Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Υπέρ του Σχεδίου Καλλικράτης το Δημοτικό συμβούλιο Κυπαρισσίας

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κυπαρισσίας στην 6η συνεδρίασή του της 12ης Μαΐου 2010, αφού συζήτησε το θέμα του χωροταξικού σχεδιασμού για την Σύσταση – Συγκρότηση Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης ( σχέδιο Καλλικράτης ) που έχει καταθέσει η Κυβέρνηση, έχοντας υπόψη την απόφαση της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας, σύμφωνα με την οποία, μεταξύ άλλων αποφάσισαν να διασπαστεί ο προτεινόμενος από το Υπουργείο Εσωτερικών Δήμος Τριφυλίας στα δύο,

Αποφασίζει ομόφωνα ....

1. Καταγγέλλει όλες τις μεθοδεύσεις για τετρατόμιση της Επαρχίας Τριφυλίας από όπου αυτές προέρχονται, οι οποίες είναι αντίθετες με τις βουλήσεις των κοινωνιών του υπό σύσταση Δήμου Τριφυλίας.
2. Δεν διαπραγματευόμεθα την γεωγραφική μείωση του υπό σύσταση Δήμου Τριφυλίας όπως αυτή έχει προταθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
3. Θεωρούμε, ότι η απόφαση της ΤΕΔΚ Μεσσηνίας ουδεμία δεσμευτικότητα έχει, επειδή δεν εκφράζει την βούληση των κοινωνιών του υπό σύσταση Δήμου Τριφυλίας.
4. Ως προς την διαχρονικότητα και αναγκαιότητα της δημιουργίας του Δήμου Τριφυλίας όπως αυτή προτάθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, επικαλούμεθα λέξη προς λέξη τα επιχειρήματα που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη με την παρούσα από 9/6/1964 επιστολή –ψήφισμα όλων των Δημάρχων του υπό σύσταση Δήμου Τριφυλίας που απεστάλη στον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Γεώργιο Παπανδρέου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails