,
να διευρύνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της στο χώρο των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων και
να προσφέρει σύγχρονη πλατφόρμα ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης σε πολύ ευρύτερη κλίμακα πελατών.
Η Τράπεζα Πειραιώς με τη συνεπή πολιτική που από χρόνια ακολουθεί απέναντι στην πελατεία της, τις μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, φιλοδοξεί με την πρότασή της αυτή να γίνει και η Τράπεζα του σύγχρονου αγροτικού κόσμου και της πράσινης επιχειρηματικότητας και, παράλληλα, να ενισχύσει τη παραδοσιακή σχέση εμπιστοσύνης που ανέπτυξε με το ΤΤ ένα σημαντικό τμήμα των ελλήνων αποταμιευτών.
Εφ’ όσον η πρόταση αυτή γίνει αποδεκτή, ο νέος τραπεζικός Όμιλος (με επωνυμία που θα εκφράζει στο μέλλον την ένωση των τριών τραπεζών) θα συνεχίσει να λειτουργεί με την ιδιαίτερη ευθύνη, που μέχρι σήμερα επέδειξε η Τράπεζα Πειραιώς, σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης, προστασίας του περιβάλλοντος, ανάπτυξης του πολιτισμού μέσω εξειδικευμένου Ιδρύματος (ΠΙΟΠ) και στήριξης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.
Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαχρονικά αποδείξει, με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τον σεβασμό της στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων και στη διαφύλαξη των θέσεων εργασίας.
Τέλος, για τις θυγατρικές βιομηχανικές επιχειρήσεις της ΑΤΕ (Δωδώνη, ΕΛΒΙΖ και ΣΕΚΑΠ), η Τράπεζα Πειραιώς προτίθεται να τις παραχωρήσει, εάν το επιθυμούν, με μακρόχρονες συμβάσεις εκμετάλλευσης, σε εταιρείες συνεταιριστικών οργανώσεων που θα συσταθούν γι’ αυτόν τον σκοπό, με μόνη υποχρέωσή τους τη διατήρηση των κτηριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμών τους σε καλή κατάσταση για τη ομαλή λειτουργία των παραγωγικών μονάδων, διασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της λειτουργίας τους μέσα στις τοπικές κοινωνίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails