Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου 2010

202.025 οι αμειβόμενοι μέσω ΕΑΠ

5.536 που δεν έχουν απογραφή 

Οι αμειβόμενοι που πληρώνονται σήμερα μέσω της ΕΑΠ είναι 202.025
· Από αυτούς οι 5.536 δεν έχουν απογραφεί (2,7%). Σημειώνεται πως θα δοθεί ευκαιρία σε όσους δικαιολογήσουν το γεγονός της μη απογραφής τους, να απογραφούν. Σε αντίθετη περίπτωση, η Ε.Α.Π. θα σταματήσει την καταβολή της μισθοδοσίας τους....

Για τις περιπτώσεις εκείνες που θα διαπιστωθεί ότι έχουν καταβληθεί αμοιβές και αποζημιώσεις κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, το Υπουργείο Οικονομικών θα απαιτήσει την επιστροφή των αναλογούντων ποσών και θα κινήσει κάθε σχετική διοικητική έρευνα και νομική διαδικασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails