Δευτέρα, 17 Μαΐου 2010

Απαντήσεις Ιστορίας Γενικής Παιδείας Πανελλαδικές 2010

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ
ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ Τ    Ν ΘΕΜΑΤ    Ν ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
κυρία ΣΙΑΧΑΜΗ ΕΛΕΝΗ
του ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΜΑΡΓΙΑΝΑΚΗΣ
www.orionidef.gr
ΟΜΑ Α Α’
ΘΕΜΑ Α1
α. Ιερή Συμμαχία : σελ. 12, β΄ παράγραφος
β. Συνθήκη Λωζάννης : σελ. 88, β΄ παράγραφος και σελ. 93 τελευταία
παράγραφος
γ. ίκη Νυρεμβέργης : σελ. 129, α΄ παράγραφος
ΘΕΜΑ Α2....
α Λάθος
β Σωστό
γ Λάθος
δ Σωστό
ε Λάθος
ΘΕΜΑ Β1
Σελ. 56, τελευταία παράγραφος
ΘΕΜΑ Β2
Σελ. 61, τελευταία παράγραφος του κεφαλαίου «Ο Χ. Τρικούπης και η
εκσυγχρονιστική πολιτική του.»
ΟΜΑ Α Β’
ΘΕΜΑ Γ1
Στο συγκεκριμένο θέμα, οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν από το βιβλίο σελ.
102, το κεφάλαιο «Οικονομική και κοινωνική πρόοδος» και εκεί όπου αναφέρεται
η βιομηχανία «...ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας» να προσθέσουν το
κείμενο Α.
Κατόπιν θα συνεχίσουν από το βιβλίο «Η αγροτική παραγωγή ... πολιτική και
οικονομική» και τέλος θα προσθέσουν το κείμενο Β που αναφέρεται στην
εκπαίδευση.
ΘΕΜΑ 1
Στο θέμα αυτό οι μαθητές θα ξεκινήσουν την ανάλυση πάλι από το βιβλίο (σελ.
129-131, β’ παράγραφος), και συγκεκριμένα το κεφάλαιο «Το έγκλημα της
γενοκτονίας των Εβραίων». Στο σημείο όπου γίνεται αναφορά στην Ελλάδα « Σε
εκατομμύρια αριθμούνται ... μόνο από την Ελλάδα πάνω από 70.000.» οι μαθητές
θα προσθέσουν και τα δύο κείμενα, πρώτα το κείμενο Β και στη συνέχεια το
κείμενο Α (η αντίστροφη σειρά στην παράθεση των κειμένων δεν είναι λάθος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails