Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Ανάκληση προκηρύξεων για 2584 θέσεις έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου στο υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, σήμερα Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2010, ανακάλεσε την προκήρυξη 2.584 θέσεων έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (ωρομίσθιου προσωπικού), με τη δέσμευση ότι εντός της εβδομάδας θα επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις αυτές. Η απόφαση ελήφθη μετά τη διαπίστωση αρρυθμίων και αποκλίσεων από τις σαφείς οδηγίες που έδωσε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στις αρμόδιες για τις προσλήψεις υπηρεσίες, οι οποίες δεν προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις αυτές. Ουσιαστικά, δεν κατόρθωσαν να υπερβούν πρακτικές και αγκυλώσεις του παρελθόντος, αδυνατώντας να τηρήσουν απαρέγκλιτα τις αρχές της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.
Τις παρατυπίες διαπίστωσε Ομάδα Εργασίας που.... συστήθηκε πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων, προκειμένου να διαπιστώσει - στο πλαίσιο δειγματοληπτικής εξέτασης - την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων και των αρχών της διαφάνειας, αλλά και να συνδράμει στη διερεύνηση όλων των τυχόν ενστάσεων και καταγγελιών. Κατόπιν τούτου, την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2010, η Γενική Γραμματέας Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ανακοίνωσε στους αρμόδιους προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων την ανάκληση όλων των προκηρύξεων και την επαναπροκήρυξη των θέσεων με νέα διαδικασία.
Η νέα διαδικασία προβλέπει ενιαίο τύπο προκηρύξεων - που είναι ήδη έτοιμος- και εκπόνηση ειδικού μηχανογραφικού προγράμματος εισαγωγής των στοιχείων για την απόλυτη πλέον εφαρμογή των κριτηρίων του Ν. 2190/1994. Η διαδικασία αυτή προφανώς θα παρατείνει τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία για τρεις τουλάχιστον εβδομάδες ακόμα, πλην όμως εκτιμήθηκε ότι το μείζον αγαθό είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, την οποία η Κυβέρνηση εννοεί να εφαρμόσει απαρέγκλιτα


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails