Τετάρτη, 4 Αυγούστου 2010

Ξεκίνησαν οι κατασχέσεις σε Μύκονο και Σαντορίνη

Όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών στις 6 Ιουλίου, μέσω των διασταυρώσεων που έκανε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, για φορολογούμενους - κατόχους ακίνητης περιουσίας στη Μύκονο και την Σαντορίνη, είχαν εντοπιστεί 990 υπόχρεοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 6.747.556 ευρώ. Τα ακίνητα των οφειλετών αυτών στις συγκεκριμένες δύο περιοχές είναι 2.917 αντικειμενικής αξίας 288.389.719 ευρώ, ενώ οι υπόχρεοι αυτοί έχουν συνολικά στην κατοχή τους ανά την επικράτεια 6.121 ακίνητα αντικειμενικής αξίας 567.892.905 ευρώ. Στους οφειλέτες αυτούς είχε... δοθεί προθεσμία να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους μέχρι τις 20 Ιουλίου, και ταυτόχρονα τους γνωστοποιήθηκε η πρόθεση του Υπουργείου μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής να ξεκινήσει διαδικασίες αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών αυτών συμπεριλαμβανομένου και πλειστηριασμού, για όσους δεν θα ανταποκρίνονταν στην πρόσκληση.

Μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας που τάχθηκε, 259 οφειλέτες εξόφλησαν τις οφειλές τους αρχικού ποσού 502.085 ευρώ, ενώ άλλοι 85 αιτήθηκαν ρυθμίσεις με ταυτόχρονη καταβολή 278.270 ευρώ. Συνολικά οι εισπράξεις έφτασαν το ποσό των 780.355 ευρώ. Στο διάστημα 22-30 Ιουλίου δρομολογήθηκαν 12 αναγκαστικές κατασχέσεις: οκτώ απ' αυτές ολοκληρώθηκαν, τρεις οφειλέτες υπέβαλαν αιτήματα ρύθμισης μετά την κατάσχεση, δύο ρυθμίσεις έγιναν προ των κατασχέσεων. Απολογιστικά, μέχρι τις 30 Ιουλίου, υπήρξαν 300 εξοφλήσεις με καταβολή έναντι κεφαλαίου 620.425 ευρώ, έγιναν 159 ρυθμίσεις με ταυτόχρονη καταβολή 424.310 ευρώ, ενώ το σύνολο των εισπράξεων έφτασε το ποσό των 1.044.735 ευρώ.

Για τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν θα συνεχιστούν οι κατασχέσεις από το Σεπτέμβριο λόγω της δικαστικής αναστολής του Αυγούστου, ενώ υπό συνεχή έλεγχο θα είναι και η τήρηση των εγκεκριμένων ρυθμίσεων, ώστε να δρομολογείται κατάσχεση σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ανταπόκρισης του οφειλέτη.

Η διαδικασία αυτή, όπως δρομολογήθηκε και εκτελείται, αποτελεί μία από τις πρώτες κεντρικά ελεγχόμενες συστηματικές προσεγγίσεις για την βελτίωση των χρόνων είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και την αναδιοργάνωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Το Υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα στοχευμένων διασταυρώσεων οικονομικών και φορολογικών δεδομένων, δεν αποσκοπεί μόνο στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων, αλλά προσβλέπει στην εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης των πολιτών και στην αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails