Παρασκευή, 14 Μαΐου 2010

Περιφρόνηση της ΕΝΑΕ λέει ο Δράκος για την κατάθεση του Σχεδίου Καλλικράτης

Η δήλωση του προέδρου της ΕΝΑΕ νομάρχη Μεσσηνίας Δημήτρη Δράκου έχει ως εξής «Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών προχώρησε σήμερα αιφνιδιαστικά στην κατάθεση του σχεδίου νόμου για τον «Καλλικράτη», παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για την έναρξη της διαβούλευσης στις αρχές της επόμενης εβδομάδας!
Καλέσαμε τον κ. Υπουργό στο έκτακτο συνέδριό μας για τον «Καλλικράτη» για να ακούσει τις θέσεις μας, αλλά δεν μας έκανε την τιμή να μας στείλει ούτε εκπρόσωπο. Στείλαμε στον κ. Υπουργό τις αποφάσεις και τις θέσεις του συνεδρίου μας, ζητώντας συνεργασία για την ενσωμάτωσή τους στο νομοσχέδιο, αλλά δεν... λάβαμε καμία απάντηση.
Αποστείλαμε νέα επιστολή στον κ. Υπουργό για τα οικονομικά ζητήματα που θέτουν σε κίνδυνο της διοικητική μεταρρύθμιση και άλλες σοβαρές ελλείψεις του νομοσχεδίου, ζητώντας συνάντησή μαζί του και έναρξη της διαβούλευσης, αλλά φωνή βοώντος εν τη ερήμω.
Φαίνεται πώς έτσι αντιλαμβάνεται, δυστυχώς, ο Υπουργός Εσωτερικών την έννοια της «συνδιαμόρφωσης», για την οποία δεσμεύθηκαν ο ίδιος και η Κυβέρνηση απέναντί μας. Η εξέλιξη αυτή συνιστά περιφρόνηση προς την ΕΝΑΕ και τις θέσεις – αποφάσεις των οργάνων και των συνεδρίων της για τη μετεξέλιξη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σε ισχυρή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Κατόπιν τούτου ασφαλώς και δικαιούμαστε να πούμε ότι σε αυτή τη «μεταρρύθμιση» Γιάννης κερνάει και Γιάννης πίνει!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts with Thumbnails